วิธีการชำระเงิน

1. ชำระโดยโอนเข้าบัญชี

   ชื่อบัญชี   " เทรนไอที โดยนายอุดมผล โสภิณวัฒน์ " / ประเภทออมทรัพย์ / สาขา โลตัสรังสิต

ธนาคารกสิกรไทย เลขที่ 051-3-24719-2
ธนาคารไทยพาณิชย์ เลขที่ 370-259979-3
* กรณีโอนทาง ATM สามารถโทรแจ้งโอนเงินได้ที่โทร. 083-034-9593


2. ชำระด้วยเช็คขีดคร่อม

สั่งจ่ายเช็คขีดคร่อมในนาม "เทรนไอที โดยนายอุดมผล โสภิณวัฒน์"
หรือ "Trainzit by Udomphon Sopinwat"
* ต้องการข้อมูลเพิ่มเติมสำหรับวิธีการสั่งจ่ายเช็ค, วิธีการออกใบภาษีหักณ.ที่จ่าย หรือขอเอกสารประกอบเพิ่มเติม สามารถโทรสอบถามได้ทันที

 

3. ชำระเงินสดที่ศูนย์อบรม (9.00 น.- 17.00 น. เว้นวันหยุดราชการ)

ชำระเงินสดล่วงหน้าก่อนอบรม(กรุณานัดล่วงหน้า)
ไม่น้อยกว่า 5 วัน เวลา 9.00 น.- 17.00 น.  ดูแผนที่ :  [click]

 

การออกหนังสือหัก ณ.ที่จ่าย 3%

กรุณาออกหนังสือหัก ณ ที่จ่ายเป็น "ภ.ง.ด. 3" ในนาม "เทรนไอที"
เนื่องจากเป็นการจดทะเบียนแบบบุคคลธรรมดา

ที่อยู่ : 280 หมู่บ้านรัตนโกสินทร์ 200 ปี ถ.รังสิต-ปทุมธานี ต.ประชาธิปัตย์ อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี 12130
เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร : 1100400057384

 

หมายเหตุ : เพื่อความสะดวกของท่านกรุณานัดเวลาเรียนล่วงหน้า
โดยติดต่อเข้ามาได้ที่เบอร์ 083-034-9593 หรือ line : @trainzit