\

A10 : หลักสูตร Microsoft Access 2019 Basic to intermediate

สร้างฐานข้อมูล Access สำหรับผู้เริ่มต้นจนถึงระดับกลาง
 

A10: Microsoft Access 2019 Basic to intermediate

โปรแกรมจัดการฐานข้อมูล ที่ได้รับความนิยมอย่างแพร่หลายและต่อเนื่องยาวนานมาจนถึงปัจจุบัน ทั้งนี้เนื่องจาก Access เป็นโปรแกรมฐานข้อมูลที่ใช้งานได้ง่าย สามารถเรียนรู้และทำความเข้าใจได้อย่างรวดเร็วไม่ยุ่งยากซับซ้อน มีเครื่องมืออำนวยความสะดวกให้กับผู้ใช้งานมากมาย อาทิเช่น เครื่องมือช่วยในการจัดเก็บข้อมูล การสอบถามและการค้นหาข้อมูล การเพิ่มลบแก้ไขข้อมูล การสร้างแบบฟอร์มเพื่อบันทึกและเรียกดูข้อมูล  การสร้างรายงานสรุปผลข้อมูลในรูปแบบต่าง ๆ อีกทั้งยังมีเครื่องมือช่วยในการออกแบบวิเคราะห์ข้อมูลและดูแลรักษาความปลอดภัยของข้อมูลอีกด้วย

หลักสูตรสำหรับผู้ต้องการนำไปใช้ในด้านของการจัดการข้อมูลลูกค้า, การซื้อสินค้า หรือบริการของลูกค้า เพื่อให้ระบบสามารถติดตาม หรือกำหนดให้มีการแจ้งเตือนผู้ใช้งานให้สามารถติดตามลูกค้าได้แบบไม่ตกหล่น สร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้าโดยมีการอบรมด้วยการสร้างออกแบบ Workshop งานเสมือนจริง และยังสามารถออกแบบงานให้ใกล้เคียงกับที่ผู้เข้าอบรมต้องการ เพื่อช่วยให้เข้าใจได้ง่ายและสามารถนำไปต่อยอดได้


โปรแกรมที่ใช้ :
MS Access 2013/2016/2019

หลักสูตรนี้สอนโดยวิทยากรที่ได้รับการรับรอง
จาก Microsoft Office Specialist (MOS)

 

พื้นฐานผู้อบรม

 • ใช้ Office พื้นฐานได้
 • ระดับหลักสูตร :: พื้นฐาน >ใช้งานได้

ประโยชน์ที่ได้รับ

 • สามารถสร้างระบบจัดเก็บฐานข้อมูลด้วยโปรแกรม Access
 • สร้างแบบฟอร์มและรายงานแบบเบื้องต้นได้
 • ดึงข้อมูลจาก Excel มาจัดเก็บใน Access ได้
 • นำเสนอข้อมูลในรูปของรายงาน แบบต่างๆได้

 

คอร์สที่ต้องเรียนก่อน

คอร์สต่อไปที่แนะนำ

 • MS Access Advanced

 

 

รายละเอียดหลักสูตร

การออกแบบระบบฐานข้อมูล

 • เข้าใจระบบฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์
 • การออกแบบระบบฐานข้อมูล
 • การทำ Normalization

เริ่มต้นสร้างฐานข้อมูลและตาราง

 • รายละเอียดของทูลบาร์ Database
 • การสร้างตาราง และฟิลด์ด้วยมุมมอง Table Design
 • การใส่ข้อมูลลงในตาราง

การเพิ่มความสามารถให้กับตาราง

 • การตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลที่ป้อนให้ฟิลด์
 • การทำให้ตารางมีความสามารถมากขึ้น
 • การสร้างความสัมพันธ์ให้กับตาราง

การทำงานกับข้อมูลในTable Datasheet

 • การเปลี่ยนคุณสมบัติของคีย์บอร์ด
 • การเรียง ค้นหา และแทนที่ข้อมูลในตาราง
 • การดูข้อมูลที่ต้องการด้วยฟีลเตอร์

การสอบถามข้อมูลด้วย Query Wizard

 • รู้จักกับคิวรี่
 • การสร้างคิวรี่ด้วยวิซาร์ด
 • การสร้างคิวรี่ด้วย Crosstab Query

