D09 : หลักสูตร ASP.NET with VB.NET & SQL Server

ใช้ VB.NET และ VisualStudio สร้างเว็บแอพพลิเคชั่น ติดต่อฐานข้อมูล เก็บข้อมูลออนไลนเข้าระบบได้ทันที

D09 : ASP.NET with VB.NET & SQL Server

     หลักสูตรสร้าง Web Application ด้วย ASP.NET (VB) กับเทคโนโลยีใหม่ .Net Framework ที่พัฒนาระบบฐานข้อมูลบนเว็บอย่างไร้ขอบเขต   ทำความเข้าใจ และเรียนรู้พื้นฐานของการพัฒนาระบบไปสู่ระดับมืออาชีพ เพรียมพร้อมด้วยฟังก์ชั่นต่างๆ ซึ่งถูกรวบรวมไว้ในรู้แบบของ Namespace ท่านสามารถเข้าใจหลักการเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ (Object-Oriented Programming), การใช้งานฐานข้อมูล SQL Server 2017 ซึ่งเป็นฐานข้อมูลระดับ Web Server เหมาะสำหรับข้อมูลที่มีขนาดใหญ่ มีความเสถียรภาพสูง

โปรแกรมที่ใช้ : MS Visual Studio, EditPlus, Microsoft SQL Server

 

พื้นฐานผู้อบรม

 • ควรมีความรู้เรื่อง HTML CSS มาพอสมควร
 • ไม่จำเป็นต้องมีความรู้เรื่อง database มาก่อน
 • ระดับหลักสูตร :: พื้นฐาน >ใช้งานได้เลย

ประโยชน์ที่ได้รับ

 • เขียนภาษา ASP.NET ด้วย VisualStudio.NET
 • เขียนคำสั่งติดต่อฐานข้อมูล MS SQL Server
 • สร้างโปรเจ็ตต์งาน Web Application ได้
 • ต่อยอดไปเขียน Web Application อื่นๆได้

 

คอร์สที่ต้องเรียนก่อน

คอร์สอื่นๆ ที่แนะนำ

 

 

รายละเอียดหลักสูตร

ชั่วโมงที่ 1-6:  พื้นฐาน  ASP.NET with VB.NET by Visual Studio 2017
 • เรียนรู้พื้นฐานเทคโนโลยี ASP.NET
 • การทำงานของ Web Form, .NET Framework
 • รู้จักโปรแกรม Visual Studio, ใช้งานเครื่องมือต่างๆเบื้องต้น
 • รู้จัก Web Controls & HTML Controls
 • Standard Controls, Validation Controls
 • สร้างหน้าแรกของระบบ หน้าจอสมัครสมาชิก
 • การใช้งาน Master Pages
 • การใช้งาน Web User Controls
ชั่วโมงที่ 7-12 : variable & Function
 • แบ่งหน้าเว็บเป็นโมดูลด้วย Web User Controls (ascx)
 • โครงสร้างภาษา VB, คำสั่งเบื้องต้น, คำสั่งแสดงผล
 • การรับส่งข้อมูล POST, GET
 • การใช้งานตัวแปร, ชนิดตัวแปร
 • ตัวดำเนินการ Operator
 • If-Else statement, Boolean
 • คำสั่งการวนลูป For...Next, Do While...Loop
 • String Function
 • Math Function
 • การใช้งานฟังก์ชั่นเบื้องต้น
ชั่วโมงที่ 13-18 : MS SQL Server
 • ใช้งาน Microsoft SQL Server 2017 (หรือเวอร์ชั่นใดๆที่ต้องการ)
 • สร้างฐานข้อมูลจำลอง, สร้างแฟ้มข้อมูลต่างๆ
 • คำสั่งในการติดต่อกับฐานข้อมูลในรูปแบบต่างๆ
 • การใช้ SqlDataSource
 • การใช้ FormView
 • รู้จักเครื่องมือในกลุ่ม DataControl
 • การใช้ DataList
 • การใช้ GridView
 • การใช้ DetailView
ชั่วโมงที่ 19-24 : Workshop
 • Workshop: ทดลองทำโปรเจ็คประยุกต์
 • สร้างร้านค้าออนไลน์, ออกแบบหน้าเว็บเบื้องต้น
 • ออกแบบแฟ้มข้อมูลสินค้า
 • ใช้ DataList มาประยุกต์ทำแค็ตตาล๊อคสินค้า
 • สร้างระบบสมาชิกภายในเว็บ, จัดการกลุ่มและสิทธิ์ของสมาชิก
 • State Management & Page Life Cycle
ชั่วโมงที่ 26-30 : Additional Workshop
 • เรียนรู้วงจรการทำงานของ Page ด้วยการใช้ Trace
 • ประยุกต์ asp.net มาสร้างงานแบบต่างๆ
 • Workshop: จัดการข้อมูลสินค้า Insert, Update, Delete
 • Workshop: ระบบอัปโหลดรูปภาพ (File Upload)
 • Workshop: ระบบส่งเมล์ (Mail Sending)

