A06 : หลักสูตร Excel 2016 / 2019 Intermediate to Advanced

เพิ่มขีดความสามารถ ยกระดับการใช้งาน Excel ขั้นกว่า แบบครบเครื่อง!!! เหมาะสำหรับทุกแผนกสายงาน
 

A06: หลักสูตรอบรม Excel 2019 Intermediate to Advanced

 ตัวต่อยอดสำหรับผู้ที่สนใจการการใช้งานโปรแกรมสมุดงานบัญชี รวมถึงสามารถจัดการกับงานเอกสารต่างๆ ด้วย MS Office ได้บ้างแล้ว แต่ต้องการเพิ่มเติมความรู้ความสามารถของโปรแกรม Microsoft Excel   2019 โปรแกรมยอดนิยมที่ช่วยเพิ่มขีดความสามารถของผู้เรียน ให้สามารถประยุกต์การใช้งานที่หลากหลายมากขึ้น สามารถดึงเอาความสามารถของฟีเจอร์ต่างๆ เข้ามาช่วยในการจัดการและแก้ปัญหาในการทำงานต่างๆ ของการใช้งานโปรแกรม Office ประจำวันให้เสร็จอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากขึ้น …..

หลักสูตรนี้ถูกออกแบบมาเป็นอย่างดีสำหรับ Workshop ของผู้ที่ใช้งานโปรแกรมนี้อยู่เป็นประจำ ในการทำงานต่างๆที่จะพบเจอ คำสั่งเพิ่มคุณภาพการวิเคราะห์ ลดเวลาการทำงานไม่ว่าจะเป็น คำสั่งที่ช่วยให้คุณเข้าใจลักษณะการทำงานของโปรแกรมกับข้อมูลง่ายขึ้น แสดงผลข้อมูลที่ต้องการได้แม่นยำขึ้น ใช้เวลาน้อยลง การติดตามข้อมูล ทั้งในเรื่องการจัดการกับฐานข้อมูลจำนวนมากด้วย Excel, เทคนิคการดึงข้อมูลด้วย Vlookup ที่ซับซ้อน การแจงข้อมูลที่ซับซ้อนด้วย PivotTable สูตรฟังก์ชันต่างๆ ที่ควรรู้ เช่น Subtotal, รวมถึงคำสั่งอื่นๆ ที่พร้อมนำไปใช้ประโยชน์ได้ทันที ดำเนินการอบรมโดยอาจารย์ Microsoft Certified ผู้มีประสบการณ์สอนมากกว่า 8 ปี "เนื้อหาเข้มข้น ปรับปรุง UPDATED ตลอด"


โปรแกรมที่ใช้ :
MS Excel 2013/2016/2019 หรือ Office365

หลักสูตรนี้สอนโดยวิทยากรที่ได้รับการรับรอง
จาก Microsoft Office Specialist (MOS)

 

พื้นฐานผู้อบรม

 • ใช้ Excel พื้นฐานเป็นในระดับหนึ่ง
 • มีไฟล์วัดระดับผู้อบรมให้ ก่อนอบรม(แจ้งล่วงหน้า)
 • มีไฟล์ การบ้าน Workshop ให้หลังอบรม
 • ระดับหลักสูตร :: ผู้ใช้งานทั่วไป > ระดับสูง

ประโยชน์ที่ได้รับ

 • ใช้งาน Excel ได้เก่งขึ้นมาก++
 • เนื้อหาอัดแน่น จัดเต็มทุกตัว คุ้มค่า
 • นำเทคนิคใหม่ๆไปปรับใช้งานได้ทันที
 • เหมาะสำหรับการจัดการชุดข้อมูลจำนวนมาก
 • สรุปข้อมูลได้ง่ายขึ้น ลดเวลาการทำงาน
 • Complex Functions หลากหลาย
 • Workshop++ ไฟล์ตัวอย่างประกอบการเรียน

 

คอร์สที่ต้องเรียนก่อน

คอร์สต่อไปที่แนะนำ

 

