A12 : หลักสูตร Microsoft Project Basic to Intermediate

อบรมบริหารโครงการอย่างมีประสิทธิภาพด้วย MS Project

A12: Microsoft Project Basic to Intermediate

โปรแกรมสำเร็จรูปที่ใช้ในการบริหารโครงการต่างๆ ให้เป็นไปอย่างที่ผู้จัดทำโครงการนั้นต้องการ สามารถวางแผนควบคุม ติดตามความคืบหน้า กำหนดระยะเวลา ทั้งแบบโครงการเดียวและหลายๆโครงการพร้อมๆกัน เราสามารถรู้และตรวจสอบได้ทันทีว่าแผนงานต่างๆ นั้นจะเสร็จเมื่อใด หรือต้องการเทียบระหว่างแผนงาน ที่วางแผนไว้กับที่เกิดขั้นจริงว่าแตกต่างกันเพียงใด และสามารถที่จะดูรายงานของค่าใช้จ่ายเท่าใดที่เกิดขึ้นได้เพื่อดูว่าเกินไปจากงบประมาณที่วางแผนไว้หรือไม่ การทำ Report ในหลายๆ รูปแบบ เป็นต้น โปรแกรมนี้จะช่วยในการบริหารงานโครงการสำหรับผู้ใช้งานทุกท่านที่ต้องการบริหารงาน ตลอดจนการจัดการกับโครงการต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ดำเนินการสอนโดย อาจารย์ผู้มีประสบการณ์ทำงานจริงด้านนี้โดยตรง

โปรแกรมที่ใช้ : Microsoft Project 2016 / 2019
 

 

พื้นฐานผู้อบรม

 • ใช้ MS Office พื้นฐานได้
 • ระดับหลักสูตร :: พื้นฐาน >ใช้งานได้จริง

ประโยชน์ที่ได้รับ

 • เข้าใจการทำงานของ MS Project อย่างถูกต้อง
 • วางแผนงานเริ่มตั้งแต่ เริ่มต้นจนจบโปรเจ็ตต์ได้
 • กำหนดความสัมพันธ์ระหว่าง Task และ Resource ได้
 • ออกรายงานต่างๆ ของโครงการได้ตามความต้องการ

 

คอร์สที่ต้องเรียนก่อน

คอร์สต่อไปที่แนะนำ

 • ----

 

 

รายละเอียดหลักสูตร

เริ่มต้นสร้าง Project

 • องค์ประกอบของส่วนต่าง ๆ ที่สำคัญของ Microsoft Project
 • การสร้าง Project ใหม่
 • พื้นฐาน ของ Tools ต่าง ๆ
 • คุณสมบัติที่สำคัญของ Ms Project
 • การกำหนดวันเริ่มต้นของโครงการ
 • การกำหนดวันหยุดต่าง ๆ ของโครงการ
 • การสร้างปฏิทินเวลาทำงานของบริษัทเพิ่มเข้าไปในโครงการ

การจัดการกับ Task

 • การป้อน Task และข้อมูลต่าง ๆ ของ Task
 • การสร้าง Outline และ Relationship ของ Task
 • การสร้าง Relationship ระหว่าง Task
 • การกำหนดบาง Task แบบต้องรอเวลาหรือ ทำล่วงหน้า
 • การกำหนด Constraint ของ Task
 • การสร้าง Deadline ของ Task
 • การสร้าง Hyperlink ใน Task
 • การบริหารและจัดการ Resource
 • รูปแบบต่าง ๆ ของทรัพยากร ใน  Project
 • การป้อนและกำหนดค่าต่าง ๆ ของ Resource
 • การกำหนดปฏิทินการทำงาน
 • การ Assign Resource กับ Task
 • การกำหนดเรื่องค่าใช้จ่าย

