C02 : หลักสูตร 3D Design with SketchUp Pro

สร้างงานออกแบบตกแต่ง ภายนอก-ภายใน 3D Interior exterior ด้วยโปรแกรม SketchUp Pro
 

C02 : 3D Design with SketchUp Pro

โปรแกรม SketchUp ใช้การออกแบบงานทางด้านสถาปัตยกรรม ตกแต่งภายใน ฯลฯ สำหรับนักออกแบบทั้งหลาย โปรแกรมนี้ใช้ในการสร้างงาน มิติโดยดึงจินตนาการจากสมองมาสู่คอมพิวเตอร์ เหมาะสำหรับ ผู้ที่ต้องการสร้างงาน มิติ ตั้งแต่ขั้น Conceptual Design ไปจนถึงการทำ Final Presentation โปรแกรมนี้จะขึ้น มิติค่อนข้างง่ายกว่า โปรแกรม มิติทั่วๆไป ทำให้ประหยัดเวลาการทำงาน แต่ภาพจะไม่เสมือนจริงเท่ากับโปรแกรม 3D Max/Viz และไม่ค่อยเหมาะสำหรับงานตกแต่งภายในสักเท่าไร ถ้าจะใช้ในงานตกแต่งภายในใช้ดู Space ภายในมากกว่า เพราะ Material ไม่ดีเท่า 3D Max แต่ถ้าเป็นงานทางด้านArchitecture จะเหมาะกว่า ไว้ใช้ดูรูปทรงของ อาคาร และที่ว่างภายในอาคารได้ดี โดยที่ไม่เสียเวลาในการ renderงาน 3D มากนักทำให้ไม่กินแรง spec ของเครื่องคอมพิวเตอร์ ซึ่งปัจจุบัน SkethUp มี Plugin ที่ช่วยให้ภาพดูเสมือนจริงมากขึ้น เช่น Artlantis , Podium และ Vray for SketchUp เป็นต้น


โปรแกรมที่ใช้ : Solidwork 2018

 

พื้นฐานผู้อบรม

 • ใช้คอมพิวเตอร์พื้นฐานได้
 • ควรมีความรู้เรื่องโปรแกรม Graphic เล็กน้อย
 • ระดับหลักสูตร :: พื้นฐาน >ใช้งานได้เลย

ประโยชน์ที่ได้รับ

 • สามารถเขียนแปลนรูปแบบต่างๆได้ด้วยตนเอง
 • สร้างงาน 3D ออกแบบตกแต่งภายในได้
 • export ไฟล์ SketchUp ไปโปรแกรมอื่นๆได้
 • ต่อยอดสู่โปรแกรมเขียนแบบอื่นๆ ได้ง่าย

 

คอร์สที่ควรเรียนก่อน

คอร์สต่อไปที่แนะนำ

 

 

รายละเอียดหลักสูตร

-  รู้จักกับโปรแกรม Google SketchUpPro 2019
-  หน้าต่างการทำงานและส่วนประกอบใน Google SketchUp
-  เรียนรู้การปรับแต่งเครื่องมือต่างๆ Tool bar, Modeling Window
-  Model Info >> เรียนรู้การตั้งค่าให้เหมาะสมกับการทำงาน
-  System Preferences >> เรียนรู้การตั้งค่าให้เหมาะสมกับการทำงาน 
-  Select , Pan , Orbit , Zoom , Eraser >> เรียนรู้การใช้เครื่องมือพื้นฐานในการควมคุมวัตถุ
-  Edges & Faces >> ทำความเข้าใจในเรื่องเส้นและพื้นผิว 
-  Inferences >> ทำความเข้าใจในเรื่อง Snap แบบต่าง ๆ 
-  Menu bar : File >> Open , Save , Export , Import file , Print ในแบบต่าง ๆ 

ชุดเครื่องมือวาดเส้น รูปทรงพื้นฐาน และการจัดการกับชิ้นงาน

-  การแสดงมุมมองในพื้นที่การทำงาน
-  การทำงานกับแกนอ้างอิง
-  การเขียนเส้นตรง เส้นโค้ง สี่เหลี่ยม โพลีก้อน ฟรีฟอร์ม
-  การเรียกใช้ Toolbars , Shadow , Fog , Animation 
-  ควบคุมการแสดงภาพบนพื้นที่การทำงาน
-  ควบคุมพื้นที่การทำงานด้วยกลุ่มเครื่องมือ Camera
-  ควบคุมพื้นที่การทำงานด้วยกลุ่มเครื่องมือ Walkthrough
-  การใช้คำสั่ง Move & Copy แบบต่างๆ 
-  การใช้คำสั่ง Push & Pull 
-  เทคนิคการใช้คำสั่ง Offset 
-  การเปลี่ยนทิศวัตถุแบบกลับด้าน
-  การลบเหลี่ยมและเส้นขอบด้วย Soften Edges

วาดรูปสร้างโมเดล ( Construction & 3D Geometry)

