D14 : หลักสูตร Visual C#.NET & SQL Server

คอร์สอบรม เขียนโปรแกรมภาษา C#.NET ติดต่อกับระบบฐานข้อมูล SQL database

D14: Visual C#.NET & SQL Server

 หลักสูตรสำหรับผู้เริ่มต้นเขียนโปรแกรมด้วยภาษา C#.NET สำหรับทำงานบน Windows Form คุณยังสามารถพัฒนาเว็บแอพพลิเคชันและเว็บเซอร์วิสได้ ภายใต้ ASP.NET web framework ที่เป็น Open source จาก Microsoft ท่านจะได้เรียนรู้การเขียนโปรแกรมภาษา C# ตั้งแต่ระดับพื้นฐาน จนสามารถ เขียนโปรแกรม ได้ในระดับปานกลาง (เพื่อเตรียมตัวไปต่อยอดในระดับสูงในอนาคต) ด้วยเทคนิคต่างๆจากประสบการณ์ของผู้สอน และด้วยความสามารถในการพัฒนาโปรแกรมแบบ OOP (Object-Oriented Programming) - การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ สามารถออกแบบและแก้ไขปัญหาของโปรแกรมได้อย่างมีหลักการ ไปจนถึงคำสั่งใน การติดต่อกับฐานข้อมูล SQL Server เพื่อจัดการชุดข้อมูล ใส่ข้อมูล ดึงข้อมูล ลบแก้ไขได้อย่างเข้าใจ

เมื่อจบหลักสูตรแล้วผู้เรียนจะสามารถ เขียนโค้ดได้อย่างคล่องแคล่ว มีความเข้าใจโครงสร้างภาษา สามารถอ่านโค้ดของผู้อื่นที่ค้นคว้าเพิ่มเติมได้ สามารถใช้งานฐานข้อมูลได้ และสามารถใช้ ความรู้นี้ในการต่อยอด เพื่อที่จะเขียนโปรแกรมภาษา C# ขั้นสูงได้ต่อไป เช่น การพัฒนาเกม การเขียน C# สำหรับ GUI หรือ Windows Form Application C# Graphics หรือต่อยอด สู่คำสั่งในการควบคุมอุปกรณ์ hardware เช่นเขียนโค้ดเพื่อเก็บข้อมูลจากเครื่องแสกนบาร์โค้ด COM & I/O Controller เป็นต้น

 

โปรแกรมที่ใช้ : Visual Studio.NET

 

พื้นฐานผู้อบรม

 • ใช้โปรแกรมออฟฟิสเบื้องต้นได้
 • ไม่ต้องมีพื้นฐาน การเขียนโค้ดภาษาใดๆมาก่อน
 • ระดับหลักสูตร :: พื้นฐาน >ต่อยอดในอนาคต

ประโยชน์ที่ได้รับ

 • เขียนคำสั่งต่างๆของ C#.NET ได้
 • เขียนคำสั่งติดต่อและเรียกใช้ฐานข้อมูล SQL Server ได้
 • ทำโปรเจ็คขนาดเล็กส่วนตัวได้ทันที
 • ต่อยอดไปเขียนภาษา Application อื่นๆได้

 

คอร์สที่ต้องเรียนก่อน

 • --

คอร์สต่อไปที่แนะนำ

 • --

 

 

