A02 : หลักสูตร Microsoft Office 2019 New Features

มีอะไรใหม่ๆ เมื่อเปลี่ยนมาใช้ MS Office 2019
 

A02: Microsoft Office 2019 New Features

 เรียนรู้ต่อยอดสู่การใช้งาน Microsoft Office 2019 ซึ่งเป็นเวอร์ชั่นใหม่ล่าสุด เพียบพร้อมไปด้วยฟีเจอร์คำสั่งต่างๆ เพิ่มขึ้นมากมาย ซึ่งมีประโยชน์ในการช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานให้รวดเร็วและใช้งานง่ายขึ้น โดยมีฟีเจอร์เด่นๆ คือการทำงานผ่านระบบออนไลน์ได้ เริ่มจากการใช้งานร่วมกับ Cloud และ Microsoft Skydrive ที่สามารถเปิดบันทึกไฟล์จากอุปกรณ์อื่นๆ เช่น สมารท์โฟน แท็บเล็ต เว็บบราวเซอร์ เครื่องไหนก็ได้ เพิ่มเติมความสามารถใหม่ๆ เช่น การเลือกใช้แม่แบบ  (template) พร้อมใช้ที่หลากหลายกว่าเดิม, การเลือกใช้ภาพประกอบจาก , การแสดงผลการเปลี่ยนแปลงอัตโนมัติ Excel : สูตรฟังก์ชั่นใหม่ๆ เพิ่มเติม, กราฟแบบใหม่, การสร้างสูตรคำนวณขึ้นใช้เอง เป็นต้น

 


โปรแกรมที่ใช้ : MS Word, Excel, PowerPoint 2013/2016/2019

**สามารถเลือกอบรมเฉพาะโปรแกรมหนึ่ง ๆ ได้ หรือกำหนดชั่วโมงเรียนได้ในกรณีจัดกลุ่มอบรมเฉพาะ

หลักสูตรนี้สอนโดยวิทยากรที่ได้รับการรับรอง
จาก Microsoft Office Specialist (MOS)

 

พื้นฐานผู้อบรม

 • ใช้ Office มาอยู่แล้วในเวอร์ชั่นก่อนๆ
 • เหมาะกับองค์กรที่ ปรับเปลี่ยนอัพเกรดคอมฯ
 • ระดับหลักสูตร :: ผู้ใช้งานทั่วไป

ประโยชน์ที่ได้รับ

 • รู้ถึงความสามารถใหม่ของโปรแกรม
 • ใช้โปรแกรมในเวอร์ชั่นใหม่ได้อย่างคล่องแคล่วขึ้น
 • นำเทคนิคใหม่ๆไปปรับใช้งานได้
 • หลังอบรม มีใบประกาศนียบัตรรับรองให้ทุกหลักสูตร
 • เรียนซ้ำฟรีในระยะเวลา 2 ปี

 

คอร์สที่ต้องเรียนก่อน

คอร์สต่อไปที่แนะนำ

 

 

รายละเอียดหลักสูตร

แนะนำความสามารถใหม่ Office 2019

 • การใช้งาน Interface แบบใหม่ของ Office 2019
 • ความต้องการพื้นฐานของระบบ
 • การลงทะเบียนเริ่มต้นใช้งาน ด้วย Microsoft Account เพื่อใช้งาน Cloud และคำสั่งอื่นๆ
 • การตั้งค่า Theme เริ่มต้นของโปรแกรม
 • เมนูใหม่ การเลือกใช้ภาพประกอบจาก Online Pictures
 • ระบบ app สามารถ ดาวน์โหลด application เสริมเข้ามาเพิ่มสามารถใน office ได้ทันที
 • รูปแบบการบันทึกเอกสาร แบบใหม่

