A07 : หลักสูตร Data Analytics with Power BI for Business User

สร้าง Report/Dashboard เจาะลึกข้อมูล ในงานธุรกิจด้วย Power BI
 

A07 : หลักสูตรอบรม Data Analytics with Power BI for Business User

 โปรแกรม Microsoft Power BI Desktop มีจุดมุ่งหมายเพื่อจัดเตรียมการแสดงภาพเชิงโต้ตอบและความสามารถทางธุรกิจด้วยอินเทอร์เฟซที่เรียบง่าย สร้างรายงานเชิงวิเคราะห์ที่มีประสิทธิภาพขั้นสูงหรือ Business Intelligence (BI) เหมาะสำหรับสร้าง Report หรือ Dashboard ในรูปแบบ Interactive เป็นเครื่องมือในการสร้างงาน Data Visualization ทั้งแบบตาราง กราฟ ชาร์ท แผนที่ และรูปร่างต่าง ๆ สามารถให้ข้อมูลเชิงลึก (Insight) ที่ธุรกิจของคุณต้องการ เพื่อการตัดสินใจที่รวดเร็วด้วยข้อมูลที่ครบถ้วน สื่อสารออกมาเป็นภาพให้เข้าใจได้ง่ายและรวดเร็ว โดยเราสามารถแชร์รายงานให้พนักงานในองค์กรและบุคคลในสาธารณะ ตลอดจน แสดงผลหน้ารีพอร์ต ไว้บนเว็บไซด์ออนไลน์ได้

การอบรมจะเริ่มจากการนำเข้าข้อมูลจากแหล่งต่าง ๆ เช่น Excel, CSV, SQL, Website เข้าสู่ Power BI Desktop ที่มีคำสั่งเฉพาะในการจัดการกับข้อมูลดิบ (Raw Data) ที่เราได้มา โดยนำมาปรับแต่งจัดการด้วยเครื่องมือ Power Query Editor ด้วยคำสั่งที่ควรรู้ต่าง ๆ ของกระบวนการ ETL (Extract, Transform, Load) ทำให้ข้อมูลดิบกลายเป็น Data Warehouse ที่พร้อมจะนำไปวิเคราะห์ต่อได้ จากนั้นจะเข้าสู่ Data Model ซึ่งทำการเชื่อมโยง (relationship) แต่ละชุดข้อมูล เข้าด้วยกัน และนำไปสร้างงาน Data Visualization Dashboard ด้วยคำสั่งที่หลากหลาย, การใช้ตัวกรองข้อมูล, การใช้ฟังก์ชั่น DAX เพื่อจัดการข้อมูล, คำสั่ง Add-in Visuals เสริมที่มีให้ดาวน์โหลดเพิ่ม รวมไปถึงขั้นตอนการ โหลดไฟล์งานขึ้นสู่ Power BI Service เพื่อจัดการสร้างงานและแชร์ข้อมูลกัน และการออกแบบมุมมอง Mobile สำหรับหน้าจอขนาดเล็กด้วย

ในหลักสูตรนี้คุณจะได้เรียนรู้ตั้งแต่ขั้นเริ่มต้น จนถึงสามารถนำไปใช้งานได้จริงแบบอัดแน่นด้วยเทคนิคต่าง ๆ พร้อมด้วยตัวอย่างในทางธุรกิจของการสร้าง Dashboard มากมายและหลากหลายมุมมอง พร้อมไฟล์ตัวอย่าง ให้ทดลองทำ มากมาย


โปรแกรมที่ใช้ :
Microsoft Power BI Desktop

หลักสูตรนี้ สอนโดยวิทยากรที่ได้รับการรับรองจาก
- Microsoft Office Specialist (MOS) – Expert 2019
- Microsoft Certified: Power BI Data Analyst Associate (PL-300)

 

พื้นฐานผู้อบรม

 • สามารถใช้ Microsoft Excel ได้เป็นอย่างดี
 • สร้างแผนภูมิ Chart ใน MS Office ปรับแต่งในหลายๆรูปแบบได้
 • ใช้งานสูตรฟังก์ชั่นหลายๆตัว และใช้เครื่องมือ Pivot Table มาก่อนจะช่วยได้มาก
 • ระดับหลักสูตร :: ผู้เริ่มต้น -> ใช้งานได้จริง

ประโยชน์ที่ได้รับ

 • วิเคราะห์ข้อมูลด้วย Power BI ได้อย่างถูกต้อง หลากหลาย
 • เข้าใจภาพรวม ตั้งแต่รวบรวม data ไปจนสร้าง dashboard
 • นำเทคนิคใหม่ๆไปปรับใช้งานได้ทันที
 • เหมาะสำหรับ Business user ที่ต้องการนำเสนอรายงานต่อผู้บริหารแบบมืออาชีพ
 • Workshop++ ไฟล์ตัวอย่างประกอบการเรียน