เครื่องมือวิเคราะห์โครงการ

 • การตรวจสอบวันต่าง ๆ ในโครงการ
 • การดูภาพรวมโครงการ ค่าใช้จ่ายโดยรวมในโครงการ
 • การตรวจหางานวิกฤต (Critical Task)  ว่างานใดจะกระทบวันวันเสร็จของโครงการ
 • การหาจำนวนวันของงานที่ไม่วิกฤต
 • การปรับให้โครงการเสร็จทันเวลาที่กำหนดไว้
 • บันทึกความก้าวหน้าของโครงการ (Tracking Project)
 • การบันทึก Baseline ของโครงการไว้ เพื่อใช้เทียบระหว่างแผนงานที่วางไว้กับความเป็นจริง
 • การติดตามความคืบหน้าของโครงการว่าเสร็จไปแล้วกี่ %
 • การปรับเปลี่ยน Reschedule Project ในกรณีที่เกิดเหตุฉุกเฉิน

การตั้งค่าโครงการให้ง่ายต่อการใช้งาน

 • การสร้าง Table ขึ้นมาใหม่ เพื่อให้แสดงข้อมูลที่ต้องการ
 • การ Export ข้อมูลของ Project ไปยัง Excel
 • การจัดเรียงข้อมูลของโครงการ
 • การใช้ Filter กรองข้อมูลต่าง ๆ ในโครงการอย่างรวดเร็ว
 • การปรับแต่ง Field ต่าง ๆ ใน Microsoft Project
 • การใช้และปรับแต่ง  View ต่าง ๆ ในการแสดงผล เช่น Calendar View, Usage View  ฯ
 • การใช้งานและปรับต่าง Report เพื่อออกรายงานต่าง ๆ ของ Project
 • การนำเสนอโครงการผ่านทาง PowerPoint
 • การสั่งพิมพ์และการตั้งค่า การพิมพ์แบบต่าง ๆ
 • Workshop
-- ทุกหลักสูตรมีเอกสาร/หนังสือประกอบการอบรมให้ เมื่อผ่านอบรมมีใบประกาศนียบัตรรับรองให้ และสามารถกลับมาเรียนซ้ำได้ฟรี ในระยะเวลา 2 ปี --


ตารางเรียนล่าสุด

หลักสูตร รอบที่เปิด วันที่เริ่มอบรม
Microsoft Project Basic to Intermediate พฤหัส, ศุกร์ 22, 23 มี.ค.
วันเสาร์ 6, 13 มี.ค.
วันอาทิตย์ (ติดต่อสอบถาม)

* ตารางที่แสดงเป็นเพียง บางส่วน เท่านั้นสามารถสอบถามรอบวันอื่นๆที่สะดวกเรียนได้ทันที
**ราคาค่าอบรมนี้ ยังไม่รวม VAT 7%

ราคาค่าอบรม :: 6900 บาท / 12ชม. ( 2 วัน )
เวลาอบรม :: 10:00-17:00น.  [ดูแผนที่]
Training in Englishวิทยากรสามารถอบรมเป็นภาษาอังกฤษได้ :: ✓Available
Live Online Trainingบริการอบรมตัวต่อตัวแบบไลฟ์สดออนไลน์ระยะไกล :: ✓Available


โปรโมชั่น

 • สำหรับลูกค้าเก่าลดทันที 500 บาท/หลักสูตร
 • อบรมพร้อมกัน ท่านที่ 2 ลด 20% ท่านที่ 3++ ลด 30%
 • อบรมกลุ่มนอกสถานที่ราคาพิเศษ In-House, On-Site >ขอใบเสนอราคา<


การชำระเงิน

 1. ชำระโดยโอนเข้าบัญชี
 2. ชำระด้วยเช็คขีดคร่อม
 3. ชำระด้วยเงินสดที่ศูนย์อบรมก่อนเริ่มวันเรียน (มัดจำล่วงหน้า)
  *สามารถออกหนังสือหัก ณ.ที่จ่าย 1% หรือ 3% ได้ [คลิกดูรายละเอียด]

ตัวอย่างบริษัท/หน่วยงานบางส่วนที่ได้ส่งพนักงาน มาอบรมกับ TrainzIT


ภาพบรรยากาศอบรม ศูนย์รังสิต

ภาพบรรยากาศ อบรมนอกสถานที่ On-site

 


TAG คำค้นหา ::

อบรม Project
อบรมโครงการโปรเจ็ตต์
Project Training
เรียน MS Project
หลักสูตร Microsoft Project
คอร์ส Prjoect
คอร์ส Basic Project
อบรม Microsoft Project 2016
เรียน Project 2019