D13 : หลักสูตร C/C++ Programming for Beginners

คอร์สอบรม เขียนโปรแกรม โครงสร้างภาษา C การเขียนโค้ดภาษา C/C++ สำหรับผู้เริ่มต้น

D06: C/C++ Programming for Beginners

 หลักสูตรการเขียนโปรแกรมด้วย C++ เป็นหลักสูตรที่เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการเริ่มต้นศึกษาเกี่ยวกับการเขียนโปรแกรม ด้วยคุณสมบัติของตัวภาษา C++ ที่สามารถทำงานได้ทั้งในรูปแบบฟังก์ชัน สำหรับการเริ่มต้นในการเขียนโปรแกรม และยังสามารถทำงานในรูปแบบของการเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ (Object-Oriented Programming) ซึ่งเป็นพื้นฐานสำหรับการเขียนโปรแกรมอื่นๆ เช่น Java, Visual C#, Visual C++ 

หลักสูตร C++ จึงสามารถเรียนได้ทั้งผู้ที่ไม่เคยเขียนโปรแกรมมาก่อน หรือผู้ที่เคยเขียนโปรแกรมด้วยภาษา C มาแล้ว และต้องการศึกษาเพิ่มเติมในส่วนที่เกี่ยวกับการเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ ภาษา C++ จึงเหมาะสมการศึกษาด้านการเขียนโปรแกรมในทุกระดับ

 ภายในหลักสูตรผู้เรียนจะได้เรียนรู้ถึงการกำหนดตัวแปร ฟังก์ชัน คลาส ออปเจกต์ และคุณสมบัติอื่นๆ ของการเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ ซึ่งประกอบไปด้วย Encapsualtion, Polymorphism และ Inherihtance รวมถึงคูณสมบัติอื่นๆ ที่มีอยู่ใน C++ เช่น Multiple Inheritance, Tamplate, Standard Template Library เป็นต้น

 

โปรแกรมที่ใช้ : EditPlus, Visual C++ Express Edition

 

พื้นฐานผู้อบรม

 • ใช้โปรแกรมออฟฟิสเบื้องต้นได้
 • ไม่ต้องมีพื้นฐาน การเขียนโค้ดภาษาใดๆมาก่อน
 • ระดับหลักสูตร :: พื้นฐาน >ต่อยอดในอนาคต

ประโยชน์ที่ได้รับ

 • เข้าใจโครงสร้างภาษา C/C++
 • เขียนโปรแกรมแบบ OOP ด้วยภาษา C++ ได้
 • ต่อยอดไปเขียนภาษา Application อื่นๆได้

 

คอร์สที่ต้องเรียนก่อน

 • --

คอร์สต่อไปที่แนะนำ

 

 

รายละเอียดหลักสูตร

  ส่วนที่ 1
 • ภาพรวมของ C++, เครื่องมือสำหรับพัฒนาภาษา C++
 • รู้จัก Microsoft Visual C++ 2013 Express Edition
 • รูปแบบวิธีการเขียน C++, หลักการทำงานของ Compiler
 • Assemblers, Interpreters, การเขียน Comment
 • ชนิดของข้อมูล, ชนิดตัวแปร, คำสั่งเบื้องต้น
 • การรับข้อมูล และแสดงค่าออกทางจอภาพ
 • การ Debug และ ตรวจสอบการทำงาน

 • ส่วนที่ 2
 • การแปลงชนิดของข้อมูล
 • โปรแกรมแบบ Structured Programming
 • คำสั่งเงื่อนไข Selection Structures (if, if/else, switch)
 • คำสั่งทำซ้ำๆ Loop Structures (while, do/while, for)
 • รู้จัก Operators แบบต่างๆ (เครื่องหมายต่างๆทางคณิตและตรรกะ)
 • การใช้ Header file
 • รู้จัก function, ประกาศ function การประกาศ Prototype
 • การส่งค่าไปใช้ใน function ด้วย Value และ Reference
 • รู้จัก Type promotions สำหรับ function Argument
 • ค่า Argument เริ่มต้น
 • ฟังก์ชั่นแบบ Inline function
 • ฟังก์ชั่นแบบ Recursive
 • เขียน function ที่มีชื่อเหมือนกันด้วยการ Overload

