C08 : หลักสูตร Advanced Part Design for Catia V5

สร้างงานออกแบบ เขียนดีไซน์ Catia ขั้นสูงด้วย Advanced Sketch, bracket, serface etc.
 

C08 : หลักสูตรอบรม Advanced Part Design for Catia V5

หลักสูตรนี้เป็นหลักสูตรอบรมการใช้โปรแกรม Catia V5 ในระดับสูง เป็น การเขียนแบบ และสามารถวิเคราะห์งาน ทางด้านการออกแบบ ทางวิศวกรรมที่ซับซ้อน ได้ทุกอย่าง CAD/CAM รูปแบบ 3D เพิ่มเติมขั้นสูงของเทคนิคการสร้างแบบจำลอง CATIA สำหรับการสร้างของแข็งที่อิงคุณลักษณะ หัวข้อสำคัญ ได้แก่ : Sketch Base,Brack et ribs, slots, stiffeners, solid combine, multi-sections solids, surface based features, transformations เป็นต้น

เรียนรู้การสร้างชิ้นงานต่างๆ โดยเริ่มฝึกทำทันที และเป็นชิ้นงานจริงมากกว่า 10 รูปแบบ และการตั้งค่ากำหนด เงื่อนไขต่างๆ ให้กับรูปทรงพร้อมนำไปใช้งานจริงได้ทันที โดยผู้เข้าอบรมนั้นอาจจะเตรียมชิ้นงานที่ต้องการ ใช้จริงมาทดลองฝึกใน ระหว่างอบรม ก็ได้เช่นกัน


โปรแกรมที่ใช้ :Catia V5 R21 หรือเวอร์ชั่นที่ต้องการ

 

พื้นฐานผู้อบรม

 • ใช้โปรแกรม Catia ออกแบบงาน 3D ได้บ้างแล้ว
 • ระดับหลักสูตร :: ระดับกลาง

ประโยชน์ที่ได้รับ

 • เข้าใจการสร้างงานด้าน CAD/CAM มากขึ้น
 • สามารถสร้าง ชิ้นงาน 3D ขั้นสูงด้วย Catia ได้
 • ตัวอย่างชิ้นงานปรับเปลี่ยนได้ตามกลุ่มผู้เรียน

 

คอร์สที่ควรเรียนก่อน

คอร์สต่อไปที่แนะนำ

 • --

 

 

รายละเอียดหลักสูตร

More Sketch-Based Features Unit Introduction

 • Modifying Profile Geometry
 • Editing a Spline
 • Creating Ribs and Slots
 • Acessories auto parts

 Operations on Profiles

 • Re-Limiting Operation
 • Offset
 • Operation on 3D Geometry
 • Edit Mark Definition
 • Editing Parent Children and Constraints

Transformation Operations

 • Transformations Unit Introduction
 • Translation
 • Symmetry
 • Scaling
 • Flange Bracket

Drafting Design Advance

 • Workbench Presentation with auto business styles

Wireframe and Surface Design Advance

 • Understand auto styles with surface operation
 • Surface-Based Features
 • Thick Surface, Close Surface, Sew Surface

Setting Constraints

 • Introduction to Constraints
 • Quick Constraints

Assembly Design in Advance


-- ทุกหลักสูตรมีเอกสาร/หนังสือประกอบการอบรมให้ เมื่อผ่านอบรมมีใบประกาศนียบัตรรับรองให้ และสามารถกลับมาเรียนซ้ำได้ฟรี ในระยะเวลา 2 ปี --


ตารางเรียนล่าสุด

ตารางอบรม รอบที่เปิด วันที่เริ่มอบรม
เลือกวันอบรมเอง / ขอราคา

เปิดรอบได้ทันทีเมื่ออบรมพร้อมกัน 2 ท่าน
หรือ ต้องการอบรมส่วนตัว Private

 โปรดติดต่อสอบถามเพื่อหาวันอบรมที่ใกล้ที่สุด 
โทร. 083-034-9593, line : @trainzit

* ตารางที่แสดงเป็นเพียง บางส่วน เท่านั้นสามารถสอบถามรอบวันอื่นๆที่สะดวกเรียนได้ทันที
**ราคาค่าอบรมนี้ ยังไม่รวม VAT 7%

ราคาค่าอบรม :: 9900 บาท / 24ชม. ( 4 วัน )
เวลาอบรม :: 10:00-17:00น.  [ดูแผนที่]
Training in Englishวิทยากรสามารถอบรมเป็นภาษาอังกฤษได้ :: ✓Available
Live Online Trainingบริการอบรมตัวต่อตัวแบบไลฟ์สดออนไลน์ระยะไกล :: ✓Available


โปรโมชั่น

 • สำหรับลูกค้าเก่าลดทันที 500 บาท/หลักสูตร
 • อบรมพร้อมกัน ท่านที่ 2 ลด 20% ท่านที่ 3++ ลด 30%
 • อบรมกลุ่มนอกสถานที่ราคาพิเศษ In-House, On-Site >ขอใบเสนอราคา<


การชำระเงิน

 1. ชำระโดยโอนเข้าบัญชี
 2. ชำระด้วยเช็คขีดคร่อม
 3. ชำระด้วยเงินสดที่ศูนย์อบรมก่อนเริ่มวันเรียน (มัดจำล่วงหน้า)
  *สามารถออกหนังสือหัก ณ.ที่จ่าย 1% หรือ 3% ได้ [คลิกดูรายละเอียด]

ภาพบรรยากาศอบรม ศูนย์รังสิต

ภาพบรรยากาศ อบรมนอกสถานที่ On-site

 


TAG คำค้นหา ::

อบรม Catia V5
อบรม เขียนแบบ Catia
Catia V5 Training
เรียนเขียนแบบ Catia
เรียน Catia V5 R21
คอร์ส Catia
คอร์ส NX
อบรม Catia
เรียนเขียนแบบ CAD/CAM