D05 : หลักสูตร HTML5 + CSS3 + Basic JavaScript

เริ่มต้นสำหรับ Web Developer เข้าใจคำสั่งและความสามารถของ HTML5, CSS3, Javascript

D05 : หลักสูตรอบรม HTML5 + CSS3 + Basic JavaScript

 หลักสูตรสร้างเว็บไซต์ด้วยโครงสร้างหลักอย่าง HTML5 เวอร์ชันล่าสุด ผู้เรียนจะได้เรียนตั้งแต่พื้นฐานโครงสร้างภาษาเบื้องต้นถึงระดับสูงใช้งานได้จริง พร้อมแนะนำคุณสมบัติใหม่ของ HTML5 เช่น Canvas, Semantic Markup, Geolocation, Local Storage และอื่น ๆ

 รวมถึงการใช้งาน CSS3 ตั้งแต่เริ่มต้น ปูพื้นฐานเกี่ยวกับหลักการของ DOM ให้ผู้เรียนสามารถออกเว็บแบบ Responsive Design เพื่อแสดงผลได้สวยงามในทุกอุปกรณ์ได้แก่ Desktop, Tablet และ Mobile Device ได้อย่างมืออาชีพทันที อีกทั้งยังต่อยอดด้วย JavaScript ที่ขาดไม่ได้ในการทำเว็บไซต์ ให้สามารถรับส่งข้อมูล เพิ่มลูกเล่นในการแสดงผล และใส่สูตรคำนวณต่าง ๆได้

 ดำเนินการสอนแบบปฏิบัติจริง และมีทฤษฏีประกอบการทำ Workshop เพื่อความเข้าใจยิ่งขึ้น เมื่อจบหลักสูตรแล้วจะสามารถเขียนโค้ดได้อย่างคล่องแคล่ว มีความเข้าใจโครงสร้างภาษา สามารถอ่านโค้ดของผู้อื่นเพื่อค้นคว้าเพิ่มเติมได้ และนำไปต่อยอดด้วยตนเองได้อย่างแน่นอน

โปรแกรมที่ใช้ : Adobe Dreamweaver CC

 

พื้นฐานผู้อบรม

 • ใช้คอมพิวเตอร์พื้นฐานได้
 • มีความต้องการภาษาเขียน WebSite ตั้งแต่เริ่มต้น
 • ระดับหลักสูตร :: พื้นฐาน >ใช้งานได้เลย

ประโยชน์ที่ได้รับ

 • เข้าใจภาษา HTML5 ,CSS3 มากขึ้น
 •  HTML5 และ CSS3 ในการสร้างเว็บไซด์ Responsive design
 • พื้นฐานการใช้งาน Javascript framework jQuery
 • ต่อยอดไปเขียน Web Application ได้ง่าย

 

คอร์สที่ต้องเรียนก่อน

คอร์สต่อไปที่แนะนำ

 

 

รายละเอียดหลักสูตร

  ส่วนที่ 1:   HTML5

 • รู้จัก HTML, เข้าใจภาพรวมและความสามารถ
 • ดาวน์โหลดและจัดเตรียมไฟล์, ติดตั้งและการตั้งค่าเบื้องต้น
 • โครงสร้างเว็บไซต์, ทดลองสร้างเว็บเบื้องต้น
 • HTML5 Concept, Basic HTML5 Command
 • HTML5 New Features
 • Form Element & From Attribute: รู้จักฟอร์มชนิดล่าสุดแบบต่างๆ
  เช่น Date, Time, Month, Week, Number, Email, Search, Telephone, URL, Range etc.
 • Streaming กับ HTML5
 • Audio & Video: การใส่ภาพและเสียงโดยไม่ต้องใช้ Plug in
 • Geo-location: การหาตำแหน่งปัจจุบันบนพื้นโลก
 • Drag & Drop: เทคนิคการลากวาง
 • Canvas: การวาดภาพบนเว็บ
 • Local Storage: การเก็บข้อมูลไว้บนเครื่องผู้ใช้งาน

