D11 : หลักสูตร VB.NET & SQL Server

พัฒนา Windows Application ติดต่อฐานข้อมูล เขียนโปรแกรมด้วยภาษา Visual Basic.NET

D11: VB.NET & SQL Server

 Visual Basic.NET (VB.NET) 2017 เป็นเครื่องมือสำหรับเขียนโปรแกรม พัฒนา Window Application ที่เป็นที่นิยมไปทั่วโลก ตั้งแต่ผู้ใช้งานระดับนักศึกษา ไปจนถึงนักพัฒนาโปรแกรมระดับมืออาชีพ ที่ได้มีการพัฒนาจาก Visual Basic เป็น Visual Basic.NET โดยมีการเพิ่มขีดความสามารถและยังพัฒนาให้สอดคล้องกับเทคโนโลยี Microsoft.NET ซึ่งทำให้การทำงานมีมาตรฐาน และประสิทธิภาพมากขึ้น

เนื้อหาภายในหลักสูตรจะประกอบไปด้วยการอธิบายแนวคิด และขั้นตอนการสร้างโปรแกรม ร่วมกับการดึงข้อมูลติดต่อ SQL Server ที่เป็น database ยอดนิยม สามารถทำการพัฒนาโปรแกรมจำลองขึ้นมาเป็นโปรเจ็ตต์ย่อมๆ ที่สร้างจบสมบูรณ์ภายในคลาสแบบเน้นเขียนโค้ดจริง อีกทั้งได้รวบรัดนำคำสั่งต่างๆ ที่สำคัญ โค้ดเพิ่มเติมอ้างอิงให้สามารถนำไปต่อยอด และใช้งานจริงได้ทันที

โปรแกรมที่ใช้ : Visual Studio, EditPlus, Microsoft SQL Server

 

พื้นฐานผู้อบรม

 • ไม่จำเป็นต้องเคยเขียนโค้ดใดๆ มาก่อน
 • ใช้งานโปรแกรม ออฟฟิสพื้นฐานได้
 • ระดับหลักสูตร :: พื้นฐาน >ใช้งานได้เลย

ประโยชน์ที่ได้รับ

 • เขียนโปรแกรมภาษา vb.net
 • เขียนคำสั่งใช้งาน SQL Server ร่วมกับvb.net
 • สร้างโปรเจ็ตต์งานจริงได้ในระดับหนึ่ง
 • ต่อยอดไปเขียน Web Application อื่นๆได้

 

คอร์สที่ต้องเรียนก่อน

 • ไม่มี

คอร์สต่อไปที่แนะนำ

 

 

รายละเอียดหลักสูตร

ครั้งที่1 : 

 • แนะนำภาพรวมหลักสูตร Overview Visual Studio 2017
 • How to Create, Save, Open Project  
 • VB Statement structure
 • Insert comment in statement
 • Event-Driven (Private sub Procedure, Parameter, Handles, Control Name, Event Name)
 • Example Event Form.Load
 • Example Event Click
 • Visual Basic Intellisense
 • Create Object as Button, Label, Textbox
 • Customize properties using event-driven
 • How to convert String to number, String Concatenation, vbNewLine
 • Workshop 1:   Create text label button to calculate data
 • Workshop 2:   Event Driven Program
 • Workshop 3:   Create Calculate Employee Salary Program

 ครั้งที่2:  

 • Type of Variable, What is Variable and how to declarations
 • Operator, Constant, Math Operators, Assignment Operators
 • Array variable
 • For….. loop
 • Do…...While
 • Messagebox and InputBox
 • Datetime datatype, create and assign value
 • Datetime Function .Add(), DateDiff() Function
 • Exit, IsNumberic() Function, Val() Function, CInt() Function
 • Sub procedure with and with-out parameter
 • Function (Return, Exit), Parameter with Optional
 • Local Variable
 • Global Variable
 • Workshop 4:   MenuStrip in Main Form
 • Workshop 5:   Datetime Calculate Program
 • Workshop 6:   Messagebox & InputBox Program
 • Workshop 7:   Calculating using Sub and Function

ครั้งที่ 3:  

