A06 : หลักสูตร Excel 2019 / 365 Intermediate to Advanced

เพิ่มขีดความสามารถ ยกระดับการใช้งาน Excel ขั้นกว่า แบบครบเครื่อง!!! เหมาะสำหรับทุกแผนกสายงาน
 

A06: หลักสูตรอบรม Excel 2019/ Microsoft 365 Intermediate to Advanced

 ตัวต่อยอดสำหรับผู้ที่สนใจการการใช้งานโปรแกรมสมุดงานบัญชี รวมถึงสามารถจัดการกับงานเอกสารต่างๆ ด้วย MS Office ได้บ้างแล้ว แต่ต้องการเพิ่มเติมความรู้ความสามารถของโปรแกรม Microsoft Excel   2019 / 2021 / Microsoft 365 โปรแกรมยอดนิยมที่ช่วยเพิ่มขีดความสามารถของผู้เรียน ให้สามารถประยุกต์การใช้งานที่หลากหลายมากขึ้น สามารถดึงเอาความสามารถของฟีเจอร์ต่างๆ เข้ามาช่วยในการจัดการและแก้ปัญหาในการทำงานต่างๆ ของการใช้งานโปรแกรม Office ประจำวันให้เสร็จอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากขึ้น …..

หลักสูตรนี้ถูกออกแบบมาเป็นอย่างดีสำหรับ Workshop ของผู้ที่ใช้งานโปรแกรมนี้อยู่เป็นประจำ ในการทำงานต่างๆที่จะพบเจอ คำสั่งเพิ่มคุณภาพการวิเคราะห์ ลดเวลาการทำงานไม่ว่าจะเป็น คำสั่งที่ช่วยให้คุณเข้าใจลักษณะการทำงานของโปรแกรมกับข้อมูลง่ายขึ้น แสดงผลข้อมูลที่ต้องการได้แม่นยำขึ้น ใช้เวลาน้อยลง การติดตามข้อมูล ทั้งในเรื่องการจัดการกับฐานข้อมูลจำนวนมากด้วย Excel, เทคนิคการดึงข้อมูลด้วย Vlookup ที่ซับซ้อน การแจงข้อมูลที่ซับซ้อนด้วย PivotTable สูตรฟังก์ชันต่างๆ ที่ควรรู้ เช่น Subtotal, รวมถึงคำสั่งอื่นๆ ที่พร้อมนำไปใช้ประโยชน์ได้ทันที ดำเนินการอบรมโดยอาจารย์ Microsoft Certified ผู้มีประสบการณ์สอนมากกว่า 8 ปี "เนื้อหาเข้มข้น ปรับปรุง UPDATED ตลอด"


โปรแกรมที่ใช้ :
MS Excel 2013/2016/2019/2021 หรือ Microsoft 365

หลักสูตรนี้ สอนโดยวิทยากรที่ได้รับการรับรองจาก
- Microsoft Office Specialist (MOS) – Expert 2019
- Microsoft Certified: Power BI Data Analyst Associate (PL-300)

 

พื้นฐานผู้อบรม

 • ใช้ Excel พื้นฐานเป็นในระดับหนึ่ง
 • มีไฟล์วัดระดับผู้อบรมให้ ก่อนอบรม(แจ้งล่วงหน้า)
 • มีไฟล์ การบ้าน Workshop ให้หลังอบรม
 • ระดับหลักสูตร :: ผู้ใช้งานทั่วไป > ระดับสูง

ประโยชน์ที่ได้รับ

 • ใช้งาน Excel ได้เก่งขึ้นมาก++
 • เนื้อหาอัดแน่น จัดเต็มทุกตัว คุ้มค่า
 • นำเทคนิคใหม่ๆไปปรับใช้งานได้ทันที
 • เหมาะสำหรับการจัดการชุดข้อมูลจำนวนมาก
 • สรุปข้อมูลได้ง่ายขึ้น ลดเวลาการทำงาน
 • Complex Functions หลากหลาย
 • Workshop++ ไฟล์ตัวอย่างประกอบการเรียน

 

คอร์สที่ต้องเรียนก่อน

คอร์สต่อไปที่แนะนำ

 

 

รายละเอียดหลักสูตร

PHP & MySQL
หลักสูตรยอดนิยม  
Excel intermediate เป็น หลักสูตรยอดนิยมอันดับ 1 ของเรามาอย่างยาวนาน
เปิดอบรมเฉลี่ย 3-4 ห้องเรียนต่อเดือน และมีจองอบรมนอกสถานที่ล่วงหน้าทุกเดือน
ผู้ผ่านการอบรมสามารถ นำไปเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานได้จริง 100%