 

คอร์สที่แนะนำให้เรียนก่อน

คอร์สต่อไปที่แนะนำ

 

 

รายละเอียดหลักสูตร

[1] รู้จักกับ Microsoft Power BI

 • Business Intelligence (BI) คืออะไร?
 • ข้อแตกต่างระหว่าง Report & Dashboard
 • แนะนำโปรแกรม Microsoft Power BI Desktop
 • ประเภทต่าง ๆ ของ Power BI?
 • ข้อแตกต่างของสิทธิ์การใช้งานแบบ Free และ Pro
 • ทำความเข้าใจกับ Data flow

[2] Power BI Desktop

 • ภาพรวมของโปรแกรม Power BI Desktop
 • วิธีการตั้งค่าเริ่มต้น, ตั้งค่าภาษา, ความต้องการของระบบ
 • วิธีการดาวน์โหลด และตรวจสอบเวอร์ชั่นล่าสุด
 • แนะนำ Power BI Community
 • พื้นฐานการเตรียมข้อมูลที่ดีเป็นอย่างไร
 • นำเข้าแหล่งข้อมูลจากไฟล์ Excel, CSV, text
 • นำเข้าแหล่งข้อมูลจากไฟล์ Online Website
 • การเชื่อมต่อไปยัง Files ใน Folder  โดยเมื่อมีการเพิ่มไฟล์ใหม่ ลงใน Folder ข้อมูลจะถูก เพิ่มเข้าใน Report โดยอัตโนมัติ
 • การสร้างตารางข้อมูลขึ้นใหม่เอง

[3] การแปลงข้อมูลด้วย Power Query Editor (Data Transformation)

 • ทำไมต้องใช้ Power Query Editor? กระบวนการ ETL คืออะไร?
 • Data Type : ประเภทของข้อมูล
 • Append รวมข้อมูลหลายๆแหล่ง เป็นชิ้นเดียว
 • Merge รวมข้อมูลที่หลากหลายที่เชื่อมโยงกัน เข้าด้วยกันเป็นชิ้นเดียว
 • การดึงข้อมูลที่แปลงแล้วออกมาเก็บในไฟล์ Excel
 • Data Cleansing : ปรับแต่งข้อมูลที่ไม่ถูกต้อง, ลบค่าซ้ำ, ปรับเปลี่ยนค่าที่ต้องการ
 • Transform ปรับแต่ง ด้วยคำสั่งต่าง ๆ
 • กำหนดชนิดข้อมูล, ลบแถว/คอลัมน์ที่ไม่ต้องการ, แปลงหัวตารางเป็นชื่อฟิลด์
 • ตัดคำนำหน้า, แยกชื่อนามสกุล,เติมค่าในช่องว่าง ฯลฯ
 • การใส่เงื่อนไขแปลงข้อมูล รูปแบบต่าง ๆ
 • คำสั่งขั้นเทพในการจัดการแปลงข้อมูล Unpivot Data
 • สร้างคอลัมน์ใหม่ ด้วยการคำนวณและเขียนสูตร M language เบื้องต้น

[4] จัดการกับ Data Model

 • รู้จักกับ ข้อมูล Fact และ Dimensions
 • สร้างการเชื่อมต่อ Relationship ในแบบต่าง ๆ
 • การปรับแต่งการเชื่อมต่อ
 • การกำหนด ทิศทาง Filter Direction

[5] สร้างสูตร DAX เบื้องต้นใน Power BI

 • DAX = Data Analysis Expression คืออะไร?
 • Basic Calculations with “New Column”
 • calculated field: New Measure
 • สูตร CALCULATED functions
 • สูตร SUM และ SUMX functions
 • สูตรในกลุ่มวันที่ Date functions เช่น แยกเดือน, แยกวัน ออกมาแสดงได้
 • สูตร IF สร้างเงื่อนไขในการแบ่งกลุ่ม เพื่อเอาไปสร้างใน Report
 • สูตรอื่น ๆ ที่น่าสนใจ เช่น RELATED(), SAMEPERIODLASTYEAR(), FIRSTNONBLANK()

