A08 : หลักสูตร Excel Macro VBA for Beginners

ยกระดับการใช้งาน Excel ลดขั้นตอน-เวลาในการทำงาน ด้วยคำสั่ง Excel Macro VBA

A08: หลักสูตรอบรม Excel Macro VBA for Beginners

s หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับผู้เริ่มต้นพื้นฐานการสร้าง Macro และเริ่มต้นเขียนโปรแกรมภาษา Visual Basic for Application (VBA) ตั้งแต่พื้นฐานไปจนถึงโครงสร้าง ชุดคำสั่งต่างๆที่จำเป็น เพื่อนำไปสู่การสร้างระบบงานอัตโนมัติ เหมาะสำหรับงานบัญชีในหลายๆ ด้าน เช่น การวิเคราะห์สรุปชุดข้อมูล, การบันทึกข้อมูลการขาย และ ออก Invoice, การทำ Pivot Table เพื่อสรุปรายงานอัตโนมัติอย่างรวดเร็วเพียง 1 คลิก, ลดเวลาในการจัดการซ้ำซ้อนกับข้อมูลจำนวนมากๆ เป็นต้น

โปรแกรมที่ใช้ : MS Excel 2013/2016/2019 หรือ Office365

หลักสูตรนี้สอนโดยวิทยากรที่ได้รับการรับรอง
จาก Microsoft Office Specialist (MOS)

 

พื้นฐานผู้อบรม

 • ใช้ Excel เป็นมาพอสมควร
 • ใช้สูตรฟังก์ชั่นและเครื่องมือใน Excel ได้ในระดับหนึ่ง
 • ระดับหลักสูตร :: ผู้ใช้งานทั่วไป > ระดับสูง

ประโยชน์ที่ได้รับ

 • ใช้งาน Excel ได้เก่งขึ้นมาก++
 • เหมาะสำหรับการจัดการชุดข้อมูลจำนวนมาก
 • สรุปข้อมูลได้ง่ายขึ้น ลดเวลาการทำงาน
 • ประยุกต์เนื้อหาอบรม เข้ากับความต้องการของผู้เรียนได้
 • Workshop++ ไฟล์ตัวอย่างประกอบการเรียน

 

คอร์สที่ต้องเรียนก่อน

คอร์สต่อไปที่แนะนำ

 

 

รายละเอียดหลักสูตร


·        การใช้คีย์ลัดใน Microsoft Excel อีกช่องทางในการใช้งานร่วมกับ Macro
·        การลิงค์ข้อมูลและสูตรข้าม Worksheet, Workbook
·        การ Import/Export Data using Microsoft Excel
·        แนะนำการสรุปผลข้อมูลด้วย Pivot Table
·        Dynamic Pivot Table
·        Import Text File (.csv, .txt), Import Excel File, Export Data

Introduction to Macro

·        ความหมายและประโยชน์ของ มาโคร (Macro)
·        การเรียกใช้ / ส่วนประกอบของ Developer Tab
·        การกำหนดค่าให้กับ Microsoft Office Excel เพื่อใช้งาน Macro

Creating Macro Excel

·        การบันทึก แก้ไข จัดการ มาโครโดยทั่วไป (Macro)
·        รู้จักกับ Relative Reference
·        การรัน Macro Excelในรูปแบบต่างๆ
·        การกำหนดประเภทของ Macro และการจัดเก็บ Macro
·        การตรวจสอบการทำงานของ Macro
·        การดูโค้ด Visual Basic for Application (VBA)
·        การกำหนด Macro ให้กับทูลบาร์ ปุ่มและคอนโทรล
·        การสร้าง Ribbon เพื่อเรียกใช้งานมาโคร

เริ่มต้นกับการเขียน Visual Basic for Application (VBA)

·        โครงสร้างทางภาษา VBA
·        Visual Basic Editor (VBE)
·        Excel Object Model
·        Event, Object, Properties, Method
·        การกำหนด ตัวแปร (Variable) และขอบเขตของตัวแปร
·        วิธีการอ่านโค้ด และ เทคนิคการแก้ไขโค้ด VBA โดยไม่จำเป็นต้องเขียนโปรแกรม