           Workshop: ทดลองสร้างระบบจัดการบริหารรายชื่อสมาชิกหรือระบบร้านค้าออนไลน์ ดึงข้อมูลมาแสดงแก้ไข ลบปรับแต่ง เพื่อจัดการฐานข้อมูลและประยุกต์คำสั่งต่างๆอย่างเต็มรูปแบบ

-- ทุกหลักสูตรมีเอกสาร/หนังสือประกอบการอบรมให้ เมื่อผ่านอบรมมีใบประกาศนียบัตรรับรองให้ และสามารถกลับมาเรียนซ้ำได้ฟรี ในระยะเวลา 2 ปี --


ตารางเรียนล่าสุด

หลักสูตร รอบที่เปิด วันที่เริ่มอบรม
ASP.NET with VB.NET & SQL Server วันพุธ, พฤหัส (ติดต่อสอบถาม)
วันเสาร์ (ติดต่อสอบถาม)
วันอาทิตย์ (ติดต่อสอบถาม)

* ตารางที่แสดงเป็นเพียง บางส่วน เท่านั้นสามารถสอบถามรอบวันอื่นๆที่สะดวกเรียนได้ทันที
**ราคาค่าอบรมนี้ ยังไม่รวม VAT 7%

ราคาค่าอบรม :: 9900 บาท / 30ชม. ( 5 วัน )
เวลาอบรม :: 10:00-17:00น.  [ดูแผนที่]
Training in Englishวิทยากรสามารถอบรมเป็นภาษาอังกฤษได้ :: ✓Available
Live Online Trainingบริการอบรมตัวต่อตัวแบบไลฟ์สดออนไลน์ระยะไกล :: ✓Available


โปรโมชั่น

 • สำหรับลูกค้าเก่าลดทันที 500 บาท/หลักสูตร
 • อบรมพร้อมกัน ท่านที่ 2 ลด 20% ท่านที่ 3++ ลด 30%
 • อบรมกลุ่มนอกสถานที่ราคาพิเศษ In-House, On-Site >ขอใบเสนอราคา<


การชำระเงิน

 1. ชำระโดยโอนเข้าบัญชี
 2. ชำระด้วยเช็คขีดคร่อม
 3. ชำระด้วยเงินสดที่ศูนย์อบรมก่อนเริ่มวันเรียน (มัดจำล่วงหน้า)
  *สามารถออกหนังสือหัก ณ.ที่จ่าย 1% หรือ 3% ได้ [คลิกดูรายละเอียด]

ตัวอย่างบริษัท/หน่วยงานบางส่วนที่ได้ส่งพนักงาน มาอบรมกับ TrainzIT


ภาพบรรยากาศอบรม ศูนย์รังสิต

ภาพบรรยากาศ อบรมนอกสถานที่ On-site

 


TAG คำค้นหา ::

อบรม ASP.NET
เรียน ASP.NET by VB.NET wtih SQL Server
ASP.NET with VB Script Training
เรียนเขียน Program ด้วย ASP
เรียน ASP.NET Database
คอร์ส ASP.NET VB with SQL Server
คอร์ส ASP.NET
สอน เขียนโปรแกรม ASP.NET
จัดอบรม ส่วนตัว ASP.NET