 

ปรับพื้นฐาน เพิ่มเติมเทคนิคจัดการชุดข้อมูล

 • ปรับพื้นฐานการใช้งาน คำสั่ง excel เบื้องต้น
 • การหาผลรวมหลายๆแบบ , การใช้ฟังก์ชั่นอัตโนมัติ , สร้างสูตรคำนวณด้วยตนเองและอัตโนมัติ
 • คำสั่งใหม่ๆ&ความแตกต่าง ที่เพิ่มเข้ามาในเวอร์ชั่นล่าสุด
 • คำสั่ง Fill Flash เติมข้อมูลด่วนอัตโนมัติ
 • Quick Analysis วิเคราะห์ข้อมูล
 • การล็อคเซลล์อ้างอิงด้วยเครื่องหมาย String($)
 • คีย์ลัดต่างๆ ที่ควรรู้ใน Excel
 • การใช้ตัวดำเนินการ (Operator) เพิ่มเติมอื่นๆเช่น ( ), <>, “ ”, ^, &    ฯลฯ
 • พื้นฐาน ARRAY การคำนวณข้อมูลร่วมกับสูตรฟังค์ชั่น ในระดับสูง
 • การใช้ Range name ตั้งชื่อให้กับช่องเซลล์ ให้ง่ายต่อการนำไปคำนวณต่อ 
 • งการใช้คำสั่ง Paste Special ในหลายๆรูปแบบ
 • การตั้งค่าการพิมพ์ (Print) ในรูปแบบต่างๆ เช่น Break, Print Range, Scaling,Header Raw Repeat
  เช่น การสั่งพิมพ์โดย บีบพื้นที่อัตโนมัติ ในกรณีที่ ข้อมูลในแถบ Column ยาวออกไปจนล้นหน้ากระดาษ
 • การป้องกัน Protect Workbook ใส่รหัสผ่านให้ Workbook และ Woksheet แต่ยังสามารถเพิ่ม-ลบแถว หรือจัดการ AutoFilter กรองข้อมูลได้
 • การตั้งค่าคุณสมบัติต่างๆ (Format Cells) แบบกำหนดเอง ( Custom ) ในรูปแบบต่างๆ
 • เครือ่งมือ Conditional formatting สำหรับตั้งเงื่อนไขกำหนดรูปแบบใน ช่องเซลล์ให้มีลักษณะเฉพาะขึ้นมา
 • เทคนิคการใส่ รูปภาพในช่อง comment เมื่อเอาเมาส์วางภาพจะปรากฎอัตโนมัติ
 • เครื่องมือติดตามการแก้ไข การเชื่อมโยงสูตร (Auditing Worksheets)
  • การติดตามว่าเซลล์นี้ไปเกี่ยวข้องกับเซลล์ใด (Trace Precedents)
  • การติดตามว่าเซลล์นี้ถูกอ้างอิงไปที่ใดบ้าง (Trace Dependents)
  • การดูข้อผิดพลาดของสูตรการคำนวณ (Locate Errors in Formulas)
  • การดูข้อมูลที่อ้างอิงไม่ถูกต้อง (Locate Invalid Data and Formulas)
  • การติดตามดูค่าของตัวแปร (Watch Windows)

การจัดการกับชุดข้อมูลจำนวนมากด้วย Excel

 • สร้างลิสต์ข้อมูล, จัดการข้อมูลด้วยแบบฟอร์ม, จัดเรียงข้อมูลให้เป็นระเบียบ (Sort)
 • การสร้างฟอร์ม (Form) เพื่อใช้กรอกข้อมูล จัดการแก้ไข ค้นหาข้อมูลได้ง่ายและเป็นระเบียบเรียบร้อย
 • คำสั่ง Data Validation ตรวจสอบและป้องกันจัดการความถูกต้องข้อมูล โดยการสร้างเงื่อนไขในการรับข้อมูลในเซลล์
  หรือการบังคับให้ผู้ใช้เลือกค่าในลักษณะของ list รายการตัวเลือกเท่านั้น
 • เทคนิค การใส่คำสั่งป้อนข้อมูล แบบมีรายการตัวเลือก Drop down list แบบสองชั้น
 • เลือกดูเฉพาะข้อมูลที่ต้องการด้วยคำสั่ง Filter และการใช้ Advanced Filter
 • การแปลงช่วงข้อมูลเป็นตาราง (Format As Table) ใช้ร่วมกับ Filter เพื่อกรองข้อมูลพร้อมกับแสดงผลรวมของค่าตัวเลขที่กรองได้เลยทันที
 • หาผลสรุปย่อยของข้อมูล (Subtotal) และการหาผลร่วมย่อยแบบหลายชั้น
 • การรวมข้อมูล (Consolidate)