 

รายละเอียดหลักสูตร

PHP & MySQL
หลักสูตรยอดนิยม  
Excel intermediate เป็น หลักสูตรยอดนิยมอันดับ 1 ของเรามาอย่างยาวนาน
เปิดอบรมเฉลี่ย 3-4 ห้องเรียนต่อเดือน และมีจองอบรมนอกสถานที่ล่วงหน้าทุกเดือน
ผู้ผ่านการอบรมสามารถ นำไปเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานได้จริง 100%


 

ปรับพื้นฐาน เพิ่มเติมเทคนิคจัดการชุดข้อมูล

 • ปรับพื้นฐานการใช้งาน คำสั่ง excel เบื้องต้น
 • การหาผลรวมหลายๆแบบ , การใช้ฟังก์ชั่นอัตโนมัติ , สร้างสูตรคำนวณด้วยตนเองและอัตโนมัติ
 • คำสั่งใหม่ๆ&ความแตกต่าง ที่เพิ่มเข้ามาในเวอร์ชั่นล่าสุด เช่น
  • คำสั่ง Fill Flash เติมข้อมูลด่วนอัตโนมัติ
  • Quick Analysis วิเคราะห์ข้อมูล
  • Forcast Sheet คำนวณหรือทำนายค่าในอนาคตโดยใช้ค่าที่มีอยู่ (Ver.2016)
  • กรองข้อมูลรูปแบบใหม่ด้วย Slicer และ Timeline
  • ฯลฯ
 • การล็อคเซลล์อ้างอิงด้วยเครื่องหมาย String($)
 • คีย์ลัดต่างๆ ที่ควรรู้ใน Excel
 • การใช้ตัวดำเนินการ (Operator) เพิ่มเติมอื่นๆเช่น ( ), <>, “ ”, ^, &    ฯลฯ
 • พื้นฐาน ARRAY การคำนวณข้อมูลร่วมกับสูตรฟังค์ชั่น ในระดับสูง
 • การใช้ Range name ตั้งชื่อให้กับช่องเซลล์ ให้ง่ายต่อการนำไปคำนวณต่อ 
 • ทำความรู้จัก และทดลองการใช้คำสั่ง Paste Special ในหลายๆรูปแบบ
 • การตั้งค่าการพิมพ์ (Print) ในรูปแบบต่างๆ เช่น Break, Print Range, Scaling,Header Raw Repeat
  เช่น การสั่งพิมพ์โดย บีบพื้นที่อัตโนมัติ ในกรณีที่ ข้อมูลในแถบ Column ยาวออกไปจนล้นหน้ากระดาษ
 • การป้องกันเวิร์กบุ๊ค (Protect Workbook), สร้างไฟล์สำรองและใส่รหัสผ่านให้ Workbook และ Woksheet แต่ยังสามารถเพิ่ม-ลบแถว หรือจัดการ AutoFilter กรองข้อมูลได้
 • การล๊อค Sheet ที่ตั้งค่าให้พิมพ์แก้ไขได้บางเซลล์
 • การตั้งค่าคุณสมบัติต่างๆ (Format Cells) แบบกำหนดเอง ( Custom ) ของตัวเลข;ค่าติดลบ;ค่าศูนย์;ข้อความ
 • การตั้งรูปแบบสำหรับ กรอกเบอร์โทรศัพท์ 000-000-0000 ลงในช่องเซลล์ โดยที่ผู้กรอกข้อมูลไม่ต้องพิมพ์เครื่องหมาย "-" เป็นต้น
 • เครือ่งมือ Conditional formatting สำหรับกำหนดสีตัวอักษร และ กำหนดสี Column ให้มีลักษณะเฉพาะขึ้นมา รวมถึงการใช้ การใช้สูตรร่วมด้วย
 • เทคนิคการใส่ รูปภาพในช่อง comment เมื่อเอาเมาส์วางภาพจะปรากฎอัตโนมัติ
 • เครื่องมือติดตามการแก้ไข การเชื่อมโยงสูตร (Auditing Worksheets)
  • การติดตามว่าเซลล์นี้ไปเกี่ยวข้องกับเซลล์ใด (Trace Precedents)
  • การติดตามว่าเซลล์นี้ถูกอ้างอิงไปที่ใดบ้าง (Trace Dependents)
  • การดูข้อผิดพลาดของสูตรการคำนวณ (Locate Errors in Formulas)
  • การดูข้อมูลที่อ้างอิงไม่ถูกต้อง (Locate Invalid Data and Formulas)
  • การติดตามดูค่าของตัวแปร (Watch Windows)