 • Namespace
 • File and Directory
 • File Stream Command
 • OpenFileDialog, ColorDialog, FontDialog
 • External File Process as Word, Excel, PDF
 • PictureBox using with picture file
 • DataGridView Introduction
 • DataGrid Basic Command with Rows, Column, Item
 • DataGridView important command by selecting data
 • Workshop 10:   Open file Word, Excel, PDF, JPG, Text
 • Workshop 11:   Show database using DataGrid by Free-text search
 • Workshpo 12:   Sample Shopping Cart to calculating product stock

 ครั้งที่ 4:  

 • Introduction to SQL Server database
 • Database designing concept
 • Ado.net and Database Fundamental
 • SQL Connection, command, Datareader
 • Using database query
 • Select... Where Condition, Like
 • Order by … Asc/Desc
 • Aggregate Function With Group by
 • Select with Left Join, Inner Join
 • Insert Query, Update Query, Delete Query
 • Workshop 8:   Database Connection Using Connection String
 • Workshop 9:   Select, Insert, Update, Delete Sample Query

 ครั้งที่ 5: 

 • Create Sample Program Using DataGridView
 • Basic DataGridView Command, Columns, Rows
 • Try...Catch...Finally Command
 • Workshop 10: Product List Form, Searching, Insert, Update, Delete
 • Workshop 11: Create Sample Stock Management Form
 • Introduction to Crystal Report
 • Basic Crystal Report Design
 • Using function as Sum, Avg, Count, Max, Min etc.
 • Create Form showing report data
 • Add parameters to Report
 • Create project setup and deployment, Making to Execute File
 • Workshop 13:   Create Sales Report
 • Workshop 14:   Create Deployment Software

 


-- ทุกหลักสูตรมีเอกสาร/หนังสือประกอบการอบรมให้ เมื่อผ่านอบรมมีใบประกาศนียบัตรรับรองให้ และสามารถกลับมาเรียนซ้ำได้ฟรี ในระยะเวลา 2 ปี --


ตารางเรียนล่าสุด

หลักสูตร รอบที่เปิด วันที่เริ่มอบรม
VB.NET & SQL Server วันพุธ, พฤหัส,ศุกร์ -ติดต่อสอบถาม-
วันเสาร์ -ติดต่อสอบถาม-
ทุกวันอาทิตย์ 14 มี.ค. - 11 เม.ย.

* ตารางที่แสดงเป็นเพียง บางส่วน เท่านั้นสามารถสอบถามรอบวันอื่นๆที่สะดวกเรียนได้ทันที
**ราคาค่าอบรมนี้ ยังไม่รวม VAT 7%

ราคาค่าอบรม :: 8900 บาท / 30ชม. ( 5 วัน )
เวลาอบรม :: 10:00-17:00น.  [ดูแผนที่]
Training in Englishวิทยากรสามารถอบรมเป็นภาษาอังกฤษได้ :: ✓Available
Live Online Trainingบริการอบรมตัวต่อตัวแบบไลฟ์สดออนไลน์ระยะไกล :: ✓Available


โปรโมชั่น

 • สำหรับลูกค้าเก่าลดทันที 500 บาท/หลักสูตร
 • อบรมพร้อมกัน ท่านที่ 2 ลด 20% ท่านที่ 3++ ลด 30%
 • อบรมกลุ่มนอกสถานที่ราคาพิเศษ In-House, On-Site >ขอใบเสนอราคา<


การชำระเงิน

 1. ชำระโดยโอนเข้าบัญชี
 2. ชำระด้วยเช็คขีดคร่อม
 3. ชำระด้วยเงินสดที่ศูนย์อบรมก่อนเริ่มวันเรียน (มัดจำล่วงหน้า)
  *สามารถออกหนังสือหัก ณ.ที่จ่าย 1% หรือ 3% ได้ [คลิกดูรายละเอียด]

ตัวอย่างบริษัท/หน่วยงานบางส่วนที่ได้ส่งพนักงาน มาอบรมกับ TrainzIT


ภาพบรรยากาศอบรม ศูนย์รังสิต

ภาพบรรยากาศ อบรมนอกสถานที่ On-site

 


TAG คำค้นหา ::

อบรม VB.NET
เรียน VB.NET wtih SQL Server
VB.NET Training
เรียนเขียน Program ด้วย VB
เรียน VB.NET Database
คอร์ส VB.NET with SQL Server
คอร์ส VB.NET
สอน เขียนโปรแกรม VB.NET
จัดอบรม ส่วนตัว VB.NET