C03 : หลักสูตร 3D Designing with SolidWorks 2018

ออกแบบชิ้นส่วน วัตถุ 3 มิติ ตั้งแต่พื้นฐานด้วย Solidworks
 

C03 : 3D Designing with SolidWorks 2018

โปรแกรมออกแบบ 3 มิติ สามารถออกแบบและแก้ไขผลิตภัณฑ์ชิ้นส่วนต่างๆ ด้วยระบบ 3 มิติ ช่วยลดเวลาในการออกแบบและลดความผิดพลาดในการแก้ไขงานต่างๆ หรือออกแบบงานทางด้านวิศวกรรมได้ ก่อนที่จะผลิตงานจริง สามารถนำโปรแกรมไปประยุกต์ใช้กับโปรแกรมอื่น ได้อย่างง่ายดาย มีคำสั่งในการเขียนรูปเป็นลักษณะพารามิเตอร์ ทำให้สามารถแก้ไขข้อมูลได้ตลอดเวลา สามารถสร้างชิ้นงานประกอบ (Assembly) และทำแบบแปลน 2 มิติจากโมเดล 3 มิติได้อย่างรวดเร็ว พร้อมทั้งให้รายละเอียดต่างๆได้ เช่น การกำหนดขนาด, การแสดงภาพฉาย(Projected View), สร้างภาพตัด (Section View), สร้างแบบแปลนภาพประกอบ (Assembly Drawing), สร้างตารางรายการวัสดุ (Bill of Material) และ การสร้างภาพแยกชิ้นงานประกอบ (Exploded View) เป็นต้น นอกจากนี้ ยังสามารถใช้งานร่วมกับ การวิเคราะห์ในเชิงวิศวกรรม คือ โปรแกรม COSMOS ซึ่งได้ติดตั้งมาพร้อมกับ โปรแกรม SolidWorks ที่ใช้สำหรับการวิเคราะห์ความแข็งแรงของวัตถุ แสดงภาพเคลื่อนไหว (Animation) เป็นต้น 


โปรแกรมที่ใช้ : Solidwork 2018

 

พื้นฐานผู้อบรม

 • ใช้คอมพิวเตอร์พื้นฐานได้
 • ควรมีความรู้เรื่องโปรแกรม Graphic
 • ระดับหลักสูตร :: พื้นฐาน >ใช้งานได้เลย

ประโยชน์ที่ได้รับ

 • สามารถเขียนแปลนรูปแบบต่างๆได้ด้วยตนเอง
 • สร้างงาน 3D ออกแบบตกแต่งภายในได้
 • export ไฟล์ Solidwork ไปโปรแกรมอื่นๆได้
 • ต่อยอดสู่โปรแกรมเขียนแบบอื่นๆ ได้ง่าย

 

คอร์สที่ควรเรียนก่อน

คอร์สต่อไปที่แนะนำ

 

 

รายละเอียดหลักสูตร

  ส่วนที่ 1
 • เริ่มต้นใช้งาน SolidWorks 2018
 • ส่วนประกอบของโปรแกรม และคำศัพท์ที่ต้องทราบ, แนวคิดและหลักการออกแบบชิ้นงาน
 • Work Space, Command Manager, Properties Manager, Configuration Manager
 • ทดลองใช้ Toolbars ต่างๆ, Feature Manager, Design Tree, Tark Pane
 • สร้างแบบร่าง 2D อย่างง่าย เพื่อขึ้นรูปวัตถุ 3D
 • ใช้งาน sketch Snaps, ใช้งานระนาบพื้นฐาน, Top Plane, Front Plane
 • การหมุน, การซูม, การย้าย และ แสดงภาพชิ้นงานมุมมองต่างๆ
 • แบบร่างเพื่อขึ้นรูปวัตถุ และ กำหนดขนาดแบบมีความสัมพันธ์
 • คำสั่งต่างๆใน Sketch Entities
 • คำสั่งเขียนเส้นตรง, สี่เหลี่ยม, วงกลม
 • กำหนดขนาดและเปลี่ยนขนาด (Dimension)
 • ใช้คำสั่งสร้างชิ้นงาน 3D (Extruded Boss/Base)
 • เจาะรูบนผิวชิ้นงาน โดยใช้คำสั่ง Extruded Cut
 • ลบมุมโค้งตัดโดยใช้ Chamfer, ลบมุมโค้งโดยใช้ Fillet
 • การกำหนดความสัมพันธ์ให้กับ Sketch (Add Relation)
 • เซฟงานเป็นไฟล์รูปแบบต่างๆ

 • ส่วนที่ 2
 • สร้าง Profile และการกำหนดขนาดชิ้นงาน
 • สร้างชิ้นงานโดยการหมุน Revolved Boss / Bass
 • สร้างชิ้นงานโดยการกวาด Swept Boss /Bass
 • สร้างหน้าตัดชิ้นงานสำหรับกวาดชิ้นงาน
 • สร้างชิ้นส่วนโดยการกวาดหน้าตัดชิ้นงาน Swept Boss /Bass
 • เรียนรู้ Features, Feature Rip, Feature Draft, Feature Shell, Feature Mirror
 • สร้าง Circular Pattern และ Linear Pattern
 • ชิ้นงาน Base และสร้างลักษณะที่จะทำ Pattern
 • สร้าง Circular Pattern โดยการใช้สมการ, กำหนดแกนหมุน
 • สร้างสำเนาด้วยคำสั่ง Linear Pattern
 • สร้างระนาบ Plane และการใช้ Referents Geometry