การจัดการกับชุดข้อมูลจำนวนมากด้วย Excel

 • สร้างลิสต์ข้อมูล, จัดการข้อมูลด้วยแบบฟอร์ม, จัดเรียงข้อมูลให้เป็นระเบียบ (Sort)
 • การสร้างฟอร์ม (Form) เพื่อใช้กรอกข้อมูล จัดการแก้ไข ค้นหาข้อมูลได้ง่ายและเป็นระเบียบเรียบร้อย
 • วิธีการตรวจสอบและป้องกันจัดการความถูกต้องข้อมูล ด้วยคำสั่ง (Data Validation)
 • โดยการสร้างเงื่อนไขในการรับข้อมูลในเซล เช่น เมื่อต้องการให้ผู้ใช้ป้อนใช้เฉพาะค่าตัวเลข เท่านั้น หากผู้ใช้ป้อนข้อมูลเกิดขอบเขตที่กำหนด ให้แจ้งเตือนและไม่ยอมรับข้อมูลที่ป้อนผิดเงื่อนไข ฯลฯ หรือการบังคับให้ผู้ใช้เลือกค่าในลักษณะของ list รายการตัวเลือกเท่านั้น เพื่อให้เป็นแบบฟอร์มและต้องการป้องกันมิให้ผู้อื่นกรอกข้อมูลที่ผิดลงไป ..
 • เลือกดูเฉพาะข้อมูลที่ต้องการด้วยคำสั่ง Filter และการใช้ Advanced Filter
 • การแปลงช่วงข้อมูลเป็นตาราง (Format As Table) ใช้ร่วมกับ Filter เพื่อกรองข้อมูลพร้อมกับแสดงผลรวมของค่าตัวเลขที่กรองได้เลยทันที
 • หาผลสรุปย่อยของข้อมูล (Subtotal) และการหาผลร่วมย่อยแบบหลายชั้น
 • การรวมข้อมูล (Consolidate)
 • คำสั่ง Relationships สำหรับทำสรุปข้อมูล Pivot Talbe จากหลายๆ Sheet มารวมเข้าด้วยกัน (Ver.2016)

การวิเคราะห์ข้อมูลด้วย PivotTable และ PivotChart

 • เริ่มสร้าง PivotTableจัดการกับ PivotTable
 • ตกแต่งรายงาน PivotTable, ปรับมุมมอง, การคำนวณ, การเปลี่ยนตาราง
 • การสร้าง ใช้งาน และตกแต่ง PivotChart
 • การเลือกและจัดการช่วงเซลข้อมูลเพิ่ม และการลบ PivotTable
 • การจัดกลุ่มข้อมูล PivotTable ทั้งแบบข้อความและตัวเลข
 • เทคนิคการหาค่าเป็นค่าเฉลี่ย %
 • เทคนิคการจัดแยกประเภทเป็นรายเดือน, ไตรมาส,ช่วงวัน ฯลฯ
 • ทดลองปรับแต่ง PivotTable ในรูปแบบต่าง ๆ  พร้อมตัวอย่าง
 • การสร้าง Calculated Field เพิ่มฟิลด์คำนวณข้อมูลสรุปเองโดยไม่ต้องเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับข้อมูลต้นทาง เช่น เพิ่มคอลัมน์ราคา +VAT เพิ่มเข้าจาก pivotTable
 • การใช้คำสั่ง Slicer และ Timeline ร่วมกับ PivotTable
 • การสร้าง PivotChart
 • การใช้เครื่องมือ Releationship สำหรับสร้างความเชื่อมโยงในการสรุป Pivot Table ของข้อมูลที่มาจากหลายๆ Sheet (V. 2016)

