C08 : หลักสูตร Tekla Structures 2018 Training

สร้างงานออกแบบ ขึ้นรูป เขียนแบบโครงสร้างทางวิศวกรรม 3D ด้วย Tekla Structures, Tekla Xsteel
 

C08 : หลักสูตรอบรม Tekla Structures 2018 Training

หลักสูตรการออกแบบโครงสร้างของสิ่งก่อสร้างทั้งโครงสร้างเหล็ก และโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก เช่น ถนน สะพาน โรงงาน อาคาร บ้านพักอาศัย และสิ่งก่อสร้างอื่นๆ ด้วยการทำงานของระบบโปรแกรมนี้เป็นการทำงานเสมือนจริง วัสดุทุกชนิด เช่น เหล็ก คอนกรีต น็อต และวัสดุอื่นๆ เป็นการเลือกใช้วัสดุจริงของแต่ล่ะภูมิภาคของโลก (เอเชีย ยุโรป อเมริกา แอฟริกา ออสเตเรีย) มาประกอบกัน (Assembly) เป็นโครงสร้าง โดยทำงานบนระบบ Graphic ที่ประกอบกันระหว่าง 2 มิติ และ 3 มิติ เราเริ่มต้นด้วยการสร้างโมเดล (Modeling) ผลที่ได้จากการสร้างโมเดล ทำให้เกิดผลิตผลของงานดังนี้
- Representation สำหรับงานการนำเสนอผลงาน (Presentation)
- Drawing, DWG แบบสำหรับงานก่อสร้าง
- Report และ Cut Detail แสดงรายละเอียดของวัสดุ ทั้งขนาดและน้ำหนัก รายละเอียดแสดงในรูปแบบตาราง (Excel)
- Analysis ข้อมูลและรายละเอียด Assembly Materials for Engineer

งานที่ได้ทั้งหมดนี้เกิดจากการสร้างโมเดล Assembly เป็นโปรแกรมที่ทำให้เกิดงานครบวงจรของงานออกแบบโครงสร้าง เหมาะอย่างยิ่งสำหรับผู้ที่ทำงานด้านการออกแบบและเขียนแบบโครงสร้างทุกประเภท หรือสำหรับบุคคลทั่วไปที่สนใจ การอบรมจะเป็นแบบส่วนตัวและสามารถทำงานได้จริง โดยอาจารย์ที่มีประสบการณ์โดยตรงระดับสูงรับรองไม่ผิดหวังอย่างแน่นอน....

โปรแกรมที่ใช้ : Tekla Structures 2018

 

พื้นฐานผู้อบรม

 • ใช้คอมพิวเตอร์พื้นฐานได้
 • ควรมีความรู้เรื่องโปรแกรม Graphic เล็กน้อย
 • ไม่จำเป็นต้องมีความรู้ 3D มาก่อน
 • ระดับหลักสูตร :: พื้นฐาน >ใช้งานได้เลย

ประโยชน์ที่ได้รับ

 • เข้าใจหลักการทำงานทางด้าน CAD/CAM
 • สามารถสร้าง ชิ้นงาน 3D รูปแบบต่างๆ ด้วย Tekla Str. ได้
 • ตัวอย่างชิ้นงานปรับเปลี่ยนได้ตามกลุ่มผู้เรียน
 • ต่อยอดสู่โปรแกรมเขียนแบบขั้นสูงได้

 

คอร์สที่ควรเรียนก่อน

คอร์สต่อไปที่แนะนำ

 • --

 

 

รายละเอียดหลักสูตร


1. Modeling
 : การเลือกใช้วัสดุจากโปรแกรมมาประกอบเพื่อขึ้นรูปแบบโครงสร้าง
• Introduction แนะนำ Tekla Structures
• Getting Started with Modelling
• Parts
• Detailing
• Settings and Tools
• Advanced Modeling
• Homework

2. System : ระบบการทำงานของโปรแกรม Tekla Structures (X steel)
• Using Tekla Structures effectively
• Multi-user Mode
• Files and Folders
• Catalogs
• Auto connection
• Import and export

3. Component catalog Detailing : ส่วนประกอบสำเร็จรูป หรือชนิดของConnection แบบต่างๆสำหรับใช้ในการสร้างรูป Modeling
• Getting Started with Component catalog
• Steel Connection Properties
• Concrete Detailing
• Reinforcement
• Built-up Components
• Bracing Components
• Tower Components
• Automated Reinforcement Layout
• CS Components
• Custom Components
• Homework

