B05 : หลักสูตร CAI Animation with Flash CC

สร้างสื่อการสอน คลิปวีดีโอ Infographic Animation แบนเนอร์ และภาพอนิเมชั่นด้วย Adobe Flash + ActionScript

B05 : CAI Animation with Adobe Flash CC

หลักสูตรสำหรับผู้ที่ต้องการเป็น Multimedia Designer ที่สามารถพัฒนา Web Site ในรูปแบบ Interactive, การทำการ์ตูน อนิเมชั่น/MV animation หรือ สร้างแบบเรียน สื่อการสอน ( E-learning ) แบบ interactive ให้ผู้ใช้คลิกกดเลือก รายการเนื้อหากลับไปมาได้ ในรูปแบบของ Animation พร้อมสั่งงานควบคุมเสียงและวีดีโอประกอบ ด้วย Actionscript สร้าง Effect แปลกใหม่ให้กับ Web เช่น การทำปุ่มหรือ Menu ให้กดบน Web ที่สามารถเคลื่อนไหวได้ หรือการทำให้มีวัตถุวิ่งตาม Mouse หรือแม้กระทั่งการสร้างระบบ Password Login ด้วย Action Script ใน Flash โดยรายละเอียดการอบรม จะเป็นการสร้างงาน Animation หรือภาพเคลื่อนไหวด้วยเทคนิคต่างๆ เช่น การซ้อน Layer การสั่ง Mask หรือ การ Tweening แต่ละแบบ เพื่อสร้างลูกเล่นพิเศษ ให้กับภาพเคลื่อนไหว การทำ Interactive และการเขียน ActionScript เพื่อการทำ Web ,Presentation, สร้างสื่อการสอน และเกมส์แบบต่างๆ

โดยจะมีการประยุกต์ใช้คำสั่ง ActionScript ตั้งแต่ระดับเบื้องต้น เช่น การสร้างเกมยิงปืน, เกมตอบคำถามเก็บคะแนนแบบสุ่ม, การสร้าง Web Interface แบบแปลกๆ จนถึงสร้างสื่อการสอน เป็นรายการเมนู เข้าสู่บทเรียน มีเนื้อหาพร้อมเสียงและวีดีโอ แบบฝึกหัดก่อนและหลังบทเรียนได้ และในหลักสูตรนี้จะได้นำเอา Web Site สวยๆ ระดับโลก ที่ทำด้วยโปรแกรม Flash มาเป็น Case Study เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้เข้าใจและทดลองทำตามแบบเป็นขั้นตอน


โปรแกรมที่ใช้ :
Adobe Flash CC ( Actionscript 2.0 )

หลักสูตรนี้สอนโดยวิทยากรที่ได้รับใบรับรอง
จาก Adobe Certified Associate

 

พื้นฐานผู้อบรม

 • ใช้คอมพิวเตอร์พื้นฐานได้
 • มีความต้องการเรียนรู้งาน Animation
 • ใช้ Photoshop เป็นบ้างพอสมควร
 • ระดับหลักสูตร :: พื้นฐาน >ใช้งานได้เลย

ประโยชน์ที่ได้รับ

 • สร้างคำสั่ง อนิเมชั่นหลายๆรูปแบบ
 • สร้างภาพเคลื่อนไหว เพื่อใช้ในสื่อต่าง ๆ ได้
 • ต่อยอดไปยังโปรแกรม Animation อื่นๆ ได้

 

คอร์สที่ต้องเรียนก่อน

คอร์สต่อไปที่แนะนำ

 • ----

 

 

