D06 : หลักสูตร PHP & MySQL Web Programming

สร้างเว็บโปรแกรมมิ่ง ติดต่อฐานข้อมูล เก็บข้อมูลออนไลนเข้าระบบได้ทันที
 

D06: PHP & MySQL Web Programming

 ภาษา PHP สามารถนำมาสร้างเป็น Web Application ต่างๆได้อย่างมีประสิทธิภาพ และนับได้ว่าเป็น Server Side Programming ที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในปัจจุบัน เนื่องจากสามารถทำงานได้กับทุกระบบของ Web Server ทั้ง Windows, UNIX, Linux แบบไม่สังกัดพรรคหรือแบบ Freelance จริงๆเพราะมีโครงสร้างของภาษาที่ง่าย หลักสูตรพัฒนาเว็บไซต์ด้วย PHP โปรแกรมมิ่งและฐานข้อมูล MySQL สอนอย่างมีระบบ ตั้งแต่การปูพื้นฐานเรียนรู้การทำงานและโครงสร้างของภาษา, ฟังก์ชัน, การใช้ PHP เพื่อ ติดต่อกับฐานข้อมูล My SQL, การใช้คำสั่งพื้นฐานต่างๆ ไปจนถึงการทำการใช้งานในระดับสูง พร้อมการฝึกฝนจากของจริงด้วย สำหรับผู้ต้องการสร้าง Web Programming อย่างเต็มรูปแบบ ท่านจะได้เรียนรู้การสร้าง Web Site เริ่มต้นจากการสร้าง ระบบสมัครสมาชิก รายการสต๊อกสินค้า โดยจะมีแบบฟอร์มที่สามารถ เพิ่ม แก้ไข ลบข้อมูล ดึงข้อมูลรายการมาแสดง แบบออนไลน์ได้

โปรแกรมที่ใช้ : Sublime, EditPlus, Xampp MySQL

 

พื้นฐานผู้อบรม

 • ควรจะเข้าใจ HTML , CSS พื้นฐาน
 • แต่ถ้าไม่มี จะมีสอนแนะนำพื้นฐานให้ได้
 • ระดับหลักสูตร :: พื้นฐาน > ใช้งานได้เลย

ประโยชน์ที่ได้รับ

 • เข้าใจภาษา PHP สร้างเว็บไซด์
 • เข้าใจใช้งาน MySQL ร่วมกับ PHP
 • สร้างโปรเจ็ตต์งานจริงได้ในระดับหนึ่ง
 • ต่อยอดไปเขียน Web Application อื่นๆได้

 

คอร์สที่ต้องเรียนก่อน

คอร์สต่อไปที่แนะนำ

 

 

รายละเอียดหลักสูตร

ชั่วโมงที่ 1 – 6 : พื้นฐาน PHP

 • PHP คืออะไร, การตั้งค่าใช้งาน PHP
 • ความหมายของ PHP, Dynamic Web, Server-Side Scripting Language
 • เรียนรู้ถึงรูปแบบการทำงาน และการเรียกใช้คำสั่งของภาษา PHP
 • การตั้ง Database Web Server ที่ฝั่งเครื่องที่เป็น Server
 • คำสั่ง PHP เช่น Short Style, XML Style, Script Style และ ASP Style
 • การใช้งานตัวแปร, ชนิดตัวแปร
 • การรับส่งข้อมูล POST, GET
 • ตัวดำเนินการ Operator
 • Echo, Boolean, If-Else statement
 • คำสั่งการวนลูป For(), While()

ชั่วโมงที่ 7 – 12 : โครงสร้าง ฟังก์ชั่นต่างๆที่ควรรู้

 • รู้จักข้อมูลวันที่ Date
 • ตัวแปร Array แบบต่างๆ
 • PHP Function แบบต่างๆที่ควรทราบ
 • String Function, substr(), strlen(), str_replace(), trim()
 • Math Function, round(), ceil(), floor(), number_format()
 • สร้าง Function ขึ้นมาใช้งานเอง
 • คำสั่งเกี่ยวกับ Text Files
 • fopen(), fread(), fgets(), fputs()

ชั่วโมงที่ 13 – 18 : ใช้คำสั่งติดต่อฐานข้อมูล

 • รู้จักกับ SQL, ฐานข้อมูล MySQL, ติดตั้งและกำหนดค่า
 • สร้างโปรเจ็คทดลองทำ, สร้างฐานข้อมูล
 • กำหนด Table, Field, ใส่ records
 • เขียน PHP ติดต่อฐานข้อมูล mysql_connect(), กำหนดค่าเซิรฟเวอร์
 • เรียกใช้ข้อมูล mysql_query(), mysql_fetch_array()
 • รู้จักคำสั่ง Query, ทดลองเขียนคิวรี่ Select, Insert, Update, Delete

ชั่วโมงที่ 19 – 24 : ใช้คำสั่งติดต่อฐานข้อมูล(ต่อ)