4. Drawing : การสร้างแบบเพื่อใช้สำหรับงานก่อสร้าง, DWG
• Introduction to Drawings
• Getting Started with Drawings
• Drawing Layout
• Dimensioning
• Drawing Properties
• Editing Drawings
• Printing
• Homework

5. Template : การสร้างเครื่องมือต่างๆประกอบงาน Drawing  และ Report
• Introduction to Templates
• Using TplEd
• Working with Templates
• Working with Template Components
• Working with Template Objects
• Working with Formulas and Rules
• Template Conversion
• Menu Reference
• Homework

6. Symbols : การสร้างสัญลักษณ์ต่างๆเพื่อใช้ประกอบงาน Drawing
• Getting started with Symbols
• Drawing and editing symbols
• Using advanced functions
• Menu Reference
• Homework

Workshop :     ทดลองสร้าง Model ของโครงสร้างโรงงานอย่างน้อย 2 unit พร้อมด้วย ภาพการนำเสนองาน Presentation Drawing และ Report ที่ได้จากสร้าง Model 

Test :     ทดสอบความรู้ที่ได้อบรมมา ตามระเบียบการของสถาบันนนทิพย์ พีซี เพื่อประกอบการพิจารณาออกวุฒิบัตร

Workshop 2 :       ทดลองสร้าง Modeling ของโครงสร้างโรงงานด้วยตัวเอง พร้อมด้วยสร้างงาน ภาพ Presentation Drawing และ Report จาก Model โดยการควบคุมใกล้ชิดจากอาจารย์ผู้สอน


-- ทุกหลักสูตรมีเอกสาร/หนังสือประกอบการอบรมให้ เมื่อผ่านอบรมมีใบประกาศนียบัตรรับรองให้ และสามารถกลับมาเรียนซ้ำได้ฟรี ในระยะเวลา 2 ปี --


ตารางเรียนล่าสุด

ตารางอบรม รอบที่เปิด วันที่เริ่มอบรม
เลือกวันอบรมเอง / ขอราคา

เปิดรอบได้ทันทีเมื่ออบรมพร้อมกัน 2 ท่าน
หรือ ต้องการอบรมส่วนตัว Private

 โปรดติดต่อสอบถามเพื่อหาวันอบรมที่ใกล้ที่สุด 
โทร. 083-034-9593, line : @trainzit

* ตารางที่แสดงเป็นเพียง บางส่วน เท่านั้นสามารถสอบถามรอบวันอื่นๆที่สะดวกเรียนได้ทันที
**ราคาค่าอบรมนี้ ยังไม่รวม VAT 7%

ราคาค่าอบรม :: 16900 บาท / 30ชม. ( 5 วัน )
เวลาอบรม :: 10:00-17:00น.  [ดูแผนที่]
Training in Englishวิทยากรสามารถอบรมเป็นภาษาอังกฤษได้ :: ✓Available
Live Online Trainingบริการอบรมตัวต่อตัวแบบไลฟ์สดออนไลน์ระยะไกล :: ✓Available


โปรโมชั่น

 • สำหรับลูกค้าเก่าลดทันที 500 บาท/หลักสูตร
 • อบรมพร้อมกัน ท่านที่ 2 ลด 20% ท่านที่ 3++ ลด 30%
 • อบรมกลุ่มนอกสถานที่ราคาพิเศษ In-House, On-Site >ขอใบเสนอราคา<


การชำระเงิน

 1. ชำระโดยโอนเข้าบัญชี
 2. ชำระด้วยเช็คขีดคร่อม
 3. ชำระด้วยเงินสดที่ศูนย์อบรมก่อนเริ่มวันเรียน (มัดจำล่วงหน้า)
  *สามารถออกหนังสือหัก ณ.ที่จ่าย 1% หรือ 3% ได้ [คลิกดูรายละเอียด]

ตัวอย่างบริษัท/หน่วยงานบางส่วนที่ได้ส่งพนักงาน มาอบรมกับ TrainzIT


ภาพบรรยากาศอบรม ศูนย์รังสิต

ภาพบรรยากาศ อบรมนอกสถานที่ On-site

 


TAG คำค้นหา ::

อบรม UG NX
อบรม Unigraphics
Siemens NX Training
เรียนเขียนแบบ PLM NX
เรียน Unigraphics UG NX 3D
คอร์ส UG
คอร์ส NX
อบรม Siemens NX11
เรียนเขียนแบบ CAD/CAM