D25 : หลักสูตร Ionic Cross-Platform Mobile Apps

เขียนโปรแกรมสร้าง application เขียนแอพบนมือถือ ที่ใช้ได้กับ Android & iOS ด้วย Ionic framework

D25: หลักสูตรอบรม Ionic Cross-Platform Mobile Apps

เรียนรู้การสร้างแอพลิเคชั่นด้วย Ionic3 เริ่มตั้งแต่ TypeScript / Angular 5, การจัดการเพจ, การทำ navigation, การกำหนด rootPage, การใช้งาน UI component, รวมไปถึง Native components เช่น กล้องถ่ายรูป, การหาพิกัด และการโทรออก เป็นต้น ถัดมาจะเป็นแผนที่, push notification, การใช้งาน Firebase, การทำ Facebook login และการติดตั้งแอพลิเคชั่นลงในเครื่องจริง

 

โปรแกรมที่ใช้ :: Visual Studio Code, XAMPP, Java Kit, Ionic Framework, Android Studio etc.


 

พื้นฐานผู้อบรม

 • ต้องพื้นฐานภาษาเว็บ HTML CCS พอสมควร
 • ควรมีประสบการณ์การใช้งานภาษา SQL และ/หรือ
  ฐานข้อมูล Database Server มาบ้าง
 • ไม่จำเป็นต้องเคยเขียน Mobile App ใดๆ มาก่อน
 • ระดับหลักสูตร :: พื้นฐาน >ใช้งานได้เลย

ประโยชน์ที่ได้รับ

 • เรียนรู้พื้นฐานใช้ Ionic Framework
 • การทำงานแบบ
 • สามารถสร้าง mobile app จริงขนาดเล็กได้
  จบ 1 ชิ้นพร้อมทดลองอัพโหลดบน store
 • ต่อยอดไปสู่การเขียน Application อื่นๆได้

 

คอร์สที่แนะนำให้เรียนก่อน

คอร์สต่อไปที่แนะนำ

 • --

 

 

รายละเอียดหลักสูตร

 1. Setup and Introduction - Ionic3
  • ติดตั้ง Node.js
  • ติดตั้ง npm
  • ติดตั้งและตั้งค่าปลั๊กอิน Visual Studio Code 
  • ติดตั้ง Genymotion
  • ติดตั้ง Android Studio และ SDK
  • Ionic CLI Sample
  • How to use the Ionic 3 Documentation
  • Grid Layout
  • Styling and Theming
  • Utility Attributes

 2. Ionic Framework 3 and CLI
  • ติดตั้ง Ionic Framework
  • ติดตั้ง Ionic CLI
  • การสร้างโปรเจ็กต์
  • การรันโปรเจ็กต์
  • Ionic 3 Project Structure
  • How Navigation works in an Ionic 3 App
  • Creating a Page and how to Navigate to it
  • An Alternative Way of Creating Pages
  • Passing Data between Pages
  • Popping Pages - Callback Data
  • Saving Time with helpful Navigation Directives
  • Configuring Page Transitions
  • The Page Lifecycle in Action

 3. Using ListView and RESTful Web Service
  • Call an API with Angular 5 RESTful APIs/Web Services and RxJS
  • How to populate a ListView with data
  • Displaying a list of contacts with a ListView
  • Add Loading Component
  • Add Pull to Refresh support to our app
  • Boosting Scroll Performance with VirtualScroll

 4. Using a Native Device Feature
  • Runtime Permission
  • Youtube Video Player
  • Camera
   • Taking a Picture
   • Choose Picture from gallery
   • Upload Image to server
  • Barcode and QR Code Scanner
  • InAppBrowser
  • SQLite
  • Toasts
  • Call Number
  • File, File Path, File Transfer

 5. User Input, Forms and Data Management
  • How to use SQLite
  • Handle User Input
  • Registering Controls
  • Submitting the Form
  • Validating the Form
  • Handling Data with a Model for our Ingredients
  • Managing Data with a Service
  • insert, update, and delete data
  • Alerts

 6. Backend API
  • แนะนำ Backend API
  • ทดสอบการทำงานด้วยโปรแกรม Postman
  • ติดตั้ง Backend API ที่จะใช้ใน Workshop
  • แนะนำการใช้งาน API สำหรับ Workshop
  • ทดสอบ POST Request ด้วยโปรแกรม Postman

