D26 : หลักสูตร SQL Server 2017 Database

จัดการระบบฐานข้อมูล ทำ Report ได้อย่างมีประสิทธิภาพด้วย MS SQL Server

D20: หลักสูตรอบรม SQL Server 2017 Database

หลักสูตรจัดการฐานข้อมูลแบบมืออาชีพ ให้ผู้เรียนได้ใช้งานโปรแกรม Microsoft SQL Server 2017 ซึ่งเป็นโปรแกรมยอดนิยมสำหรับองค์กรต่างๆทั่วประเทศ ที่มีประสิทธิภาพสูงสุด ใช้งานได้ตั้งแต่ฐานข้อมูลขนาดเล็ก ไปจนถึงองค์กรขนาดใหญ่

 เนื้อหาอบรมจะเริ่มตั้งแต่ ให้ผู้เรียนเข้าใจตั้งแต่พื้นฐานการเซ็ตค่าโปรแกรม ระบบรักษาความปลอดภัย การล็อกอินแบบต่างๆ กำหนดสิทธิผู้ใช้ แบบต่างระดับ สามารถทำการ BackUp และ Restore ข้อมูลได้ การใช้งานคำสั่งคิวรี่ (Query) เช่น Select, Insert, Update, Delete และการดึงข้อมูล Join แบบต่างๆ และการจัดการระดับสูง เช่น สร้าง View, Stored Procedure, Trigger, User Defined Function


 

พื้นฐานผู้อบรม

 • ไม่จำเป็นต้องเคยเขียนโค้ดใดๆ มาก่อน
 • ใช้งานโปรแกรม ออฟฟิสพื้นฐานได้
 • ระดับหลักสูตร :: พื้นฐาน >ใช้งานได้เลย

ประโยชน์ที่ได้รับ

 • รียนรู้พื้นฐานการเขียนโปรแกรมภาษา SQL
 • เข้าใจแนวคิดการเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ
 • สามารถใช้ SQL ทำงานกับฐานข้อมูล SQLite ได้
 • ต่อยอดไปสู่การเขียน Application อื่นๆได้

 

คอร์สที่ต้องเรียนก่อน

 • ไม่มี

คอร์สต่อไปที่แนะนำ

 

 

รายละเอียดหลักสูตร

 

  วันที่ 1
 • การใช้งาน Microsoft SQL Server 2017 เบื้องต้น
 • โครงสร้างการทำงานของ ฐานข้อมูล, หลักการออกแบบฐานข้อมูล
 • SQL คืออะไร, ทำงานอย่างไร และทำไมต้องใช้ภาษา SQL
 • Table, Record, Field, Primary Key, Foreign Key, Relationship
 • กำหนดรหัส และสิทธิ์การเข้าถึงข้อมูล เพื่อความปลอดภัย
 • เซ็ตระบบฐานข้อมูลเพื่อใช้งานกับ Server และ Client
 • ทดลองสร้างฐานข้อมูลในระดับเบื้องต้น
 • ตัวอย่างการออกแบบฐานข้อมูลขนาดเล็กขึ้นมาใช้งาน

 • วันที่ 2
 • การใช้งานภาษา SQL เบื้องต้น
 • จัดการฐานข้อมูลด้วย Enterprise Manager และ Query Analizer
 • คำสั่งคิวรี่ SELECT ในรูปแบบต่าง, คำสั่งทางคณิตศาสตร์เช่น SUM, MAX, AVG
 • คำสั่งทางวันที่เช่น Date() และ Format
 • การ Join ตารางเช่น LEFT JOIN, RIGHT JOIN เป็นต้น
 • เรียงลำดับข้อมูลด้วย ORDER BY, GROUP BY, HAVING
 • คำสั่งคิวรี่ INSERT, UPDATE, DELETE FROM, การใช้ WHERE
 • ประยุกต์ใช้งาน SQL Server ขั้นสูง
 • การใช้งานภาษา SQL ขั้นสูง
 • คำสั่งประเภท DDL (Data Definition Language)
 • คำสั่ง CREATE TABLE, ALTER TABLE, DROP TABLE
 • ออกแบบฐานข้อมูลร้านขายสินค้าตัวอย่าง
 • ทดลองสร้างแฟ้มข้อมูลแผนกต่างๆ เช่น ฝ่ายขาย, ฝ่ายบุคคล, ฝ่ายคลังสินค้า เป็นต้น