แนะนำความสามารถใหม่ Microsoft Word 2019

 • รูปแบบใหม่การตั้งค่าหน้ากระดาษ และการเปลี่ยนหน่วยการวัด
 • รูปแบบใหม่ของ Default Font ใหม่ใน Word 2019
 • การ Set Default ของ Font  ใหม่ให้ตรงกับความต้องการ
 • การเลือกใช้ หรือค้นหา template เอกสารต่างๆในแบบออนไลน์
 • การใช้งานเมนูการอ่านแบบใหม่ Read Mode
 • Object Zoom การกด ดับเบิ้ลคลิก เพื่อขยายดูภาพ,แผนภูมิ, ตาราง ได้
 • การพิมพ์และจัดรูปแบบข้อความ ด้วยความสามารถของ Live Result
 • รองรับการเปิด และแก้ไข ไฟล์ PDF ได้ทันที
 • รองรับการใส่ไฟล์ วีดีโอ ได้แล้วทั้งแบบลงในเอกสารและแบบแนบไฟล์
 • รูปแบบใหม่ของการสร้างและออกแบบปกอย่างรวดเร็วโดยการใช้แม่แบบ (template)
 • รูปแบบใหม่ของการสร้างตาราง และการตกแต่งตาราง
 • รูปแบบใหม่ในการจัดเรียง และการจัดวาง Object แบบต่างๆ
 • รูปแบบใหม่ การตั้งค่า Warp Text ของรูปภาพ ได้ทันที
 • การสร้างดัชนี (Index) & การสร้างเชิงอรรถ (Footnote)
 • การแบ่ง Section ของเอกสาร
 • แถบเมนู Design ที่แยกออกมา ให้ใช้งานง่ายยิ่งขึ้น
 • การบันทึกไฟล์ในรูปแบบของต่างๆ ของ Word 2019

แนะนำความสามารถใหม่ Microsoft Excel 2019

 • หน้าจอเริ่มต้นแบบใหม่ และ Template ใหม่ๆ
 • หน้าต่าง Workbook แยกกัน ออกมาเป็นของตัวเองได้แล้ว
 • ฟีเจอร์อัตโนมัติใหม่ๆ เช่น การจัดเรียงข้อมูล การจัดรูปแบบ
 • ฟีเจอร์ที่ช่วย วิเคราะห์ข้อมูลแบบต่าง ๆ ที่ใช้งานง่ายมาก
 • คำสั่ง Flash Fill ที่ช่วย ให้เราใส่ข้อมูลได้อย่างรวดเร็ว
 • แผนภูมิหรือ ชาร์ท แบบใหม่ รองรับข้อมูลหลากหลาย
 • ฟังก์ชั่นใหม่ๆ เพิ่มขึ้น เช่น  สถิติ วิศวกรรม วันที่และเวลา การค้นหาและอ้างอิง
  ตรรกะ และข้อความ เป็นต้น
 • รองรับการแชร์ sheet เพื่อการประชุมออนไลน์ผ่านโปรแรกม Lync
 • PivotTable แบบอัตโนมัติ กดคลิกเดียวใช้งานได้เลย
 • การใช้งาน PivotChart ที่ไม่จำเป็นต้องสัมพันธ์กับ PivotTable อีกต่อไป
 • การสร้างรายงานแบบ Power View หรือ PowerPivot
 • ตัวกรองข้อมูลเพิ่มเติมประเภท Timeline
 • การบันทึกไฟล์ในรูปแบบของต่างๆ ของ Excel 2019