 • สร้างเว็บระบบหลังบ้าน (Backend)
 • ออกแบบเมนูผู้ดูแลระบบ
 • สร้างระบบ Log-In, Log-out
 • สร้างเพจข้อมูลต่างๆจากฐานข้อมูล เช่น รายการสินค้า, รายชื่อพนักงาน
 • การใช้งาน Session(), Cookies()
 • ค้นหาข้อมูลแบบ free search ด้วยคำสั่ง select
 • จัดการข้อมูลด้วยคำสั่ง Insert, Update, Delete
 • คำสั่งแบ่งหน้าข้อมูล, นับจำนวนข้อมูล

ชั่วโมงที่ 25 –30 : สร้างเว็บไซด์ มินิโปรเจ็ตต์

 • คำสัง include(), require()
 • สร้าง Layout หน้าเพจด้วย PHP แบบมืออาชีพ
 • ทำระบบ Log-in สมาชิก
 • แสดงรายการสินค้า, ค้นหาสินค้า, จัดหมวดหมู่
 • คิวรี่ข้อมูลด้วย Inner Join, Left Join
 • สร้างแบบฟอร์มสั่งซื้อสินค้า Shopping Online
 • สร้างหน้าติดต่อเราด้วย Mail Form พร้อมใช้งานได้จริง
 • คำสั่ง Upload ไฟล์เอกสาร + ไฟล์รูปภาพ พร้อมกำหนดเงื่อนไข เช่น เฉพาะไฟล์ jpg, ขนาดไม่เกิน 150 kb เป็นต้น
 • ทดลองอัปโหลดขึ้น Server จริง, นำฐานข้อมูลขึ้นออนไลน์จริง


สิ่งที่ผู้อบรมจะได้รับ :: ผู้จบหลักสูตรจะมีความเข้าใจในโครงสร้าง, การทำงานของภาษา PHP และ การทำงานร่วมกับโปรแกรมฐานข้อมูล My SQL จนสามารถสร้าง Web Site ที่มีทำงานกับฐานข้อมูลได้อย่างเต็มรูปแบบ และสร้างระบบหลังบ้าน (Login System) ได้ด้วยตนเอง เช่น ระบบสมาชิก (Member Login), ระบบจัดการฐานข้อมูลสินค้า, จัดการข้อมูลพนักงาน, Searching Data  ซึ่งเป็น Web Applications อย่างเต็มรูปแบบ เพื่อใช้ในงานจริงได้ทันทีและสามารถนำความรู้ไปประยุกต์เพื่อต่อยอดไปยังระดับสูงต่อไปได้


-- ทุกหลักสูตรมีเอกสาร/หนังสือประกอบการอบรมให้ เมื่อผ่านอบรมมีใบประกาศนียบัตรรับรองให้ และสามารถกลับมาเรียนซ้ำได้ฟรี ในระยะเวลา 2 ปี --


ตารางเรียนล่าสุด

หลักสูตร รอบที่เปิด วันที่เริ่มอบรม
PHP & MySQL Web Programming วันพุธ, พฤหัส,ศุกร์ 17 - 25 มี.ค.
วันเสาร์ 13 มี.ค. - 11 เม.ย.
ทุกวันอาทิตย์ -ติดต่อสอบถาม-

* ตารางที่แสดงเป็นเพียง บางส่วน เท่านั้นสามารถสอบถามรอบวันอื่นๆที่สะดวกเรียนได้ทันที
**ราคาค่าอบรมนี้ ยังไม่รวม VAT 7%

ราคาค่าอบรม :: 7500 บาท / 30ชม. ( 5 วัน ) *เข้าอบรมเรียนซ้ำฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย!
เวลาอบรม :: 10:00-17:00น.  [ดูแผนที่]
Training in Englishวิทยากรสามารถอบรมเป็นภาษาอังกฤษได้ :: ✓Available
Live Online Trainingบริการอบรมตัวต่อตัวแบบไลฟ์สดออนไลน์ระยะไกล :: ✓Available


โปรโมชั่น

 • สำหรับลูกค้าเก่าลดทันที 500 บาท/หลักสูตร
 • อบรมพร้อมกัน ท่านที่ 2 ลด 20% ท่านที่ 3++ ลด 30%
 • อบรมกลุ่มนอกสถานที่ราคาพิเศษ In-House, On-Site >ขอใบเสนอราคา<


การชำระเงิน

 1. ชำระโดยโอนเข้าบัญชี
 2. ชำระด้วยเช็คขีดคร่อม
 3. ชำระด้วยเงินสดที่ศูนย์อบรมก่อนเริ่มวันเรียน (มัดจำล่วงหน้า)
  *สามารถออกหนังสือหัก ณ.ที่จ่าย 1% หรือ 3% ได้ [คลิกดูรายละเอียด]

ตัวอย่างบริษัท/หน่วยงานบางส่วนที่ได้ส่งพนักงาน มาอบรมกับ TrainzIT


ภาพบรรยากาศอบรม ศูนย์รังสิต

ภาพบรรยากาศ อบรมนอกสถานที่ On-site

 


TAG คำค้นหา ::

อบรม PHP
เรียน PHP MySQL
PHP Training
เรียน Web Programming
เรียน PHP Database
คอร์ส PHP with MySQL
คอร์ส PHP
สอนทำเว็บ PHP
จัดอบรม ส่วนตัว PHP