รายละเอียดหลักสูตร

ชั่วโมงที่ 1 - 12

 • ทดลองใช้เครื่องมือใน Tool Box และ Panel ทดลองวาดลายเส้นกราฟฟิก
 • รู้หลักในการสร้างตัวละคร Animation ที่มีการเคลื่อนไหวในตำแหน่งต่างๆกัน
 • หลักการและความเข้าใจใน Timeline  เพื่อควบคุมเวลา และ เหตุการณ์ ที่เกิดขึ้นในแต่ละฉากของภาพยนตร์
 • สร้างตัวอักษรและเปลี่ยนแปลงค่าที่เกี่ยวกับตัวอักษร เช่น การสร้างตัวหนังสือแบบขอบฟุ้ง หรือ ตัวหนังสือ 3 มิติ
 • การใส่ กระดูก (Bone) คำสั่งใหม่ใน CS6 เพื่อปรับองศาในแต่จะจุดของภาพได้อย่างง่าย
 • การใช้คำสั่ง Motion Tween เพื่อการเปลี่ยนการเคลื่อนที่ ขนาดของวัตถุ และการหมุน
 • คำสั่ง effect ต่างๆ เช่น Alpha, Brightness เพื่อปรับการ Fade in Fade out ของภาพเคลื่อนไหว
 • สร้างให้ภาพ หรือตัวหนังสือ สามารถวิ่งตามเส้นทางที่เรากำหนดด้วยคำสั่ง Motion Guide
 • เปลี่ยนรูปทรงของภาพในรูปแบบต่างๆ ด้วยคำสั่ง Shape Tween
 • สร้างภาพเคลื่อนไหวให้เหมือนมีแสง Spot Light วิ่งส่องที่ตัวหนังสือ ด้วยคำสั่ง Mask
 • ทดลองใช้ Actionscript เพื่อการควบคุมการทำงานของ Movie Clip ในระดับที่ซับซ้อนมากขึ้น
 • ทดลองสร้าง Interactive Movie เพื่อสร้างงาน Web page หรือ Presentation และการตรวจสอบผลงานที่สร้างขึ้นด้วยวิธีการต่างๆสร้างการ Link เชื่อมแต่ละหน้า Web Page หรือ presentation ด้วย Timeline Control
 • ทดลองใช้คำสั่ง convert to symbol เพื่อแปลงภาพให้เป็น symbol ในสถานะต่าง ๆ  
 • การนำภาพบิตแมพ เข้ามาใช้ในโปรแกรม พร้อมทั้งสามารถแปลงภาพบิตแมพ มาใช้จัดการ Animaition ได้
 • เข้าใจลักษณะการทำงานของ Symbol รูปแบบ Graphic, Movieclip และ Button
 • สร้างปุ่มให้กดบน Web หรือ presentation ในรูปแบบต่างๆ ในสถานะ Up,Over, Down และ Hit
 • ทดลองใช้คำสั่ง Actions เพื่อใช้ในการควบคุมเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในภาพเคลื่อนไหว เช่นการสั่งให้ Play, Start, Stop , Go to หรือ Pause
 • ทำความเข้าใจเกี่ยวกับ Event ในการกดปุ่ม เช่น คำสั่ง on roll over, on key press, on press เพื่อนำไปทำปุ่มให้กดบน web ชนิดต่างๆ
 • การเลือกใช้ชุดรูปแบบ Tween ต่างๆ แบบอัตโนมัติ : คำสั่งใหม่ใน Flash CS6