การสอบถามข้อมูลด้วย Query Design

 • การสร้างคิวรี่แบบสอบถาม
 • นิพจน์, โอเปอเรเตอร์ และฟังก์ชั่น
 • การสอบถามข้อมูลด้วยคิวรี่แบบซับซ้อน

การสร้างฟอร์มด้วย Form Wizard และ Form Design

 • ความรู้เกี่ยวกับฟอร์ม (Form)
 • การสร้างฟอร์มอย่างง่ายด้วย AutoForm และ Form Wizard
 • การสร้างกราฟด้วย Chart Wizard
 • การใช้งานมุมมอง Form Design
 • การใช้ Control Wizard

การสร้างรายงาน

 • ความรู้เกี่ยวกับรายงาน และการสร้างรายงานอย่างง่าย
 • การสร้างรายงานด้วยตนเอง ในมุมมอง Report Designs

การใช้เครื่องมือต่างๆใน Access

 • Link & Import & Export
 • การกำหนดความปลอดภัยให้กับฐานข้อมูล
 • การเพิ่มประสิทธิภาพให้กับฐานข้อมูล

Workshop: ทดลองสร้างฐานข้อมูลของร้านขายเครื่อง Computer หรืออิงเนื้อหาตามผู้เข้าอบรม
สามารถดึงข้อมูล เรียกใช้ กำหนด และจัดการข้อมูลต่างๆ ได้ด้วยตนเอง

-- ทุกหลักสูตรมีเอกสาร/หนังสือประกอบการอบรมให้ เมื่อผ่านอบรมมีใบประกาศนียบัตรรับรองให้ และสามารถกลับมาเรียนซ้ำได้ฟรี ในระยะเวลา 2 ปี --


ตารางเรียนล่าสุด

ตารางอบรม รอบที่เปิด วันที่เริ่มอบรม
เลือกวันอบรมเอง / ขอราคา

เปิดรอบได้ทันทีเมื่ออบรมพร้อมกัน 2 ท่าน
หรือ ต้องการอบรมส่วนตัว Private

 โปรดติดต่อสอบถามเพื่อหาวันอบรมที่ใกล้ที่สุด 
โทร. 083-034-9593, line : @trainzit

* ตารางที่แสดงเป็นเพียง บางส่วน เท่านั้นสามารถสอบถามรอบวันอื่นๆที่สะดวกเรียนได้ทันที
**ราคาค่าอบรมนี้ ยังไม่รวม VAT 7%

ราคาค่าอบรม :: 5900 บาท / 12ชม. ( 2 วัน )
เวลาอบรม :: 10:00-17:00น.  [ดูแผนที่]
Training in Englishวิทยากรสามารถอบรมเป็นภาษาอังกฤษได้ :: ✓Available
Live Online Trainingบริการอบรมตัวต่อตัวแบบไลฟ์สดออนไลน์ระยะไกล :: ✓Available


โปรโมชั่น

 • สำหรับลูกค้าเก่าลดทันที 500 บาท/หลักสูตร
 • อบรมพร้อมกัน ท่านที่ 2 ลด 20% ท่านที่ 3++ ลด 30%
 • อบรมกลุ่มนอกสถานที่ราคาพิเศษ In-House, On-Site >ขอใบเสนอราคา<


การชำระเงิน

 1. ชำระโดยโอนเข้าบัญชี
 2. ชำระด้วยเช็คขีดคร่อม
 3. ชำระด้วยเงินสดที่ศูนย์อบรมก่อนเริ่มวันเรียน (มัดจำล่วงหน้า)
  *สามารถออกหนังสือหัก ณ.ที่จ่าย 1% หรือ 3% ได้ [คลิกดูรายละเอียด]

ตัวอย่างบริษัท/หน่วยงานบางส่วนที่ได้ส่งพนักงาน มาอบรมกับ TrainzIT


ภาพบรรยากาศอบรม ศูนย์รังสิต

ภาพบรรยากาศ อบรมนอกสถานที่ On-site

 


TAG คำค้นหา ::

อบรม Access
อบรมฐานข้อมูล Access
Access Training
เรียน Basic Microsoft Access
เรียน Access
คอร์ส Access
คอร์ส access database
อบรม Access 2016
เรียน Microsoft Access