 7. Connect API using Http Service
  • สร้าง Service Component ด้วย CLI
  • เชื่อมต่อ API ด้วย Angular Http Service
  • แสดงผลข้อมูล ด้วย Service
  • จัดการเพิ่ม แก้ไข ลบข้อมูลโดยใช้ Service
  • การเพิ่ม Progress ขณะโหลดข้อมูล
  • การสั่งให้โหลดข้อมูลโดยใช้ Refresher

 8. Ionic Native Components
  • ใช้งาน Call Number
  • ใช้งาน Barcode Scanner
  • ใช้งาน Camera และ Upload รูปภาพ
  • การหาพิกัดของเครื่อง

 9. Geolocation with Google Map & Path
  • การสมัครใช้งาน Google Map API
  • การแสดงแผนที่
  • การวาดกำหนดตัว Marker ลงในแผนที่
  • การหาเส้นทางจากต้นทาง ไปยังปลายทาง

 10. จัดรูปแบบการแสดงผลข้อมูลด้วย Pipes
  • uppercase
  • lowercase
  • number
  • percent
  • currency
  • date formatting

 11. การเตรียม Resources, เทคนิคการ Build App และอัพโหลด App ไปที่ Store
  • Custom Icons and Splashscreen
  • Configuration
  • Build Preparations and Building for Production
  • Publish to Google Play Store
  • Publish to Apple AppStore

   

-- ทุกหลักสูตรมีเอกสาร/หนังสือประกอบการอบรมให้ เมื่อผ่านอบรมมีใบประกาศนียบัตรรับรองให้ และสามารถกลับมาเรียนซ้ำได้ฟรี ในระยะเวลา 2 ปี --


ตารางเรียนล่าสุด

ตารางอบรม รอบที่เปิด วันที่เริ่มอบรม
เลือกวันอบรมเอง / ขอราคา

เปิดรอบได้ทันทีเมื่ออบรมพร้อมกัน 2 ท่าน
หรือ ต้องการอบรมส่วนตัว Private

 โปรดติดต่อสอบถามเพื่อหาวันอบรมที่ใกล้ที่สุด 
โทร. 083-034-9593, line : @trainzit

* ตารางที่แสดงเป็นเพียง บางส่วน เท่านั้นสามารถสอบถามรอบวันอื่นๆที่สะดวกเรียนได้ทันที
**ราคาค่าอบรมนี้ ยังไม่รวม VAT 7%

ราคาค่าอบรม :: 7900 บาท / 24ชม. ( 4 วัน )
เวลาอบรม :: 10:00-17:00น.  [ดูแผนที่]
Training in Englishวิทยากรสามารถอบรมเป็นภาษาอังกฤษได้ :: ✓Available
Live Online Trainingบริการอบรมตัวต่อตัวแบบไลฟ์สดออนไลน์ระยะไกล :: ✓Available


โปรโมชั่น

 • สำหรับลูกค้าเก่าลดทันที 500 บาท/หลักสูตร
 • อบรมพร้อมกัน ท่านที่ 2 ลด 20% ท่านที่ 3++ ลด 30%
 • อบรมกลุ่มนอกสถานที่ราคาพิเศษ In-House, On-Site >ขอใบเสนอราคา<


การชำระเงิน

 1. ชำระโดยโอนเข้าบัญชี
 2. ชำระด้วยเช็คขีดคร่อม
 3. ชำระด้วยเงินสดที่ศูนย์อบรมก่อนเริ่มวันเรียน (มัดจำล่วงหน้า)
  *สามารถออกหนังสือหัก ณ.ที่จ่าย 1% หรือ 3% ได้ [คลิกดูรายละเอียด]

ตัวอย่างบริษัท/หน่วยงานบางส่วนที่ได้ส่งพนักงาน มาอบรมกับ TrainzIT


ภาพบรรยากาศอบรม ศูนย์รังสิต

ภาพบรรยากาศ อบรมนอกสถานที่ On-site

 


TAG คำค้นหา ::

อบรม ionic
ionic Cross-platfrom Training
เรียนเขียน Ionic Cross-Platform Mobile Apps
เรียน Mobile App
คอร์ส Ionic Framework
คอร์สเขียนโปรแกรม มือถือด้วย Ionic
สอน เขียนโปรแกรม ionic Cross-platfrom