A01 : คอมฯ เบื้องต้น Windows10 + MS Office 2019

อบรมพื้นฐาน คอมพิวเตอร์เบื้องต้น Windows 10 MS Office Word, Excel, PowerPoint
 

A01: อบรมหลักสูตร คอมฯ เบื้องต้น Win10+MS Office 2019 / Microsoft 365

"หลักสูตรคอมพิวเตอร์เบื้องต้น" จะเริ่มตั้งแต่การใช้งานทั่วๆไป บนหน้าจอคอมพิวเตอร์ เหมาะสำหรับ ผู้ที่ไม่เคยใช้งานคอมพิวเตอร์มาก่อน หรือพึ่งเริ่มต้นใช้งาน โดยเริ่มจากการใช้งาน Windows 10 ตั้งแต่การ สร้างโฟลเดอร์, จัดการไฟล์ต่าง ๆ, ทดลองใช้ NotePad, Paint บันทึกไฟล์ การตั้งค่า คีย์ลัดโปรแกรม และเข้าสู่การใช้งาน Microsoft Office 2016 / 2019 เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการนำไปใช้ในธุรกิจทั่วไป ซึ่งได้แก่ WordExcel, และ PowerPoint โดยผู้เข้าอบรม ไม่จำเป็นต้องมีพื้นฐานมาก่อน ผู้ที่ผ่านการอบรมแล้ว สามารถนำไปใช้งานได้จริงทันที ทั้งการจัดการเอกสาร การเขียนจดหมายธุรกิจ การสร้างตาราง(Word) การคำนวณตัวเลขในบัญชีต่างๆ พร้อมทั้งสูตรคำนวณต่างๆ (Excel) อีกทั้งยังสามารถสร้างงานนำเสนอ (Presentation) ทางธุรกิจต่างๆได้ ทำ links, chat, และอื่นๆอีกมากได้อีกด้วย เป็นหลักสูตรที่สุดคุ้มค่าจริง ๆ สำหรับการเริ่มต้นการใช้คอมพิวเตอร์ให้ชำนาญต่อไปในอนาคต

 

โปรแกรมที่ใช้ : Windows10, MS Word, Excel, PowerPoint 2016 / 2019 / Office 365

* สามารถเลือกอบรมเฉพาะโปรแกรมหนึ่ง ๆ ได้ หรือกำหนดชั่วโมงเรียนได้ในกรณีจัดกลุ่มอบรมเฉพาะ

หลักสูตรนี้ สอนโดยวิทยากรที่ได้รับการรับรองจาก
Microsoft Office Specialist (MOS) – Expert 2019

 

พื้นฐานผู้อบรม

 • ไม่เคยใช้คอมพิวเตอร์มาก่อนเลยแม้แต่น้อย
 • เคยจับคอมฯ มาบ้างเมื่อนานมาแล้ว
 • ระดับหลักสูตร :: ผู้เริ่มต้น, พื้นฐาน

ประโยชน์ที่ได้รับ

 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้อย่างเข้าใจ
 • จัดการกับไฟล์ บันทึกงานได้
 • สร้างงานเอกสาร งานนำเสนอ งานคำนวณบัญชี ได้
 • ต่อยอดสู่โปรแกรมสายงายอื่นๆ ได้ง่าย

 

คอร์สที่ควรจะเรียนก่อน

 • ไม่มี

คอร์สต่อไปที่แนะนำ

 

 

รายละเอียดหลักสูตร


PHP & MySQL
หลักสูตรยอดนิยม  
คอมฯ เบื้องต้น เป็น หลักสูตรยอดนิยมอันดับ 1-3 ของเรามาอย่างยาวนาน
เปิดอบรมเฉลี่ย 2-3 ห้องเรียนต่อเดือน และมีจองอบรมนอกสถานที่ล่วงหน้าทุกเดือน
ผู้ผ่านการอบรมสามารถ นำไปปูพื้นฐานต่อยอดสู่โปรแกรมอื่นๆได้อีกมากมาย

 

Basic Computer [ Windows 10 ]