 • ส่วนที่ 2:   CSS3

 • โครงสร้างภาษา CSS3 และความสามารถของ CSS3
 • ศึกษา Selector ใหม่ใน CSS3, ทดลองเขียนคำสั่งพื้นฐาน
 • ออกแบบหน้าเพจ Responsive ด้วย CSS3
 • วิธีการจัดการสีและการไล่เฉดสี ใน CSS3
 • จัดการ Border-Radius และแสงเงา
 • การใช้ Paragraph และ Character style อย่างเป็นระบบ
 • การใช้ web font เพื่อเพิ่มความสวยงาม @font-face
 • คำสั่ง Rounded corners, Drop shadows, Text shadows
 • Multiple background images
 • Transformations: translate, scale, rotate, skew
 • Media Queries and browser support

 • ส่วนที่ 3:   JavaScript

 • เข้าใจรูปแบบการทำงาน และเรียกใช้คำสั่งภาษา JavaScript
 • JavaScript Statement, Variable, Data Types
 • Operator, Loop Statement, for(), while()
 • โครงสร้างเอกสาร DOM
 • แก้ปัญหาการใช้งานบน IE, Firefox และ Chrome
 • ประยุกต์ใช้งานร่วมกับ CSS
 • การอ้างอิง Element, Class และ ID ใน JavaScript
 • การใช้งานตัวแปร Variable
 • JavaScript basic command, if(), for(), while()
 • การทำงานกับ <FORM>
 • การทำงานกับ Elements
 • ทำงานกับ Element โดยใช้ Loop ใน Java
 • การกำหนด Events ให้กับ Elements
 • สอนการจัดการเช่าซื้อ Domain Name & Hosting
 • สอนการนำโปรเจ็กต์ที่เรียนจริง นำขึ้น Server ออนไลน์ได้จริงผ่าน Hosting

-- ทุกหลักสูตรมีเอกสาร/หนังสือประกอบการอบรมให้ เมื่อผ่านอบรมมีใบประกาศนียบัตรรับรองให้ และสามารถกลับมาเรียนซ้ำได้ฟรี ในระยะเวลา 2 ปี --


ตารางเรียนล่าสุด

หลักสูตร รอบที่เปิด วันที่เริ่มอบรม
HTML5 + CSS3 + Basic JavaScript วันเสาร์ -ติดต่อสอบถาม-
วันอาทิตย์ 13,20,27 มิ.ย.
วันอังคาร, พุธ -ติดต่อสอบถาม-

* ตารางที่แสดงเป็นเพียง บางส่วน เท่านั้นสามารถสอบถามรอบวันอื่นๆที่สะดวกเรียนได้ทันที
**ราคาค่าอบรมนี้ ยังไม่รวม VAT 7%

ราคาค่าอบรม :: 5900 บาท / 18ชม. ( 3 วัน )
เวลาอบรม :: 10:00-17:00น.  [ดูแผนที่]
Training in Englishวิทยากรสามารถอบรมเป็นภาษาอังกฤษได้ :: ✓Available
Live Online Trainingบริการอบรมตัวต่อตัวแบบไลฟ์สดออนไลน์ระยะไกล :: ✓Available


โปรโมชั่น

 • สำหรับลูกค้าเก่าลดทันที 500 บาท/หลักสูตร
 • อบรมพร้อมกัน ท่านที่ 2 ลด 20% ท่านที่ 3++ ลด 30%
 • อบรมกลุ่มนอกสถานที่ราคาพิเศษ In-House, On-Site >ขอใบเสนอราคา<


การชำระเงิน

 1. ชำระโดยโอนเข้าบัญชี
 2. ชำระด้วยเช็คขีดคร่อม
 3. ชำระด้วยเงินสดที่ศูนย์อบรมก่อนเริ่มวันเรียน (มัดจำล่วงหน้า)
  *สามารถออกหนังสือหัก ณ.ที่จ่าย 1% หรือ 3% ได้ [คลิกดูรายละเอียด]

ตัวอย่างบริษัท/หน่วยงานบางส่วนที่ได้ส่งพนักงาน มาอบรมกับ TrainzIT


ภาพบรรยากาศอบรม ศูนย์รังสิต

ภาพบรรยากาศ อบรมนอกสถานที่ On-site

 


TAG คำค้นหา ::

อบรม HTML5 + CSS
อบรม Web Developer
HTML5 + CSS3 + Javascript Training
เรียนทำเว็บ พื้นฐาน
เรียน Web Design with HTML5+CSS3
คอร์ส HTML5 + CSS3
คอร์ส HTML5
อบรม HTML5 + CSS3 + Basic Java
เรียนสร้างเว็บไซด์ HTML5