C04 : หลักสูตร Siemens NX12 (Unigraphics UG NX 3D)

สร้างงานออกแบบ ขึ้นรูป โมเดล PLM 3D Design ด้วยโปรแกรม Siemens NX
 

C04 : Siemens NX11 (Unigraphics UG NX 3D)

หลักสูตร Siemens PLM NX หรือ Unigraphics(UG) NX กับความสามารถที่เพิ่มขึ้นทั้ง CAD/CAM/CAE/CFD  หลักสูตรมีเนื้อหา เหมาะสำหรับผู้อบรม ที่เริ่มต้น พื้นฐานน้อย หรือไม่มีประสบการณ์ ในการใช้งานโปรแกรม Unigraphics มาก่อน โดยเนื้อหาของหลักสูตรจะเริ่มตั้งแต่การปูพื้นฐาน ที่ถูกต้องในการใช้งาน Unigraphics ในส่วนของกลุ่มคำสั่งพื้นฐานที่จำเป็นในการใช้งาน และกลุ่มคำสั่งที่ใช้ในการสร้างและ แก้ไข Solid model, การใช้งานเบื้องต้นในส่วนของ assembly และ drafting ซึ่งเป็นส่วนสำคัญ ในการเริ่มต้น การใช้งาน และการต่อยอดในการทำความเข้าใจ คำสั่ง และหลักสูตรในระดับสูงขึ้นไป รวมไปถึง สามารถ นำคำสั่งที่ได้เรียนรู้ ไปประยุกต์ใช้ กับงานของท่านได้อย่างมีประสิทธิภาพ       


โปรแกรมที่ใช้ :Siemens NX

 

พื้นฐานผู้อบรม

 • ใช้คอมพิวเตอร์พื้นฐานได้
 • ควรมีความรู้เรื่องโปรแกรม Graphic
 • ระดับหลักสูตร :: พื้นฐาน >ใช้งานได้เลย

ประโยชน์ที่ได้รับ

 • เข้าใจหลักการทำงานทางด้าน CAD/CAM
 • สามารถสร้าง ชิ้นงาน 3D รูปแบบต่างๆได้ด้วยตนเอง
 • สร้างงานออกแบบ CAM 3D ได้
 • ตัวอย่างชิ้นงานปรับเปลี่ยนได้ตามกลุ่มผู้เรียน
 • ต่อยอดสู่โปรแกรมเขียนแบบอื่นๆ ได้ง่าย

 

คอร์สที่ควรเรียนก่อน

คอร์สต่อไปที่แนะนำ

 • --

 

 

รายละเอียดหลักสูตร

-   แนะนำ Siemens NX12 User interface 
-   ความสามารถใหม่ ของโปรแกรมในเวอร์ชั่นที่ต่าง ๆ กัน
-   เทคนิค คีย์ลัดในการใช้เมาส์และคีย์บอร์ด                           
-   คำสั่งช่วยในการเปลี่ยนมุมมองและการเปิดมุมมองแบบหลายหน้าต่าง
-   การสร้างรูปทรงสามมิติพื้นฐาน (Primitive feature)
-   Form features เช่น hole, slot และ pocket เป็นต้น  
-   กลุ่มคำสั่ง blank และ unblank                    
-   การจัดการ sketch curves                                
-   Edge blend and Chamfer 
-   คำสั่ง Hollow   
-   Datum plane และ Datum axis
-   คำสั่ง Instant Feature
-   คำสั่ง Transform
-   เทคนิคการ Edit feature
 - การใช้งาน drafting เบื้องต้น
-   Modeling project
- การจัดการไฟล์ของ Unigraphics
- เทคนิคการเลือกชิ้นงาน
- ระบบ WCS และ Coordinate
- Boolean operation
- ระบบการจัดการ layers
- การสร้าง sketch curves
- กลุ่มคำสั่ง swept feature
- คำสั่ง Taper
- คำสั่ง offset face
- Trim และ Split body
- คำสั่ง Scale
- เทคนิคการใช้งาน part navigator
- การสร้าง และ แก้ไข explicit curve
- การใช้งาน Assembly เบื้องต้น 

Workshop : ทดลองสร้างแบบจำลอง และงานจริงของการออกแบบ ชิ้นส่วนเครื่องจักร และใช้งานเครื่องทอผ้า และอุปกรณ์สายพานข้อเหวี่ยงในโรงงาน ชิ้นส่วนสำเร็จรูป เป็นต้น


-- ทุกหลักสูตรมีเอกสาร/หนังสือประกอบการอบรมให้ เมื่อผ่านอบรมมีใบประกาศนียบัตรรับรองให้ และสามารถกลับมาเรียนซ้ำได้ฟรี ในระยะเวลา 2 ปี --


ตารางเรียนล่าสุด

ตารางอบรม รอบที่เปิด วันที่เริ่มอบรม
เลือกวันอบรมเอง / ขอราคา

เปิดรอบได้ทันทีเมื่ออบรมพร้อมกัน 2 ท่าน
หรือ ต้องการอบรมส่วนตัว Private

 โปรดติดต่อสอบถามเพื่อหาวันอบรมที่ใกล้ที่สุด 
โทร. 083-034-9593, line : @trainzit

* ตารางที่แสดงเป็นเพียง บางส่วน เท่านั้นสามารถสอบถามรอบวันอื่นๆที่สะดวกเรียนได้ทันที
**ราคาค่าอบรมนี้ ยังไม่รวม VAT 7%

ราคาค่าอบรม :: 9900 บาท / 30ชม. ( 5 วัน )
เวลาอบรม :: 10:00-17:00น.  [ดูแผนที่]
Training in Englishวิทยากรสามารถอบรมเป็นภาษาอังกฤษได้ :: ✓Available
Live Online Trainingบริการอบรมตัวต่อตัวแบบไลฟ์สดออนไลน์ระยะไกล :: ✓Available


โปรโมชั่น

 • สำหรับลูกค้าเก่าลดทันที 500 บาท/หลักสูตร
 • อบรมพร้อมกัน ท่านที่ 2 ลด 20% ท่านที่ 3++ ลด 30%
 • อบรมกลุ่มนอกสถานที่ราคาพิเศษ In-House, On-Site >ขอใบเสนอราคา<


การชำระเงิน

 1. ชำระโดยโอนเข้าบัญชี
 2. ชำระด้วยเช็คขีดคร่อม
 3. ชำระด้วยเงินสดที่ศูนย์อบรมก่อนเริ่มวันเรียน (มัดจำล่วงหน้า)
  *สามารถออกหนังสือหัก ณ.ที่จ่าย 1% หรือ 3% ได้ [คลิกดูรายละเอียด]

ตัวอย่างบริษัท/หน่วยงานบางส่วนที่ได้ส่งพนักงาน มาอบรมกับ TrainzIT


ภาพบรรยากาศอบรม ศูนย์รังสิต

ภาพบรรยากาศ อบรมนอกสถานที่ On-site

 


TAG คำค้นหา ::

อบรม UG NX
อบรม Unigraphics
Siemens NX Training
เรียนเขียนแบบ PLM NX
เรียน Unigraphics UG NX 3D
คอร์ส UG
คอร์ส NX
อบรม Siemens NX11
เรียนเขียนแบบ CAD/CAM