-  การแก้ไขและตกแต่งโมเดล
-  จัดการและปรับแต่งโมเดลสำเร็จรูป
-  การใช้คำสั่ง Tape Measure
-  การใช้คำสั่ง Protractor และ Axes
-  เรียนรู้ความเข้าใจในการระบุ Dimensions 
-  การกำหนดรายละเอียดด้วยตัวหนังสือ 2 มิติ
-  การสร้างตัวหนังสือ 3 มิติ ( 3D Text )
-  การใช้คำสั่ง Scale และ Rotate
-  การใช้คำสั่ง Follow Me และ คำสั่ง Flip Along
-  การลงสีและการใส่ Material ในหลายๆรูปแบบ   
-  การสร้างและกำหนดขนาดสัดส่วน , แก้ไขตำแหน่ง ของ Material
- การกำหนดภาคตัดขวาง (Section Plane)
-  เรียนรู้การใช้เครื่องมือ Hide / Unhide , Lock / Unlock 
-  Make Component, Group, Intersect เรียนรู้การวมวัตถุในแบบต่าง และการตัดแบ่งระหว่างวัตถุ   
-  การ Explode วัตถุจากการ Group 
-  การใช้คำสั่งปรับแต่ง Styles 
-  การใช้ และการปรับแต่งคำสั่ง Layer 
-  การกำหนดมุมมองด้วยวิธี Add Scenes 
-  การใช้คำสั่งและปรับแต่ง Shadows 
-  การใช้คำสั่ง Fog และ Soften Edges
-  การขึ้นโมเดลจากภาพด้วยวิธี Photo Match
-  การสร้างพื้นผิวต่างระดับจากเครื่องมือ Sandbox 
-  ทำความเข้าใจกับ Entity Info

การจัดการรายละเอียดเพิ่มเติมต่างๆ

- การควบคุมตำแหน่งของกล้องระบุ Position 
- Water Mark >> การใส่ Background และลายน้ำให้กับงาน
- การเรียกไฟล์โมเดลเดิมกลับคืนมาแทนที่เดิม (Reload)
- 3D Warehouse >> การเรียกใช้โมเดลสำเร็จรูปจาก ทั่วโลก
- การทำงานร่วมกับ โปรแกรม Google Earth 
- การสร้าง Animation ในแบบ Show Sun light และการเคลื่อนไหว 
- Export file >> Options การกำหนดขนาดและความละเอียดของภาพ 
-  การอิมพอร์ตไฟล์ 2D จาก Autocad มาขึ้นโมเดลใน SketchUp
- การใช้ Plugins ต่างๆ ที่ควรรู้ของ Sketch Up

Workshop : ทดลอง ต่อเติมบ้าน หรือห้อง Apartment พร้อมตกแต่งด้วยบรรยากาศรอบๆ และสร้างไฟล์ animation พร้อมเทคนิคการดาว์นโหลดไฟล์ประกอบตกแต่งจาก internet-- ทุกหลักสูตรมีเอกสาร/หนังสือประกอบการอบรมให้ เมื่อผ่านอบรมมีใบประกาศนียบัตรรับรองให้ และสามารถกลับมาเรียนซ้ำได้ฟรี ในระยะเวลา 2 ปี --


ตารางเรียนล่าสุด

หลักสูตร รอบที่เปิด วันที่เริ่มอบรม
3D Design with SketchUp Pro วันพุธ, พฤหัส -
วันเสาร์ 21, 28 พ.ย., 5 ธ.ค.
วันอาทิตย์ -

* ตารางที่แสดงเป็นเพียง บางส่วน เท่านั้นสามารถสอบถามรอบวันอื่นๆที่สะดวกเรียนได้ทันที
**ราคาค่าอบรมนี้ ยังไม่รวม VAT 7%

ราคาค่าอบรม :: 5900 บาท / 18ชม. ( 3 วัน )
เวลาอบรม :: 10:00-17:00น.  [ดูแผนที่]
Training in Englishวิทยากรสามารถอบรมเป็นภาษาอังกฤษได้ :: ✓Available
Live Online Trainingบริการอบรมตัวต่อตัวแบบไลฟ์สดออนไลน์ระยะไกล :: ✓Available


โปรโมชั่น

 • สำหรับลูกค้าเก่าลดทันที 500 บาท/หลักสูตร
 • อบรมพร้อมกัน ท่านที่ 2 ลด 20% ท่านที่ 3++ ลด 30%
 • อบรมกลุ่มนอกสถานที่ราคาพิเศษ In-House, On-Site >ขอใบเสนอราคา<


การชำระเงิน

 1. ชำระโดยโอนเข้าบัญชี
 2. ชำระด้วยเช็คขีดคร่อม
 3. ชำระด้วยเงินสดที่ศูนย์อบรมก่อนเริ่มวันเรียน (มัดจำล่วงหน้า)
  *สามารถออกหนังสือหัก ณ.ที่จ่าย 1% หรือ 3% ได้ [คลิกดูรายละเอียด]

ตัวอย่างบริษัท/หน่วยงานบางส่วนที่ได้ส่งพนักงาน มาอบรมกับ TrainzIT


ภาพบรรยากาศอบรม ศูนย์รังสิต

ภาพบรรยากาศ อบรมนอกสถานที่ On-site

 


TAG คำค้นหา ::

อบรม SketchUp Pro
อบรม google SketchUp
SketchUp Pro Training
เรียนออกแบบ interior Design
เรียน SketchUp Pro 2019
คอร์ส Sketch Up