 • ส่วนที่ 3
 • เทคนิคการเขียนด้วยวิธี Divide and Conquer
 • ตัวแปรอาเรย์ (Array), ประกาศ และ กำหนดค่าเริ่มต้นให้ Array
 • array of characters (Null terminated strings)
 • Storage class และ scope of array variables
 • Array Argument แบบต่างๆ, เรียงลำดับข้อมูลและค้าหาข้อมูลใน Array
 • Array หลายมิติ
 • เรียกใช้ Enumeration Types
 • จัดการตัวอักษรในคอลโซลแอพพลิเคชั่น

 • ส่วนที่ 4
 • รู้จักวิธีการนำข้อมูลเข้า และ ออกด้วย I/O stream
 • ฟังก์ชั่น Input และ output (Iostream)
 • การอ่านและเขียนไฟล์ ในรูปแบบต่างๆ
 • ใช้งาน Text file และ Binary File
 • รู้จัก Class และ Object
 • เรียกใช้ function และ สมาชิกภายใน class
 • แยก Interface ออกมาเป็น Prototype

 


-- ทุกหลักสูตรมีเอกสาร/หนังสือประกอบการอบรมให้ เมื่อผ่านอบรมมีใบประกาศนียบัตรรับรองให้ และสามารถกลับมาเรียนซ้ำได้ฟรี ในระยะเวลา 2 ปี --


ตารางเรียนล่าสุด

หลักสูตร รอบที่เปิด วันที่เริ่มอบรม
C/C++ Programming for Beginners วันพุธ, พฤหัส 24, 25, 31 มี.ค.
วันเสาร์ 20, 27 มี.ค., 3 มี.ค.
วันอาทิตย์ -ติดต่อสอบถาม-

* ตารางที่แสดงเป็นเพียง บางส่วน เท่านั้นสามารถสอบถามรอบวันอื่นๆที่สะดวกเรียนได้ทันที
**ราคาค่าอบรมนี้ ยังไม่รวม VAT 7%

ราคาค่าอบรม :: 5900 บาท / 18ชม. ( 3 วัน )
เวลาอบรม :: 10:00-17:00น.  [ดูแผนที่]
Training in Englishวิทยากรสามารถอบรมเป็นภาษาอังกฤษได้ :: ✓Available
Live Online Trainingบริการอบรมตัวต่อตัวแบบไลฟ์สดออนไลน์ระยะไกล :: ✓Available


โปรโมชั่น

 • สำหรับลูกค้าเก่าลดทันที 500 บาท/หลักสูตร
 • อบรมพร้อมกัน ท่านที่ 2 ลด 20% ท่านที่ 3++ ลด 30%
 • อบรมกลุ่มนอกสถานที่ราคาพิเศษ In-House, On-Site >ขอใบเสนอราคา<


การชำระเงิน

 1. ชำระโดยโอนเข้าบัญชี
 2. ชำระด้วยเช็คขีดคร่อม
 3. ชำระด้วยเงินสดที่ศูนย์อบรมก่อนเริ่มวันเรียน (มัดจำล่วงหน้า)
  *สามารถออกหนังสือหัก ณ.ที่จ่าย 1% หรือ 3% ได้ [คลิกดูรายละเอียด]

ตัวอย่างบริษัท/หน่วยงานบางส่วนที่ได้ส่งพนักงาน มาอบรมกับ TrainzIT


ภาพบรรยากาศอบรม ศูนย์รังสิต

ภาพบรรยากาศ อบรมนอกสถานที่ On-site

 


TAG คำค้นหา ::

อบรมภาษา C
เรียนเขียนโปแกรม C C++
C++ Training
เรียนเขียน ภาษา C/C++
เรียน C Programming
คอร์ส C++ Beginners
คอร์ส C++
สอนเขียนโปรแกรม
จัดอบรม ส่วนตัว C++