   
* ตัวอย่าง Workshop 2

[6] สร้าง Report ด้วย Power BI Desktop

 • ภาพรวมของ การสร้าง Visuals ด้วย Data ที่เราเตรียมไว้
 • การกำหนดค่าเริ่มต้นของ Report เช่น ขนาดพื้นที่, ภาพพื้นหลัง, format เริ่มต้น
 • Visuals แบบต่าง ๆ ที่น่าสนใจ เช่น Area Chart, Tree Map, Maps, Scatter Chart, Water fall etc.
 • สร้าง Visuals ที่ใช้งานร่วมกันกับ DAX functions เช่น Card, Matrix etc.
 • สร้างปุ่มตัวกรองข้อมูลด้วย Visuals : Slicer
 • การปรับแต่ง Visuals ใน Field Tools
 • การปรับแต่ง Visuals ใน Format Tools
 • การใช้แถบเครื่องมือกรองข้อมูล Filters
  • กรองข้อมูลร่วมกับ DAX Functions
  • กรองข้อมูลแบบมีเงื่อนไขเช่น ดึงข้อมูลเฉพาะ 3 เดือนล่าสุด
 • Show Value As การเปลี่ยนค่าตัวเลขบนมุมมอง Report เช่น เปลี่ยนจาก Sum
  เป็น Average, Min, Max, Median, หรือ % Total เป็นต้น
 • Show Tool tips การแสดงผลข้อมูลอื่นเพิ่มเติม
 • การเลือกใช้ Theme และการดาวน์โหลดธีมจาก อินเตอร์เน็ต
 • การใส่ Object อื่น ๆ ประกอบเช่น Text, Shape, Image, Logo เป็นต้น
 • เก็บรายละเอียดงาน พร้อมบันทึกเป็นไฟล์ Workshop1
 • การ Publish ไฟล์ Workshop4 (Power BI Report) ขึ้นสู่ระบบ Cloud บน Power BI Service

   
* ตัวอย่าง Workshop 4

[7] การจัดการกับ Power BI Services

 • ภาพรวมของ Power BI Service ที่รันบนเว็บบราวเซอร์
 • ผลิตภัณฑ์ใหม่ Microsoft Fabric คืออะไร, ทำอะไรได้บ้าง?
 • วิธีการเปิดไฟล์ Report ที่เราสร้างขึ้นมา และนำ Visuals ไปสร้างต่อเป็น Dashboard
 • การสร้าง Dashboard ขึ้นมาเป็นชิ้นงานพร้อมใช้
 • การตั้งค่า การแจ้งเตือนเมื่อมีค่าข้อมูลที่ใน เงื่อนไขไว้โดยอัตโนมัติ
 • การกำหนดสิทธิ์ ในการแชร์ไฟล์ แบบต่าง ๆ
 • การตั้งค่า การกำหนดสิทธิ์ในการเข้าดูข้อมูลที่แตกต่างกัน Row-level-Security (RLS)
 • การบันทึกไฟล์ออกเป้น PPT, PDF, Embed to Website etc.
 • การตั้งค่าอื่น ๆ ที่ควรรู้

[8] คำสั่งและเทคนิคอื่น ๆ เพิ่มเติมใน Power BI Desktop

 • การใส่ Condition Formatting ลงใน Visual แบบ Table และ Matrix
 • เทคนิคการแสดงผลสี ของ Visuals แบบไล่ระดับสี โดยสามารถกำหนดค่าเองได้
 • การใส่ Analytics ลงใน Visual เช่น เส้นค่าเฉลี่ย, เส้นแนวโน้ม Trend line
 • การใส่ Numeric range เพื่อสร้างข้อมูลสมมุติฐาน เป็นชุดข้อมูลตัวแปรที่ที่ตอบโต้เปลี่ยนแปลงได้
 • คำสั่ง Edit Interactions เพื่อกำหนดการทำงานเชื่อมโยงของแต่ละ Visual
 • การดาวน์โหลด Custom Visual สำหรับ Visual ที่หลากหลายมากขึ้น สวยงาม น่าสนใจ มากขึ้น
 • คำสั่ง Drill downโหมดเจาะลึกเข้าไปในเนื้อหา
 • การสร้าง hierarchy (ชุดข้อมูลที่เป็นลำดับชั้น)
 • DAX: Table Functions ใช้ชุดโค้ดคำสั่งจากไฟล์ตัวอย่าง มาสร้าง Table แบบอัตโนมัติ(มีไฟล์ให้)
 • ออกแบบ Report บนจอมือถือ ด้วยมุมมอง Mobile Layout
 • ทดลองดาวน์โหลด Application: Power BI Mobile จากโทรศัพท์มือถือ พร้อมทั้งแสดงผลได้
 • รู้จักกับ Power BI Gateway สำหรับ Sync ข้อมูลแบบอัตโนมัติ
 • เทคนิคพิเศษเพิ่มเติมอื่น ๆ
 • Workshop 2: ดึงข้อมูลจริงของผู้ติดเชื้อ Covid-19 จากเว็บไซด์ https://www.worldometers.info/ เข้ามาปรับแต่ง
  และสร้าง Report เพื่อวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึกในมุมมองต่าง ๆ แบบ Real Time