การใช้สูตรคำนวณต่างๆ ที่น่าสนใจ

 • ฟังก์ชันทางตรรกศาสตร์ เช่น IF ,AND ,OR และแบบที่ซ้อน หลายเงื่อนไขพร้อม Workshop++
 • ฟังก์ชั่นการค้นหาและอ้างอิง เช่น Hlookup, Vlookup, INDIRECT
 • สูตร OFFSSET สำหรับการ Dinamic Range
 • รู้จริงเรื่อง VLOOKUP การค้นหาค่าแบบ TRUE, FALSE อย่างละเอียด
 • สูตร LOOKUP ดึงข้อมูลจากขวามาซ้าย (สำหรับตัวเลข) รวมถึง..
 • การประยุกต์ใช้ Vlookup ที่ซับซ้อน   เช่นใช้ Vlookup ร่วมกับ MATCH, ISBLANK, ISERROR ,IF ซ้อน เพื่อที่จะดึงข้อมูลที่เราต้องการ หรือกำหนดให้แสดงผลค่าที่ต้องการ ออกมาได้ 
 • ฟังค์ชั่น INDEX ผสมกับ MATCH (ใช้แทน Vlookup ) ดึงข้อมูล จากขวามาทางซ้าย 
 • ฟังก์ชั่นเกี่ยวกับตัวตัวเลข เศษส่วน เช่น INT, MOD,CEILING,FLOOR, ROUND, RANK, SUMIF, COUNTIF , SUMPRODUCT
 • ฟังก์ชั่นเกี่ยวกับตัวอักษร/แยก/ตัดต่อข้อความเช่น Trim, Upper, Left, Right, Mid, Find, LEN, Substitute, Bahttext
 • ฟังค์ชั่นการแยกคำข้อความ Left, Right, Find, Length เช่น การแยกคำนำหน้าออกจากชื่อนามสกุล + Workshop
 • ฟังก์ชั่นเกี่ยวกับวันที่และเวลา เช่น DATE ,DAY,MONTH ,YEAR, DAYS360,WEEKDAY, TODAY, NOW
 • Workshop : การหาวันทำงาน, การคิดค่าโอทีล่วงเวลา, การหาค่าวันหยุดงาน
 • การคำนวณเวลา สามารถ เพิ่มแก้ไขปรับแต่ง เวลา วันที่ ได้อย่างเข้าใจถ่องแท้
 • ฟังก์ชั่นทางการเงิน เช่น PMT, PV, FV 
 • ฟังก์ชั่นเพิ่มเติมอื่นๆ

การวิเคราะห์ข้อมูล (Data Analysis)

 • ตารางข้อมูล (Data Table) ข้อมูลแบบตัวแปรเดียว, ข้อมูลแบบสองตัวแปร
 • สถานการณ์สมมติ (Scenarios)
 • การค้นหาค่าเป้าหมาย (Goal Seek)
 • การสร้างแผ่นงานพยากรณ์ ( Forcast Sheet) สำหรับคาดการณ์มูลค่าตัวเลขในอนาคต (V.2016)

การเพิ่มประสิทธิภาพ Excel และอื่นๆ (Optional)

 • การเพิ่มและจัดการส่วนเสริม Add-in เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการใช้งาน เช่น
  การใช้สูตร แปลงตัวเลขเป็นตัวพิมพ์ภาษาอังกฤษ =BahtEng() 
 • อธิบายการใช้งาน หรือพื้นฐานการเรียกใช้แมโคร (Run Macro) 
 • ระบบความปลอดภัยของเอกสาร  ex. การตั้งค่า Lock WorkSheet แต่สามารถแก้ไขบาง Cell ที่กำหนดได้
 • กำหนด การทำงานลิงค์ระหว่างเวิร์กชีตและเวิร์กบุ๊ค รวมถึงวิธีแก้ปัญหาในกรณีที่ไฟล์ลิงค์เสีย