 • Hardware กับ Software เข้าใจในอุปกรณ์ ส่วนประกอบต่างๆ ของคอมพิวเตอร์
 • ความเข้าใจเรื่อง สเปคคอมพิวเตอร์, การเลือกซื้อคอมพิวเตอร์อย่างคุ้มค่า และมีประสิทธิภาพ
 • การใช้งานคอมพิวเตอร์เบื้องต้น จัดการกับหน้าจอ Windows  อย่างง่ายๆ
 • เล่นกับ Desktop ไอคอนต่างๆ การเซ็ตหน้าจอ ,การปรับตั้งค่าต่างๆ ใน Windows
 • ทดลองลงค้นหา เปิดโปรแกรมการจัดการ รูปภาพ, NotePad, Paint
 • การจัดการกับไฟล์ เช่นการ ลบ เปลี่ยนชื่อ ย้ายข้อมูลลง flashdrive , ตัด, คัดลอก, วาง
 • เทคนิคในการใช้คำสั่งลัด, การซ่อน/แสดงไอคอน, การสร้าง/ลบ ไฟล์ขยะ
 • ใช้งานโปรแกรมต่างๆ ที่น่าสนใจ, คำสั่งในการค้นหาไฟล์ รวมถึงการปรับแต่งต่างๆ ใน Windows ที่ควรรู้

  Microsoft Word 2019

 • โปรแกรมสร้างและจัดรูปแบบเอกสาร ที่นิยมที่สุด
 • สร้างเอกสาร, ส่วนประกอบต่างๆ , แถบเครื่องมือมาตรฐาน , การจัดการกับตัวอักษรขั้นสูง , การใช้โครงร่าง
 • การตกแต่งเอกสาร,  การจัดรูปแบบข้อความ, การใส่รูปร่างอัตโนมัติ กล่องข้อความ การใส่สีให้กับกราฟิก
 • การสร้างและจัดการตาราง, แผนภูมิแบบต่างๆ , ข้อความศิลป์
 • การใส่รูปภาพ, รูปภาพออนไลน์, รูปร่างรูปทรง ร่วมกับตั้งค่าการจัดวาง
 • แผนผังองค์กร , แทรกสมการ , การใส่หัว - ท้ายกระดาษ (Header & Footer)
 • การสร้างตาราง เช่น ตารางใบลงชื่อเข้าประชุม
 • ทดลองพิมพ์ชิ้นงานเอกสาร การปรับแก้ไขข้อความอย่างรวดเร็ว
 • Workshop : ทดลองสร้างเอกสาร 2 ชิ้นงาน


Microsoft PowerPoint  2019

 • สร้างงานนำเสนอ , ปรับมุมมองนำเสนอ , เพิ่ม ลบ คัดลอก ย้ายข้อมูล
 • สร้างภาพนิ่ง , กำหนดพื้นหลัง ,ชุดรูปแบบสี
 • ย้ายตำแหน่งภาพนิ่ง , การใช้เครื่องมือวาดรูป , บักทึกย่อ 
 • การกำหนดภาพเคลื่อนไหวแบบต่าง ๆ การตั้งเวลาการเคลื่อนไหวของวัตถุ
 • สร้าง Interactive, Slide Show, ตั้งเวลานำเสนอ
 • การใส่ effect ให้กับภาพนิ่งอย่างง่าย ๆ
 • เทคนิคการ เลือกรูปภาพออนไลน์ที่ตรงกับเนื้อหา และการใส่ภาพเคลื่อนไหว
 • เทคนิคการกำหนดต้นแบบ เพื่อให้ปรับแต่งรูปแบบตัวอักษรหลายๆ สไลด์ได้ในทีเดียว
 • การตั้งค่า การพิมพ์สไลด์ออกเป็นเอกสาร ในรูปแบบต่าง ๆ
 • Workshop : ฝึก สร้าง Active Presentations ด้วยตนเองทุกขั้นตอน