 • วันที่ 3
 • ลดความซ้ำซ้อนของข้อมูล ด้วยการทำ Normalization
 • รายละเอียด: ติดตั้ง IIS และทดสอบ ASP Script อย่างง่าย
 • เรียกใช้งานข้อมูลแบบ Real-Time และข้อมูลมีความเป็นปัจจุบัน
 • ทดลองสร้างแบบฟอร์มเพื่อติดต่อกับฐานข้อมูลโดยตรง
 • สร้างฟอร์มเพื่อแสดงข้อมูล และสามารถให้ผู้มีสิทธิเข้าไปใช้งาน
 • การจัดการ View
 • การจัดการ Stored Procedure
 • การจัดการ User Defined Function
 • การจัดการ Trigger

 

-- ทุกหลักสูตรมีเอกสาร/หนังสือประกอบการอบรมให้ เมื่อผ่านอบรมมีใบประกาศนียบัตรรับรองให้ และสามารถกลับมาเรียนซ้ำได้ฟรี ในระยะเวลา 2 ปี --


ตารางเรียนล่าสุด

หลักสูตร รอบที่เปิด วันที่เริ่มอบรม
SQL Server 2017 Database วันพุธ, พฤหัส 22-24 มี.ค.
วันเสาร์ 13, 20, 27 มี.ค.
วันอาทิตย์ (ติดต่อสอบถาม)

* ตารางที่แสดงเป็นเพียง บางส่วน เท่านั้นสามารถสอบถามรอบวันอื่นๆที่สะดวกเรียนได้ทันที
**ราคาค่าอบรมนี้ ยังไม่รวม VAT 7%

ราคาค่าอบรม :: 6900 บาท / 18ชม. ( 3 วัน )
เวลาอบรม :: 10:00-17:00น.  [ดูแผนที่]
Training in Englishวิทยากรสามารถอบรมเป็นภาษาอังกฤษได้ :: ✓Available
Live Online Trainingบริการอบรมตัวต่อตัวแบบไลฟ์สดออนไลน์ระยะไกล :: ✓Available


โปรโมชั่น

 • สำหรับลูกค้าเก่าลดทันที 500 บาท/หลักสูตร
 • อบรมพร้อมกัน ท่านที่ 2 ลด 20% ท่านที่ 3++ ลด 30%
 • อบรมกลุ่มนอกสถานที่ราคาพิเศษ In-House, On-Site >ขอใบเสนอราคา<


การชำระเงิน

 1. ชำระโดยโอนเข้าบัญชี
 2. ชำระด้วยเช็คขีดคร่อม
 3. ชำระด้วยเงินสดที่ศูนย์อบรมก่อนเริ่มวันเรียน (มัดจำล่วงหน้า)
  *สามารถออกหนังสือหัก ณ.ที่จ่าย 1% หรือ 3% ได้ [คลิกดูรายละเอียด]

ตัวอย่างบริษัท/หน่วยงานบางส่วนที่ได้ส่งพนักงาน มาอบรมกับ TrainzIT


ภาพบรรยากาศอบรม ศูนย์รังสิต

ภาพบรรยากาศ อบรมนอกสถานที่ On-site

 


TAG คำค้นหา ::

อบรม SQL Server
SQL Server Training
เรียนเขียน Program ด้วย SQL
เรียน Basic SQL
คอร์ส SQL Server
คอร์ส SQL Database
สอน เขียนโปรแกรม SQL