 • ส่วนที่ 3
 • เรียนรู้การสร้างงาน (Part) โดยใช้คำสั่ง Plane
 • ใช้งาน Axis, Coordinate system
 • ใช้งาน Point, Center of mass, Mate Referents
 • การสร้างระนาบอ้างอิง โดยใช้คำสั่ง Plane
 • วิธีการคัดลอกเส้นสเก็ตซ์
 • วิธีการสร้างชิ้นงานโดยคำสั่ง Loft
 • สร้างความเข้าใจคำสั่ง Loft ที่ซับซ้อน
 • การใช้ Hole Wizard, รูปแบบต่างๆของ Hole Wizard
 • คำนวณตำแหน่งรูเจาะ Position of Hole Wizard
 • นำ Parts มาประกอบกันในงาน Assembly
 • ประกอบสลักยึดชิ้นงาน, จับคู่แบบอัตโนมัติ, ตรวจสอบความสัมพันธ์
 • การแยก (Explode) และรวม (Collapse) ชิ้นงานประกอบ

 • ส่วนที่ 4
 • การเขียนแบบแปลน (Drawing)
 • กำหนดรูปแบบกระดาษ (Drawing Sheet Format)
 • ตั้งค่า Drawing Sheet, กำหนด Sheet Format
 • สร้างภาพเขียนแบบฉายของชิ้นงาน Box
 • กำหนดขนาดในภาพแบบฉาย (Dimension)
 • แทรก Name View หรือการแทรกภาพฉาย 3 มิติ
 • การพิมพ์และบันทึกภาพเขียนแบบฉาย (Print & Save)
 • ใช้คำสั่งช่วยกำหนดขนาด (Annotations)
 • บันทึกไฟล์แบบแปลนเป็น PDF
 • บันทึกไฟล์แบบแปลนเป็น eDrawing
 • เทคนิคการใช้งานคำสั่งต่างๆใน eDrawing
 • แต่งชิ้นงานเสมือนจริงด้วย Materials

       Workshop: ทดลองสร้างงานที่หลากหลาย มากกว่า 10 ชิ้น พร้อมเซฟเป็นไฟล์พร้อมสั่งผลิตได้จริง

 

 
 

 


-- ทุกหลักสูตรมีเอกสาร/หนังสือประกอบการอบรมให้ เมื่อผ่านอบรมมีใบประกาศนียบัตรรับรองให้ และสามารถกลับมาเรียนซ้ำได้ฟรี ในระยะเวลา 2 ปี --


ตารางเรียนล่าสุด

หลักสูตร รอบที่เปิด วันที่เริ่มอบรม
3D Designing with SolidWorks 2018    
ยังไม่มีรอบเปิด นัดอบรมเป็นกลุ่ม >ขอใบเสนอราคา<
   

* ตารางที่แสดงเป็นเพียง บางส่วน เท่านั้นสามารถสอบถามรอบวันอื่นๆที่สะดวกเรียนได้ทันที
**ราคาค่าอบรมนี้ ยังไม่รวม VAT 7%

ราคาค่าอบรม :: 7900 บาท / 24ชม. ( 4 วัน )
เวลาอบรม :: 10:00-17:00น.  [ดูแผนที่]
Training in Englishวิทยากรสามารถอบรมเป็นภาษาอังกฤษได้ :: ✓Available
Live Online Trainingบริการอบรมตัวต่อตัวแบบไลฟ์สดออนไลน์ระยะไกล :: ✓Available


โปรโมชั่น

 • สำหรับลูกค้าเก่าลดทันที 500 บาท/หลักสูตร
 • อบรมพร้อมกัน ท่านที่ 2 ลด 20% ท่านที่ 3++ ลด 30%
 • อบรมกลุ่มนอกสถานที่ราคาพิเศษ In-House, On-Site >ขอใบเสนอราคา<


การชำระเงิน

 1. ชำระโดยโอนเข้าบัญชี
 2. ชำระด้วยเช็คขีดคร่อม
 3. ชำระด้วยเงินสดที่ศูนย์อบรมก่อนเริ่มวันเรียน (มัดจำล่วงหน้า)
  *สามารถออกหนังสือหัก ณ.ที่จ่าย 1% หรือ 3% ได้ [คลิกดูรายละเอียด]

ตัวอย่างบริษัท/หน่วยงานบางส่วนที่ได้ส่งพนักงาน มาอบรมกับ TrainzIT


ภาพบรรยากาศอบรม ศูนย์รังสิต

ภาพบรรยากาศ อบรมนอกสถานที่ On-site

 


TAG คำค้นหา ::

อบรม SolidWorks
อบรม Engineering Courses
SolidWorks Training
เรียนออกแบบ interior Design SolidWorks
เรียน SolidWorks
คอร์ส SolidWorks