ในคลาสจะมีตัวอย่างไฟล์ข้อมูล, เทมเพลต, ชุด Custom Visual และไฟล์อื่น ๆ ที่จำเป็นสำหรับใช้อบรมภายในคลาส รวมถึงตัวอย่าง workshop
ในสถานการณ์ต่าง ๆ ให้ผู้เรียนทดลองทำ เป็นขั้นเป็นตอน ไปอย่างราบรื่นและช่วยให้การอบรมจบ ครบถ้วนสมบูรณ์ได้ :)

 

 


**ตัวอย่างภาพบรรยากาศ คอร์สอบรมให้กับเจ้าหน้าที่ ธนาคารซีไอเอ็มบีไทย [CIMB] สำนักงานใหญ่ ขอบคุณที่ให้เราเป็นส่วนหนึ่งของโครงการ Future Skills
เพื่อพัฒนาทักษะในด้านต่าง ๆ ของบุคลากรในองค์กร โดยได้มีการจัดอบรมหลักสูตรคอมพิวเตอร์ อาทิ Intermediate Excel, Macro VBA, Microsoft Power BI
รวมมากกว่า 10 หลักสูตรอย่างต่อเนื่อง (3-4 เดือน)


***ภาพตัวอย่างความร่วมมือของ TrainzIT กับโครงการพัฒนาชุมชมสี่จังหวัดชายแดนใต้ หลายโครงการเช่น DeepSouthWatch, ARERES, MAC, Luukrieng, CPCR ฯลฯ
โดยได้สนับสนุน ให้ความรู้เชิงวิชาการคอมพิวเตอร์ และพัฒนาโครงการร่วมกันกว่า 6-8 เดือน ภายใต้ความช่วยเหลือของ Together ( สนับสนุนโดย USAID )
สามารถคลิกดูรีพอร์ตบนเว็บไซด์ที่ รัน Power BI บน Browser ได้ที่ https://deepsouthwatch.org/th

 

-- ทุกหลักสูตรมีเอกสาร/หนังสือประกอบการอบรมให้ เมื่อผ่านอบรมมีใบประกาศนียบัตรรับรองให้ และสามารถกลับมาเรียนซ้ำได้ฟรี ในระยะเวลา 2 ปี --


ตารางเรียนล่าสุด

หลักสูตร รอบที่เปิด วันที่เริ่มอบรม
Data Analytics with Power BI for Business User วันธรรมดา (ติดต่อสอบถาม)
เสาร์ 5, 12 ส.ค.
อาทิตย์ 10, 17 ก.ย.

* ตารางที่แสดงเป็นเพียง บางส่วน เท่านั้นสามารถสอบถามรอบวันอื่นๆที่สะดวกเรียนได้ทันที
**ราคาค่าอบรมนี้ ยังไม่รวม VAT 7%

ราคาค่าอบรม :: 5900 บาท / 12ชม. ( 2 วัน ) *เข้าอบรมเรียนซ้ำฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย!
เวลาอบรม :: 10:00-17:00น.  [ดูแผนที่]
Training in Englishวิทยากรสามารถอบรมเป็นภาษาอังกฤษได้ :: ✓Available
Live Online Trainingบริการอบรมตัวต่อตัวแบบไลฟ์สดออนไลน์ระยะไกล :: ✓Available

** ทุกหลักสูตร ของ TrainzIT สามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้ 200% [ดูรายละเอียด]


โปรโมชั่น

 • สำหรับลูกค้าเก่าลดทันที 500 บาท/หลักสูตร
 • อบรมพร้อมกัน ท่านที่ 2 ลด 20% ท่านที่ 3++ ลด 30%
 • อบรมกลุ่มนอกสถานที่ราคาพิเศษ In-House, On-Site >ขอใบเสนอราคา<


การชำระเงิน

 1. ชำระโดยโอนเข้าบัญชี
 2. ชำระด้วยเช็คขีดคร่อม
 3. ชำระด้วยเงินสดที่ศูนย์อบรมก่อนเริ่มวันเรียน (มัดจำล่วงหน้า)
  *สามารถออกหนังสือหัก ณ.ที่จ่าย 1% หรือ 3% ได้ [คลิกดูรายละเอียด]

ตัวอย่างบริษัท/หน่วยงานบางส่วนที่ได้ส่งพนักงาน มาอบรมกับ TrainzIT


ภาพบรรยากาศอบรม ศูนย์รังสิต

ภาพบรรยากาศ อบรมนอกสถานที่ On-site

 


TAG คำค้นหา ::

อบรม Power BI
Data Visualization with Power BI
Power BI Training
เรียน Power BI
สร้าง Dashboard
คอร์ส Power BI
คอร์ส Data Analytic