Microsoft Excel  2019

 • การสร้างงาน , กำหนดแผ่นงาน , การปรับแถว – คอลัมน์
 • การปรับขนาดเซลล์ , การตีกรอบ ,การจัดการสี และข้อความ
 • รู้จักกับข้อมูลชนิดต่างๆ เช่น รูปแบบวันที่ เวลา ค่าเปอร์เซ็นต์% เป็นต้น
 • ป้อนข้อมูลอัตโนมัติในรูปแบบต่างๆ (Auto Fill)
 • การอ้างอิงเซลล์ข้ามแผ่นงาน
 • ทดลองการ บวกลบคูณหาร ตัวเลขกับข้อมูล อย่างง่ายๆ
 • การหาผลรวม , การใช้ฟังก์ชั้นอัตโนมัติ , สร้างสูตรคำนวณด้วยตนเอง และอัตโนมัติ , สร้างแผนภูมิ
 • การตั้งค่ากำหนดรูปแบบการสั่งพิมพ์
 • เทคนิคการย้ายคัดลอกไฟล์ ข้ามแผ่นงานในรูปแบบต่างๆ, ซ่อน/ป้องกันเวิร์คชีท
 • การจัดการกับชุดข้อมูลจำนวนมาก Sort(ตัวเรียงลำดับ) & Filter(ตัวกรองข้อมูล)
 • Workshop : สร้างระบบบัญชี ยอดซื้อ ยอดขายของบริษัทหนึ่งๆ อย่างง่ายๆ


-- ทุกหลักสูตรมีเอกสาร/หนังสือประกอบการอบรมให้ เมื่อผ่านอบรมมีใบประกาศนียบัตรรับรองให้ และสามารถกลับมาเรียนซ้ำได้ฟรี ในระยะเวลา 2 ปี --


ตารางเรียนล่าสุด

หลักสูตร รอบที่เปิด วันที่เริ่มอบรม
คอมฯ เบื้องต้น Win10+MS Office 2019 วันธรรมดา 15,16,17 มี.ค. 
เสาร์ 13, 20, 27 มี.ค.
อาทิตย์ 7, 14, 21 มี.ค.
พุธ-พฤหัส 15, 16, 22 ธ.ค.
เสาร์ 10, 17, 24 เม.ย.

* ตารางที่แสดงเป็นเพียง บางส่วน เท่านั้น สามารถสอบถามรอบวันอื่นๆที่สะดวกเรียนได้ทันที
**ราคาค่าอบรมนี้ ยังไม่รวม VAT 7%

ราคาค่าอบรม :: 4500 บาท / 18ชม. ( 3 วัน ) *เข้าอบรมเรียนซ้ำฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย!
เวลาอบรม :: 10:00-17:00น.  [ดูแผนที่]
Training in Englishวิทยากรสามารถอบรมเป็นภาษาอังกฤษได้ :: ✓Available
Live Online Trainingบริการอบรมตัวต่อตัวแบบไลฟ์สดออนไลน์ระยะไกล :: ✕Unavailable

** ทุกหลักสูตร ของ TrainzIT หน่วยงาน/บริษัท สามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้ 200% [ดูรายละเอียด]


โปรโมชั่น

 • สำหรับลูกค้าเก่าลดทันที 500 บาท/หลักสูตร
 • อบรมพร้อมกัน ท่านที่ 2 ลด 20% ท่านที่ 3++ ลด 30%
 • อบรมกลุ่มนอกสถานที่ราคาพิเศษ In-House, On-Site >ขอใบเสนอราคา<


การชำระเงิน

 1. ชำระโดยโอนเข้าบัญชี
 2. ชำระด้วยเช็คขีดคร่อม
 3. ชำระด้วยเงินสดที่ศูนย์อบรมก่อนเริ่มวันเรียน (มัดจำล่วงหน้า)
  *สามารถออกหนังสือหัก ณ.ที่จ่าย 1% หรือ 3% ได้ [คลิกดูรายละเอียด]

ตัวอย่างบริษัท/หน่วยงานบางส่วนที่ได้ส่งพนักงาน มาอบรมกับ TrainzIT


ภาพบรรยากาศอบรม ศูนย์รังสิต

ภาพบรรยากาศ อบรมนอกสถานที่ On-site

 


TAG คำค้นหา ::

คอมเบื้องต้น
อบรมพื้นฐานคอม
คอมพิวเตอร์เบื้องต้น
เรียนคอม
อบรมออฟฟิส
เรียน office เบื้องต้น
เรียน microsoft office 2019
อบรม office 2019