การวิเคราะห์ข้อมูลด้วย PivotTable และ PivotChart

 • เริ่มสร้าง PivotTableจัดการกับ PivotTable
 • ตกแต่งรายงาน PivotTable, ปรับมุมมอง, การคำนวณ, การเปลี่ยนตาราง
 • การสร้าง ใช้งาน และตกแต่ง PivotChart
 • การเลือกและจัดการช่วงเซลข้อมูลเพิ่ม และการลบ PivotTable
 • การจัดกลุ่มข้อมูล PivotTable ทั้งแบบข้อความและตัวเลข
 • เทคนิคการหาค่าเป็นค่าเฉลี่ย %
 • เทคนิคการจัดแยกประเภทเป็นรายเดือน, ไตรมาส,ช่วงวัน ฯลฯ
 • ทดลองปรับแต่ง PivotTable ในรูปแบบต่าง ๆ  พร้อมตัวอย่าง
 • การสร้าง Calculated Field เพิ่มฟิลด์คำนวณข้อมูลสรุปเองโดยไม่ได้แก้ไขข้อมูลต้นทาง เช่น เพิ่มคอลัมน์ราคา +VAT เพิ่มเข้าจาก pivotTable
 • การใช้คำสั่ง Slicer และ Timeline ร่วมกับ PivotTable
 • การสร้าง PivotChart
 • การใช้เครื่องมือ Releationship สำหรับสร้างความเชื่อมโยงในการสรุป Pivot Table ของข้อมูลที่มาจากหลายๆ Sheet (V. 2016)
 • การสร้าง Report Connection เชื่อมโยง Slicer กับ PivotChart เพื่อสร้างงาน Data Visualization แบบ Dashboard

การใช้สูตรคำนวณต่างๆ ที่น่าสนใจ

 • ฟังก์ชันทางตรรกศาสตร์ เช่น IF, IFS, AND ,OR และแบบที่ซ้อน หลายเงื่อนไขพร้อม Workshop++
 • ฟังก์ชั่นการค้นหาและอ้างอิง เช่น HLOOKUP, VLOOKUP, INDIRECT
 • สูตร OFFSET สำหรับการ Dynamic Range
 • รู้จริงเรื่อง VLOOKUP การค้นหาค่าแบบ TRUE, FALSE อย่างละเอียด
 • การประยุกต์ใช้ VLOOKUP ที่ซับซ้อน  เช่นใช้ VLOOKUP ร่วมกับ MATCH, ISBLANK, ISERROR ,IF เป็นต้น 
 • ฟังค์ชั่น INDEX+MATCH ดึงข้อมูล ในหลายๆรูปแบบที่ VLOOKUP ทำไม่ได้
 • ฟังก์ชั่นเกี่ยวกับตัวตัวเลข เศษส่วน เช่น INT, MOD,CEILING,FLOOR, ROUND, SUMIF, COUNTIF , SUMPRODUCT
 • ฟังก์ชั่นเกี่ยวกับตัวอักษร/แยก/ตัดต่อข้อความเช่น TRIM, LEFT, RIGHT, MID, FIND, LEN, SUBSTITUDE
 • Workshop : การแยกคำนำหน้าออกจากชื่อ นามสกุล ผสมกับคำสั่ง IF
 • ฟังก์ชั่นเกี่ยวกับวันที่และเวลา เช่น DATE ,DAY,MONTH ,YEAR, DAYS360,WEEKDAY, TODAY, NOW
 • Workshop : การหาวันทำงาน, การคิดค่าโอทีล่วงเวลา, การหาค่าวันหยุดงาน
 • การคำนวณวัน&เวลา ที่สามารถ เพิ่มแก้ไขปรับแต่ง ได้อย่างเข้าใจถูกต้อง
 • ฟังก์ชั่นทางการเงิน เช่น PMT, PV, FV 
 • ฟังก์ชั่นเพิ่มเติมอื่น
 • ฟังก์ชั่นเพิ่มเติมที่น่าสนใจสำหรับเวอร์ชั่น Microsoft 365 เช่น =XLOOKUP(),UNIQUE(),SORT(),LAMBDA() เป็นต้น

เครื่องมือวิเคราะห์ข้อมูล (Data Analysis)

 • การค้นหาค่าเป้าหมาย (Goal Seek)
 • สถานการณ์สมมติ (Scenarios)
 • ตารางข้อมูล (Data Table) ข้อมูลแบบตัวแปรเดียว, ข้อมูลแบบสองตัวแปร
 • การสร้างแผ่นงานพยากรณ์ ( Forecast Sheet) สำหรับคาดการณ์มูลค่าตัวเลขในอนาคต