Workshop :  ใน Class จะมีแจกไฟล์ .xlsx ตัวอย่าง ซึ่งมี sheet ต่างๆ กว่า 15 Sheet ที่มีคำสั่งและฟังค์ชั่น Workshop พร้อมสำหรับเริ่มอบรมได้ทันที พร้อมทั้งลิสต์รายชื่อพนักงานที่มีช่องรายละเอียดต่างๆ เป็นฐานข้อมูล เพื่อที่จะสามารถใช้ฟังค์ชั่น เรียกดูสถิติ ยอดขายของพนักงาน แยกรายชื่อที่ต้องการเฉพาะเจาะจงออกมาได้ คำนวณหาค่าที่กำหนดหลายๆแบบ หลายๆสถานการณ์ด้วยฟังก์ชั่นที่ได้อบรมไปได้ทันที เช็คความถูกต้องของข้อมูลได้ *การหาค่าซ้ำ *การใช้ Vlookup ที่ผสมสูตรอื่นๆ เพื่อนำมาปรับใช้ในไฟล์งานได้ ฯลฯ


 

-- ทุกหลักสูตรมีเอกสาร/หนังสือประกอบการอบรมให้ เมื่อผ่านอบรมมีใบประกาศนียบัตรรับรองให้ และสามารถกลับมาเรียนซ้ำได้ฟรี ในระยะเวลา 2 ปี --


ตารางเรียนล่าสุด

หลักสูตร รอบที่เปิด วันที่เริ่มอบรม
Excel 2019 Intermediate to Advanced วันธรรมดา 29, 30 ม.ค.
เสาร์ 22, 29 ก.พ.
อาทิตย์ 16, 23 มี.ค.
พุธ-พฤหัส 12, 13 ก.พ.
เสาร์ 7, 14 มี.ค.

* ตารางที่แสดงเป็นเพียง บางส่วน เท่านั้นสามารถสอบถามรอบวันอื่นๆที่สะดวกเรียนได้ทันที
**ราคาค่าอบรมนี้ ยังไม่รวม VAT 7%

ราคาค่าอบรม :: 5500 บาท / 12ชม. ( 2 วัน ) *เข้าอบรมเรียนซ้ำฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย!
เวลาอบรม :: 10:00-17:00น.  [ดูแผนที่]
Training in Englishวิทยากรสามารถอบรมเป็นภาษาอังกฤษได้ :: ✓Available
Live Online Trainingบริการอบรมตัวต่อตัวแบบไลฟ์สดออนไลน์ระยะไกล :: ✓Available


โปรโมชั่น

 • สำหรับลูกค้าเก่าลดทันที 500 บาท/หลักสูตร
 • อบรมพร้อมกัน ท่านที่ 2 ลด 20% ท่านที่ 3++ ลด 30%
 • อบรมกลุ่มนอกสถานที่ราคาพิเศษ In-House, On-Site >ขอใบเสนอราคา<


การชำระเงิน

 1. ชำระโดยโอนเข้าบัญชี
 2. ชำระด้วยเช็คขีดคร่อม
 3. ชำระด้วยเงินสดที่ศูนย์อบรมก่อนเริ่มวันเรียน (มัดจำล่วงหน้า)
  *สามารถออกหนังสือหัก ณ.ที่จ่าย 1% หรือ 3% ได้ [คลิกดูรายละเอียด]

ภาพบรรยากาศอบรม ศูนย์รังสิต

ภาพบรรยากาศ อบรมนอกสถานที่ On-site

 


TAG คำค้นหา ::

อบรม excel
อบรมเอกเซล
Excel Advance
เรียน excel ขั้นสูง
เรียน excel ระดับสูง
คอร์ส Excel
คอร์ส Excel ขั้นสูง
อบรม Pivottalbe
เรียน Excel intermediate