แนะนำความสามารถใหม่ Microsoft PowerPoint 2019

 • หน้าจอเริ่มต้นแบบใหม่ และ Template ใหม่ๆ
 • รูปแบบใหม่ของการปรับแต่งพื้นที่ใช้งาน (Workspace)
 • เมนูการแบ่งส่วนของสไลด์ Section
 • รูปแบบใหม่ของ Slide Master ใน PowerPoint 2019
 • ชุดรูปแบบต่างๆ (Themes) ที่มีตัวเลือกเพิ่มเติมมากขึ้น
 • Navigator Grid มีเส้นกำหนด มาช่วยในการจัดวางภาพ หรือออฟเจ็กต์
 • Eyedropper มีเครื่องมือดูดสี มาพร้อมใช้งานได้เลย
 • Animations รูปแบบใหม่ พร้อมการปรับตั้งค่าที่ละเอียดกว่าเดิม
 • Present Online ปรับปรุงใหม่ สามารถนำเสนอสไลด์แบบออนไลน์ได้ดีกว่าเดิม
 • Zoom in สามารถซูมเข้า-ออก ระหว่างนำเสนอสไลด์ได้
 • New Slide Show เมนูใหม่ๆระหว่างการนำเสนอสไลด์
 • รูปแบบใหม่ของการใส่ animation ให้กับสไลด์
 • รูปแบบใหม่ของการใช้งาน Slide Transition
 • Online Coauthoring สามารถแชร์ปรับแต่งแก้ไขงานร่วมกันแบบออนไลน์ได้
 • Presentor View มุมมองผู้นำเสนอ ปรับปรุงใหม่
 • การบันทึกไฟล์ในรูปแบบของต่างๆ ของ PowerPoint 2019
-- ทุกหลักสูตรมีเอกสาร/หนังสือประกอบการอบรมให้ เมื่อผ่านอบรมมีใบประกาศนียบัตรรับรองให้ และสามารถกลับมาเรียนซ้ำได้ฟรี ในระยะเวลา 2 ปี --


ตารางเรียนล่าสุด

ตารางอบรม รอบที่เปิด วันที่เริ่มอบรม
เลือกวันอบรมเอง / ขอราคา

เปิดรอบได้ทันทีเมื่ออบรมพร้อมกัน 2 ท่าน
หรือ ต้องการอบรมส่วนตัว Private

 โปรดติดต่อสอบถามเพื่อหาวันอบรมที่ใกล้ที่สุด 
โทร. 083-034-9593, line : @trainzit

* ตารางที่แสดงเป็นเพียง บางส่วน เท่านั้นสามารถสอบถามรอบวันอื่นๆที่สะดวกเรียนได้ทันที
**ราคาค่าอบรมนี้ ยังไม่รวม VAT 7%

ราคาค่าอบรม :: 2900 บาท / 6ชม. ( 1 วัน )
เวลาอบรม :: 09:30-16:30น. [ดูแผนที่]
Training in Englishวิทยากรสามารถอบรมเป็นภาษาอังกฤษได้ :: ✓Available
Live Online Trainingบริการอบรมตัวต่อตัวแบบไลฟ์สดออนไลน์ระยะไกล :: ✕Unavailable


โปรโมชั่น

 • สำหรับลูกค้าเก่าลดทันที 500 บาท/หลักสูตร
 • อบรมพร้อมกัน ท่านที่ 2 ลด 20% ท่านที่ 3++ ลด 30%
 • อบรมกลุ่มนอกสถานที่ราคาพิเศษ In-House, On-Site >ขอใบเสนอราคา<


การชำระเงิน

 1. ชำระโดยโอนเข้าบัญชี
 2. ชำระด้วยเช็คขีดคร่อม
 3. ชำระด้วยเงินสดที่ศูนย์อบรมก่อนเริ่มวันเรียน (มัดจำล่วงหน้า)
  *สามารถออกหนังสือหัก ณ.ที่จ่าย 1% หรือ 3% ได้ [คลิกดูรายละเอียด]

ตัวอย่างบริษัท/หน่วยงานบางส่วนที่ได้ส่งพนักงาน มาอบรมกับ TrainzIT


ภาพบรรยากาศอบรม ศูนย์รังสิต

ภาพบรรยากาศ อบรมนอกสถานที่ On-site

 


TAG คำค้นหา ::

คอมเบื้องต้น
อบรมพื้นฐานคอม
คอมพิวเตอร์เบื้องต้น
เรียนคอม
อบรมออฟฟิส
เรียน office เบื้องต้น