D08 : หลักสูตร ASP.NET with C# & SQL Server

ใช้ C# และ VisualStudio สร้างเว็บแอพพลิเคชั่น ติดต่อฐานข้อมูล เก็บข้อมูลออนไลนเข้าระบบได้ทันที

D08 : ASP.NET with C# & SQL Server

     หลักสูตรสร้าง Web Application ด้วย ASP.NET (C#) กับเทคโนโลยีใหม่ .Net Framework ที่พัฒนาระบบฐานข้อมูลบนเว็บอย่างไร้ขอบเขต   ทำความเข้าใจ และเรียนรู้พื้นฐานของการพัฒนาระบบไปสู่ระดับมืออาชีพ เพรียมพร้อมด้วยฟังก์ชั่นต่างๆ ซึ่งถูกรวบรวมไว้ในรู้แบบของ Namespace ท่านสามารถเข้าใจหลักการเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ (Object-Oriented Programming), การใช้งานฐานข้อมูล SQL Server 2017 ซึ่งเป็นฐานข้อมูลระดับ Web Server เหมาะสำหรับข้อมูลที่มีขนาดใหญ่ มีความเสถียรภาพสูง

โปรแกรมที่ใช้ : MS Visual Studio, EditPlus, Microsoft SQL Server

 

พื้นฐานผู้อบรม

 • ควรมีความรู้เรื่อง HTML CSS มาพอสมควร
 • ไม่จำเป็นต้องมีความรู้เรื่อง database มาก่อน
 • ระดับหลักสูตร :: พื้นฐาน >ใช้งานได้เลย

ประโยชน์ที่ได้รับ

 • เขียนภาษา C# ด้วย VisualStudio.NET
 • เขียนคำสั่งติดต่อฐานข้อมูล SQL Server
 • สร้างโปรเจ็ตต์งาน Web Application ได้
 • ต่อยอดไปเขียน Web Application อื่นๆได้

 

คอร์สที่ต้องเรียนก่อน

คอร์สอื่นๆ ที่แนะนำ

 

 

รายละเอียดหลักสูตร

ชั่วโมงที่ 1-6:  พื้นฐาน  Asp.net C# by Visual Studio 2017

 • รู้จักความสามารถของ ASP.NET, องค์ประกอบของการใช้งาน .NET
 • การติดตั้งโปรแกรม IIS, .NET Framework และ Visual Studio.Net
 • ใช้ IIS ร่วมกัน .Net Framework 4.5 SDK
 • หลักการเขียนโปรแกรมแบบเชิงวัตถุ (Object Oriented Programming )
 • รู้จักการใช้งาน Visual Studio .Net (C# Script)
 • เรียนรู้คำสั่งของ Visual C#ตั้งแต่พื้นฐาน , การกำหนดตัวแปรใน ASP.NET
 • รู้จักกับ Class เรียนรู้การสร้าง Class ขึ้นเพื่อใช้งาน
 • หลักการเขียนโปรแกรม Presentation และ Code, Web Form Controls, List Control
 • รู้จักการใช้งาน Namespace, ทดลองสร้าง Form จาก Namespace ต่างๆ
 • สร้าง Web Form Control และ ทดลองรับ - ส่งค่าผ่านจากฟอร์ม (Form)

ชั่วโมงที่ 7-12:  พื้นฐาน SQL Server 2017

 • หลักการสร้าง User Control ( ไฟล์ ascx)
 • สร้าง ระบบ Login, Authentication, หลักการทำงานของระบบ Login
 • การออกแบบฐานข้อมูลโดยใช้ SQL Server ( Enterprise Manager )
 • ทบทวนการคำสั่ง SQL พื้นฐาน เช่น Select, Insert, Delete, Update, Create, Use เป็นต้น
 • โปรแกรม SQL Management Studio, ใช้ SQL Query Analysis ในการสร้างฐานข้อมูลและเรียกใช้ข้อมูล

ชั่วโมงที่ 13-18:  การติดต่อ Database ด้วย GridView & DataSource

 • สร้าง Connection ด้วย GridView & Choose Datasource
 • การเพิ่ม,เรียกดูข้อมูล,แก้ไขข้อมูล,ลบข้อมูล ในฝั่ง Client ด้วย Tools
 • อธิบายการทำงานของ Edit Column,BoundField,TemplateField
 • สร้าง Connection ด้วย Namespace สำหรับ SQL Server โดยเฉพาะ SqlDataAdapter, DataSet , SqlDataReader, DataView, DataRow, DataGrid , DataList
 • การเขียน  Code Behind ฝั่ง C# Connection with SQL Server
 • การใช้งาน DataBind
 • การเพิ่ม,เรียกดูข้อมูล,แก้ไขข้อมูล,ลบข้อมูล ในฝั่ง Server (ด้วย C#)