รายละเอียดหลักสูตร

 • รู้จักภาษา C# ความเป็นมาและความสามารถที่ควรรู้ ความสัมพันธ์ระหว่าง C# กับ .NET Framework
 • แนะนำโปรแกรม Visual Studio 2017 (เลือกเวอร์ชั่นก่อนเริ่มเรียนได้)
 • เครื่องมือการใช้งาน สำหรับสร้างระบบต่างๆ
 • การสร้าง Window Application Project
 • การเพิ่ม File, การ นำ File เข้ามาใช้กับ Application Project
 • การเขียนโปรแกรม C++, C#   ตัวแปร และ นิพจน์  
 • การเขียนโครงสร้าง คำสั่งและเงื่อนไข
 • การสร้างฟังก์ชันการทำงาน ทั้งแบบรับส่งค่า และ อ้างอิงค่า
 • การจัดการและการใช้งาน Function สำเร็จรูปเช่น ฟังก์ชันเกี่ยวกับวันเวลา
 • การคำนวนต่างๆ , การจัดการกับอักขระชุดข้อมูล String
 • การสร้าง File ด้วย StreamReader และเขียน File ด้วย StreamWriter
 • การจัดการ File และ Directory
 • การเขียน โปรแกรม แบบ Object Oriented Program และวงจรชีวิต
 • การใช้งานคอนโทรลต่างๆ เช่น Button, Label, TextBox, ListView, Combobox ฯลฯ
 • MenuStrip, ContextMenuStrip, Dialog MessageBox, InputBox
 • ทำงานกับ DataGridView เพื่อแสดงข้อมูลในระดับสูง
 • รู้จักกับฐานข้อมูล SQL Server, การใช้งาน SQL Server เบื้องต้น
 • ทดลองสร้างฐานข้อมูล สร้างแฟ้มข้อมูลต่างๆ ด้วยระบบงานจำลองของตนเอง
 • รู้จักกับคำสั่งสำหรับจัดการกับฐานข้อมูล เช่น select, insert, update, delete , คำสั่ง joins
 • เขียนโปรแกรม ติดต่อกับฐานข้อมูล Sql Server
 • การเขียนโปรแกรมติดต่อฐานข้อมูลแบบ Stored Procedures

 Workshop :   ทดลองติดตั้งและใช้งาน OOP database placing  บนฐานข้อมูล  และ  ทดลองสร้างโปรแกรม stock สำหรับจัดการสินค้า เป็น step by step พร้อมทั้งสร้างรายงานเพื่อแสดงสินค้าที่มีอยู่...

 


-- ทุกหลักสูตรมีเอกสาร/หนังสือประกอบการอบรมให้ เมื่อผ่านอบรมมีใบประกาศนียบัตรรับรองให้ และสามารถกลับมาเรียนซ้ำได้ฟรี ในระยะเวลา 2 ปี --


ตารางเรียนล่าสุด

หลักสูตร รอบที่เปิด วันที่เริ่มอบรม
Visual C#.NET & SQL Server วันพุธ, พฤหัส (ติดต่อสอบถาม)
วันเสาร์ 13, 20, 27 มี.ค.
วันอาทิตย์ (ติดต่อสอบถาม)

* ตารางที่แสดงเป็นเพียง บางส่วน เท่านั้นสามารถสอบถามรอบวันอื่นๆที่สะดวกเรียนได้ทันที
**ราคาค่าอบรมนี้ ยังไม่รวม VAT 7%

ราคาค่าอบรม :: 8900 บาท / 30ชม. ( 5 วัน )
เวลาอบรม :: 10:00-17:00น.  [ดูแผนที่]
Training in Englishวิทยากรสามารถอบรมเป็นภาษาอังกฤษได้ :: ✓Available
Live Online Trainingบริการอบรมตัวต่อตัวแบบไลฟ์สดออนไลน์ระยะไกล :: ✓Available


โปรโมชั่น

 • สำหรับลูกค้าเก่าลดทันที 500 บาท/หลักสูตร
 • อบรมพร้อมกัน ท่านที่ 2 ลด 20% ท่านที่ 3++ ลด 30%
 • อบรมกลุ่มนอกสถานที่ราคาพิเศษ In-House, On-Site >ขอใบเสนอราคา<


การชำระเงิน

 1. ชำระโดยโอนเข้าบัญชี
 2. ชำระด้วยเช็คขีดคร่อม
 3. ชำระด้วยเงินสดที่ศูนย์อบรมก่อนเริ่มวันเรียน (มัดจำล่วงหน้า)
  *สามารถออกหนังสือหัก ณ.ที่จ่าย 1% หรือ 3% ได้ [คลิกดูรายละเอียด]

ตัวอย่างบริษัท/หน่วยงานบางส่วนที่ได้ส่งพนักงาน มาอบรมกับ TrainzIT


ภาพบรรยากาศอบรม ศูนย์รังสิต

ภาพบรรยากาศ อบรมนอกสถานที่ On-site

 


TAG คำค้นหา ::

อบรมภาษา C#.NET
เรียนเขียนโปแกรม C#
C#.NET Training
เรียนเขียน ภาษา C#.NET
เรียน C#.NET Programming
คอร์ส C#.NET with SQL
คอร์ส C#.NET
สอนเขียนโปรแกรม
จัดอบรม ส่วนตัว C#.NET