D10 : หลักสูตร ASP.NET MVC 5 Web Application

เขียนโปรแกรม ASP.NET ด้วยเทคโนโลยี MVC Framework

D10 : หลักสูตรอบรม ASP.NET MVC 5 Web Application

ลักสูตรเขียน ASP.NET ที่พัฒนา Web Application ด้วยเทคโนโลยี MVC Framework 5 ให้เป็นเว็บรูปแบบใหม่ที่ทันสมัยต่อปัจจุบันมากที่สุด เป็นการออกแบบตามหลักการ OOP (Object Oriented Programming) เพื่อการพัฒนาโปรแกรมอย่างมีประสิทธิภาพ รวดเร็ว ลดความซ้ำซ้อนของการเขียนโปรแกรมได้เป็นอย่างดี ผู้เรียนจะได้เรียนรู้คุณสมบัติของ MVC Framework พัฒนาโปรแกรมโดยใช้ระบบ Model, View, Controller ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เช่น Razor Views, Entity Framework Migrations, JavaScript สามารถออกแบบ Controller ควบคุมการทำงานของเว็บได้ พร้อมประยุกต์เข้ากับเนื้อหาอิงโปรเจ็กต์ตามที่ผู้เข้าอบรมต้องการได้

โปรแกรมที่ใช้ : MS Visual Studio, Microsoft SQL Server


 

พื้นฐานผู้อบรม

 • ควรมีพื้นฐาน ASP.NET มาแล้ว
 • ควรมีพื้นฐานคำสั่งติดต่อ sql server มาแล้ว
 • ระดับหลักสูตร :: ใช้งานอิงโปรเจ็กต์

ประโยชน์ที่ได้รับ

 • พัฒนา ASP.NET ด้วย MVC Framework ได้
 • ออกแบบ Model ด้วย Entity Framework ได้
 • สามารถต่อยอดพัฒนาโปรเจคขนาดเล็กส่วนตัวได้ทันที
 • สามารถออกแบบ User Inteface ด้วย Razor View Engine ได้
 • สร้างโปรเจ็ตต์งาน Web Application อิงตามกลุ่มผู้เรียนได้

 

คอร์สที่ต้องเรียนก่อน

คอร์สอื่นๆ ที่แนะนำ

 • --

 

 

รายละเอียดหลักสูตร

  วันที่ 1
 • หลักการพัฒนาเว็บแอพลิเคชั่น
 • พื้นฐาน ASP.NET WebForms
 • Web Standards and Others
 • โครงสร้างของ ASP.NET MVC
 • Controllers, Models, and Views
 • URL Routing
 • Controllers and Actions
 • การสร้าง Controller
 • Action Selectors
 • Action Filters
 • การคืนค่าด้วย ActionResult
 • การกำหนด Parameters

 • วันที่ 2
 • การสร้าง Views
 • เข้าใจการทำงานของ View Engines
 • แสดงค่าด้วย ViewData and ViewBag
 • สร้าง Templates and Scaffolding
 • การกำหนด Layout Pages
 • การสร้าง Model
 • รู้จัก ADO.NET
 • รู้จัก Entity Framework
 • Routes and URLs
 • การทำงานของ Routing
 • ข้อกำหนดของ Routes

 • วันที่ 3
 • รู้จักHTML Helpers
 • ชนิดของ HTML Helpers
 • ทดสอบ Basic Helpers
 • Strongly-Typed Helpers
 • การตรวจสอบความถูกต้องด้วย HTML Helpers
 • การตรวจสอบความถูกต้องฝั่ง Client
 • Authentication
 • ASP.NET Identity
 • Using Windows Authentication
 • Passing Data Using ViewData, ViewBag, TempData, Session Variables
 • Building Custom Account Controller
 • Configuring Forms Authentication

 • วันที่ 4
 • Ajax Introduction
 • Controller Actions for Ajax
 • Ajax Helpers
 • Using HTTP as an Application Protocol
 • Content Negotiation
 • Attribute Routing
 • API Controller
 • การ Deployment Project
 • Upload ขึ้นสู่ Server เพื่อลองปรับแต่งหาข้อผิดพลาด

 

-- ทุกหลักสูตรมีเอกสาร/หนังสือประกอบการอบรมให้ เมื่อผ่านอบรมมีใบประกาศนียบัตรรับรองให้ และสามารถกลับมาเรียนซ้ำได้ฟรี ในระยะเวลา 2 ปี --


ตารางเรียนล่าสุด

หลักสูตร รอบที่เปิด วันที่เริ่มอบรม
ASP.NET MVC 5 Web Application วันอังคาร-พฤหัส -
วันเสาร์ 6, 20, 27 เม.ษ., 4, 11 พ.ค.
วันอาทิตย์ -

* ตารางที่แสดงเป็นเพียง บางส่วน เท่านั้นสามารถสอบถามรอบวันอื่นๆที่สะดวกเรียนได้ทันที
**ราคาค่าอบรมนี้ ยังไม่รวม VAT 7%

ราคาค่าอบรม :: 11900 บาท / 24ชม. ( 4 วัน )
เวลาอบรม :: 10:00-17:00น.  [ดูแผนที่]
Training in Englishวิทยากรสามารถอบรมเป็นภาษาอังกฤษได้ :: ✓Available
Live Online Trainingบริการอบรมตัวต่อตัวแบบไลฟ์สดออนไลน์ระยะไกล :: ✓Available


โปรโมชั่น

 • สำหรับลูกค้าเก่าลดทันที 500 บาท/หลักสูตร
 • อบรมพร้อมกัน ท่านที่ 2 ลด 20% ท่านที่ 3++ ลด 30%
 • อบรมกลุ่มนอกสถานที่ราคาพิเศษ In-House, On-Site >ขอใบเสนอราคา<


การชำระเงิน

 1. ชำระโดยโอนเข้าบัญชี
 2. ชำระด้วยเช็คขีดคร่อม
 3. ชำระด้วยเงินสดที่ศูนย์อบรมก่อนเริ่มวันเรียน (มัดจำล่วงหน้า)
  *สามารถออกหนังสือหัก ณ.ที่จ่าย 1% หรือ 3% ได้ [คลิกดูรายละเอียด]

ตัวอย่างบริษัท/หน่วยงานบางส่วนที่ได้ส่งพนักงาน มาอบรมกับ TrainzIT


ภาพบรรยากาศอบรม ศูนย์รังสิต

ภาพบรรยากาศ อบรมนอกสถานที่ On-site

 


TAG คำค้นหา ::

อบรม ASP.NET
เรียน ASP.NET MVC Framework
ASP.NET MVC Training
เรียนเขียน Program ด้วย ASP.NET MVC
เรียน ASP.NET MVC 5
คอร์ส ASP.NET Advance MVC
คอร์ส ASP.NET
สอน เขียนโปรแกรม ASP.NET MVC
จัดอบรม ส่วนตัว ASP.NET MVC