ชุดคำสั่งที่แนะนำในการเขียน VBA

·        คำสั่งการเขียนคำนวณทั่วไป ในหลายๆกรณี
·        คำสั่งสำหรับการตัดสินใจแบบมีเงื่อนไข For..Next…Loop, If…Then…Else
·        ชุดคำสั่งCALL
·        ชุดคำสั่งควบคุม Worksheet
·        การเรียกใช้ Functions ในExcel มาใช้ใน Macro
·        คำสั่งอื่นๆ

การดีบักโปรแกรม (Debugging) และการตั้งค่าความปลอดภัย

·        การกำหนด Break point
·        การรันคำสั่งแบบทีละขั้นด้วย Step Into, Step Over, Step out
·        การป้องกัน Macro (Macro Security)
·        Microsoft Macro Enable Workbook
·        Microsoft Binary Workbook

Workshop :: การใช้ Macro VBA ให้ตัวอย่าง workshop ต่างๆ  ช่วยในการสรุปงานเอกสารสร้าง Pivot Chart , การสร้าง Macro ให้ทำงานคำนวณข้าม Sheet แบบอัตโนมัติ หรือ งานปัญหาต่างๆ ที่ต้องทำอย่างต่อเนื่องซ้ำๆ ,การสร้างแบบฟอร์ม ร่วมกับสูตร Function, การ Import /Export Data รายการลูกค้าอัตโนมัติ โดยกำหนดเงื่อนไขการ Export ต่างๆ ได้อย่างรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ

 

 

-- ทุกหลักสูตรมีเอกสาร/หนังสือประกอบการอบรมให้ เมื่อผ่านอบรมมีใบประกาศนียบัตรรับรองให้ และสามารถกลับมาเรียนซ้ำได้ฟรี ในระยะเวลา 2 ปี --


ตารางเรียนล่าสุด

หลักสูตร รอบที่เปิด วันที่เริ่มอบรม
Excel Macro VBA for Beginners วันธรรมดา (ติดต่อสอบถาม)
เสาร์ 13, 20 มี.ค.
อาทิตย์ 3, 11 เม.ย.

* ตารางที่แสดงเป็นเพียง บางส่วน เท่านั้นสามารถสอบถามรอบวันอื่นๆที่สะดวกเรียนได้ทันที
**ราคาค่าอบรมนี้ ยังไม่รวม VAT 7%

ราคาค่าอบรม :: 5900 บาท / 12ชม. ( 2 วัน )
เวลาอบรม :: 10:00-17:00น.  [ดูแผนที่]
Training in Englishวิทยากรสามารถอบรมเป็นภาษาอังกฤษได้ :: ✓Available
Live Online Trainingบริการอบรมตัวต่อตัวแบบไลฟ์สดออนไลน์ระยะไกล :: ✓Available


โปรโมชั่น

 • สำหรับลูกค้าเก่าลดทันที 500 บาท/หลักสูตร
 • อบรมพร้อมกัน ท่านที่ 2 ลด 20% ท่านที่ 3++ ลด 30%
 • อบรมกลุ่มนอกสถานที่ราคาพิเศษ In-House, On-Site >ขอใบเสนอราคา<


การชำระเงิน

 1. ชำระโดยโอนเข้าบัญชี
 2. ชำระด้วยเช็คขีดคร่อม
 3. ชำระด้วยเงินสดที่ศูนย์อบรมก่อนเริ่มวันเรียน (มัดจำล่วงหน้า)
  *สามารถออกหนังสือหัก ณ.ที่จ่าย 1% หรือ 3% ได้ [คลิกดูรายละเอียด]

ตัวอย่างบริษัท/หน่วยงานบางส่วนที่ได้ส่งพนักงาน มาอบรมกับ TrainzIT


ภาพบรรยากาศอบรม ศูนย์รังสิต

ภาพบรรยากาศ อบรมนอกสถานที่ On-site

 


TAG คำค้นหา ::

อบรม excel Macro
อบรมเอกเซล vba
Excel Advance Macro VBA
เรียน excel VBA ขั้นสูง
เรียน excel Macro
คอร์ส Excel Macro VBA
คอร์ส Excel VBA
อบรม Pivottalbe
เรียน macro Vba ที่ไหนดี