ชั่วโมงที่ 13 - 24

 • สร้างปุ่มกดบน Web ที่สามารถเคลื่อนไหวได้ ( Button + Movie Clip )
 • Action : FS Command เพื่อสั่งให้ Game หรือ Presentation เล่นแบบ Full screen หรือ สามารถสั่งให้ปิดโปรแกรมแบบอัตโนมัติ
 • สร้างกระดานข่าว ที่มีลักษณะเป็น Scroll bar ที่สามารถให้ User กดลูกศร ชี้ขึ้นหรือ ลงเพื่ออ่านข่าวได้อย่างอิสระ
 • คำสั่ง Start Drag และ Drag & Drop สำหรับใช้เมาส์ คลิกเลือกออฟเจ็กต์ และสามารถลากไป-มา ได้
 • สร้างปุ่มกดแบบ Pop-Up Menu ที่สามารถนำ Mouse ไปวางและมี Menu ย่อยๆ ให้ยื่นออกมาและสามารถกดได้ พร้อมทั้งสามารถลาก menu ให้เคลื่อนที่ได้
 • ทดลองสร้างปุ่มที่มีเสียงต่างๆ เพื่อสร้างปุ่มที่ใช้บน web อย่างสมบูรณ์แบบ
 • ทดลองใส่เสียงให้กับงาน presentation และ Flash webpage
 • ควบคุมเสียงในรูปแบบต่างๆด้วย Actionscript , การเล่นเพลง เปิด-ปิด
 • การใส่ ไฟล์ภาพยนตร์ต่างๆ ลงในงาน flash พร้อมทั้งวิธีการแปลงไฟล์ภาพยนตร์เป็นฟอร์แมต .flv
 • Action Script : Load Movie เพื่อแยก movie ออกเป็นส่วนๆ ActionScript : Get URL
 • คำสั่งในการตรวจสอบ Login และ Password อย่างง่ายๆ เพื่อเข้าสู่เนื้อหาหลักต่อไป
 • สร้างเกมตอบคำถามนับคะแนนแบบสุ่มได้ สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการแบบทดสอบในสื่อการเรียนการสอน
 • การ Export Movie และ Sound ในรูปแบบของ Shockwave Flash เพื่อนำไปใช้ในงานสร้างเว็บเพจ
 • การใส่สคริปต์ Loading
 • เรียนรู้คำสั่งแบบมีเงือนไข( IF ) เพื่อต่อยอดไปสร้าง เกมส์ได้หลายหลายรูปแบบ
 • สร้าง Game ยิงเป้าแบบนับคะแนนอย่างง่ายๆ โดยใช้คำสั่ง Movie Clip ร่วมกับ Mask 
 • ทดลองผสมคำสั่งในการสร้างภาพเคลื่อนไหวด้วยเทคนิคที่เรียนมา เพื่อสร้างภาพยนตร์ประกอบบน Web Site อย่าง สมบูรณ์ แบบ
-- ทุกหลักสูตรมีเอกสาร/หนังสือประกอบการอบรมให้ เมื่อผ่านอบรมมีใบประกาศนียบัตรรับรองให้ และสามารถกลับมาเรียนซ้ำได้ฟรี ในระยะเวลา 2 ปี --


ตารางเรียนล่าสุด

หลักสูตร รอบที่เปิด วันที่เริ่มอบรม
CAI Animation with Flash CC วันพุธ, พฤหัส (ติดต่อสอบถาม)
วันเสาร์
วันอาทิตย์

* ตารางที่แสดงเป็นเพียง บางส่วน เท่านั้นสามารถสอบถามรอบวันอื่นๆที่สะดวกเรียนได้ทันที
**ราคาค่าอบรมนี้ ยังไม่รวม VAT 7%

ราคาค่าอบรม :: 5900 บาท / 24ชม. ( 4 วัน )
เวลาอบรม :: 10:00-17:00น.  [ดูแผนที่]
Training in Englishวิทยากรสามารถอบรมเป็นภาษาอังกฤษได้ :: ✓Available
Live Online Trainingบริการอบรมตัวต่อตัวแบบไลฟ์สดออนไลน์ระยะไกล :: ✓Available


โปรโมชั่น

 • สำหรับลูกค้าเก่าลดทันที 500 บาท/หลักสูตร
 • อบรมพร้อมกัน ท่านที่ 2 ลด 20% ท่านที่ 3++ ลด 30%
 • อบรมกลุ่มนอกสถานที่ราคาพิเศษ In-House, On-Site >ขอใบเสนอราคา<


การชำระเงิน

 1. ชำระโดยโอนเข้าบัญชี
 2. ชำระด้วยเช็คขีดคร่อม
 3. ชำระด้วยเงินสดที่ศูนย์อบรมก่อนเริ่มวันเรียน (มัดจำล่วงหน้า)
  *สามารถออกหนังสือหัก ณ.ที่จ่าย 1% หรือ 3% ได้ [คลิกดูรายละเอียด]

ตัวอย่างบริษัท/หน่วยงานบางส่วนที่ได้ส่งพนักงาน มาอบรมกับ TrainzIT


ภาพบรรยากาศอบรม ศูนย์รังสิต

ภาพบรรยากาศ อบรมนอกสถานที่ On-site

 


TAG คำค้นหา ::

อบรม flash
อบรมแฟลช
flash cc Training
เรียน ออกแบบ อนิเมชั่น
เรียน animation with flash
คอร์ส Adobe flash
คอร์ส flash
อบรม Animation with Flash CC
เรียน Flash CAI