การเพิ่มประสิทธิภาพ Excel และอื่นๆ (Optional)

 • การเพิ่มและจัดการส่วนเสริม Add-in เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการใช้งาน เช่น
  สูตรแปลงตัวเลขเป็นค่าเงินสกุลอื่น =BAHTONLY(), MONEY() 
 • อธิบายการใช้งาน หรือพื้นฐานการเรียกใช้แมโคร (Run Macro) 
 • ตั้งค่ากำหนด การเชื่อมโยงระหว่างเวิร์กชีตและเวิร์กบุ๊ค รวมถึงวิธีแก้ปัญหาในกรณีที่ไฟล์ลิงค์เสีย
 • คำสั่ง Find & Replace ในระดับสูง สามารถค้นหา ปรับเปลี่ยนรูปแบบ format ได้พร้อมกันทั้ง Workbook

Workshop :  ใน Class จะมีแจกไฟล์ .xlsx ตัวอย่าง ซึ่งมี sheet กว่า 15 Sheet ที่มีคำสั่งและฟังก์ชั่น แบบฝึกหัดเวิร์คชอป
รวมถึงไฟล์รายการฐานข้อมูลต่าง ๆ ที่ผู้อบรมจะได้ฝึกใช้คำสั่งต่าง ๆ สามารถดึงผลลัพธ์ ที่เฉพาะเจาะจงออกมาได้ ในหลาย ๆ สถานการณ์
เพื่อให้ผู้อบรมได้นำมาปรับใช้ในการทำงานจริงได้ทันที


 

 

-- ทุกหลักสูตรมีเอกสาร/หนังสือประกอบการอบรมให้ เมื่อผ่านอบรมมีใบประกาศนียบัตรรับรองให้ และสามารถกลับมาเรียนซ้ำได้ฟรี ในระยะเวลา 2 ปี --


ตารางเรียนล่าสุด

หลักสูตร รอบที่เปิด วันที่เริ่มอบรม
Excel 2019 Intermediate to Advanced วันธรรมดา 18-19 ก.ค. , 22-23 ก.ค.
เสาร์ 5,12 ส.ค.
อาทิตย์ 20,27 ส.ค.
พุธ-พฤหัส -
เสาร์ 9,16 ก.ย.

* ตารางที่แสดงเป็นเพียง บางส่วน เท่านั้นสามารถสอบถามรอบวันอื่นๆที่สะดวกเรียนได้ทันที
**ราคาค่าอบรมนี้ ยังไม่รวม VAT 7%

ราคาค่าอบรม :: 5500 บาท / 12ชม. ( 2 วัน ) *เข้าอบรมเรียนซ้ำฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย!
เวลาอบรม :: 9:00-16:00น.  [ดูแผนที่]
Training in Englishวิทยากรสามารถอบรมเป็นภาษาอังกฤษได้ :: ✓Available
Live Online Trainingบริการอบรมตัวต่อตัวแบบไลฟ์สดออนไลน์ระยะไกล :: ✓Available

** ทุกหลักสูตร ของ TrainzIT หน่วยงาน/บริษัท สามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้ 200% [ดูรายละเอียด]


โปรโมชั่น

 • สำหรับลูกค้าเก่าลดทันที 500 บาท/หลักสูตร
 • อบรมพร้อมกัน ท่านที่ 2 ลด 20% ท่านที่ 3++ ลด 30%
 • อบรมกลุ่มนอกสถานที่ราคาพิเศษ In-House, On-Site >ขอใบเสนอราคา<


การชำระเงิน

 1. ชำระโดยโอนเข้าบัญชี
 2. ชำระด้วยเช็คขีดคร่อม
 3. ชำระด้วยเงินสดที่ศูนย์อบรมก่อนเริ่มวันเรียน (มัดจำล่วงหน้า)
  *สามารถออกหนังสือหัก ณ.ที่จ่าย 1% หรือ 3% ได้ [คลิกดูรายละเอียด]

ตัวอย่างบริษัท/หน่วยงานบางส่วนที่ได้ส่งพนักงาน มาอบรมกับ TrainzIT


ภาพบรรยากาศอบรม ศูนย์รังสิต

ภาพบรรยากาศ อบรมนอกสถานที่ On-site

 


TAG คำค้นหา ::

อบรม excel
อบรมเอกเซล
Excel Advance
เรียน excel ขั้นสูง
เรียน excel ระดับสูง
คอร์ส Excel
คอร์ส Excel ขั้นสูง
อบรม Pivottalbe
เรียน Excel intermediate