ชั่วโมงที่ 19-24:  การติดต่อ Database ด้วย C#

 • Ajax Accordian Menu
 • Date Time การใช้ Script ของ ToolBox
 • Text Editor ร่วมกับ ASP.NET/C#
 • ASP.Net WEB Matrix Program, ติดตั้ง ASP.NET Web Matrix Program
 • อธิบายการใช้งาน ASP.NET WEB MATRIX PROGRAM เบื้องต้น
 • การสร้าง Server Control
 • หลักการสร้างไฟล์ LINQ เบื้องต้น, การทำงานของ Server Control
 • หลักการสร้างไฟล์ XML เบื้องต้น, การทำงานของ Server Control, การสร้าง Server Control (.dll)

ชั่วโมงที่ 25-30:  การ Login โดยใช้ Asp.net Configuration

 • ตัวแปร Session and Cookies
 • ASP : AdRotator, หลักการใช้ ASP : AdRotator , ASP : Calendar Control
 • Web.Config และการใช้ Localization, อธิบายหลักการของ Web.Config และวิธีการ Confirguration เบื้องต้น
 • RequiredFieldValidator Control , Range Validator Control, Validator Control
 • ทดลองสร้าง Form ร่วมกันการใช้งาน Validator Control ต่างๆ
 • การสร้าง Master-Page , Child-Page
 • ระบบส่ง E-Mail, การใช้ Namespace สำหรับส่ง E-Mail
 • หลักการใช้ ASP : Calendar, ทดลองสร้าง ASP : AdRotator and ASP : Calendar
 • การสร้าง Controls เพื่อดักจับข้อผิดพลาดต่างๆในฟอร์ม
 • การสร้าง ระบบ Webboard (Front-End), หลักการทำงานของ Webboard, ออกแบบฐานข้อมูล Webboard
 • การสร้าง file CrystalReport เบื้องต้น
 • การใช้งาน Localization เพื่อเซตภาษาสำหรับทุกหน้า Page

Workshop :   ทดลองสร้างระบบจัดการบริหารรายชื่อสมาชิกหรือระบบร้านค้าออนไลน์ ดึงข้อมูลมาแสดงแก้ไข ลบปรับแต่ง เพื่อจัดการฐานข้อมูลและประยุกต์คำสั่งต่างๆอย่างเต็มรูปแบบ


-- ทุกหลักสูตรมีเอกสาร/หนังสือประกอบการอบรมให้ เมื่อผ่านอบรมมีใบประกาศนียบัตรรับรองให้ และสามารถกลับมาเรียนซ้ำได้ฟรี ในระยะเวลา 2 ปี --


ตารางเรียนล่าสุด

หลักสูตร รอบที่เปิด วันที่เริ่มอบรม
ASP.NET with C# & SQL Server วันพุธ, พฤหัส (ติดต่อสอบถาม)
ทุกวันเสาร์ 13 มี.ค. - 10 เม.ย.
วันอาทิตย์ (ติดต่อสอบถาม)

* ตารางที่แสดงเป็นเพียง บางส่วน เท่านั้นสามารถสอบถามรอบวันอื่นๆที่สะดวกเรียนได้ทันที
**ราคาค่าอบรมนี้ ยังไม่รวม VAT 7%

ราคาค่าอบรม :: 9900 บาท / 30ชม. ( 5 วัน )
เวลาอบรม :: 10:00-17:00น.  [ดูแผนที่]
Training in Englishวิทยากรสามารถอบรมเป็นภาษาอังกฤษได้ :: ✓Available
Live Online Trainingบริการอบรมตัวต่อตัวแบบไลฟ์สดออนไลน์ระยะไกล :: ✓Available


โปรโมชั่น

 • สำหรับลูกค้าเก่าลดทันที 500 บาท/หลักสูตร
 • อบรมพร้อมกัน ท่านที่ 2 ลด 20% ท่านที่ 3++ ลด 30%
 • อบรมกลุ่มนอกสถานที่ราคาพิเศษ In-House, On-Site >ขอใบเสนอราคา<


การชำระเงิน

 1. ชำระโดยโอนเข้าบัญชี
 2. ชำระด้วยเช็คขีดคร่อม
 3. ชำระด้วยเงินสดที่ศูนย์อบรมก่อนเริ่มวันเรียน (มัดจำล่วงหน้า)
  *สามารถออกหนังสือหัก ณ.ที่จ่าย 1% หรือ 3% ได้ [คลิกดูรายละเอียด]

ตัวอย่างบริษัท/หน่วยงานบางส่วนที่ได้ส่งพนักงาน มาอบรมกับ TrainzIT


ภาพบรรยากาศอบรม ศูนย์รังสิต

ภาพบรรยากาศ อบรมนอกสถานที่ On-site

 


TAG คำค้นหา ::

อบรม ASP.NET
เรียน ASP.NET wtih SQL Server
ASP.NET Training
เรียนเขียน Program ด้วย ASP
เรียน ASP.NET Database
คอร์ส ASP.NET with SQL Server
คอร์ส ASP.NET
สอน เขียนโปรแกรม ASP.NET
จัดอบรม ส่วนตัว ASP.NET