A13 : หลักสูตร Microsoft Visio Basic to Intermediate

เรียนรู้การสร้าง FlowChart & Diagram ด้วยโปรแกรม Microsoft Visio

 

A13: หลักสูตรอบรม Microsoft Visio Basic to Intermediate

โปรแกรมสร้างผังภูมิ ทำแบบแปลน แผนผัง Diagram  Flow-Chart ด้วยรูปภาพแบบลายเส้น ภาพประกอบฉาก ในรูปแบบต่างๆ ช่วยประกอบคำอธิบาย เหมาะอย่างยิ่งสำหรับนักเขียน นักออกแบบ งานประพันธ์ทางด้านวิชาการ การเขียนหนังสือ ทางด้านคอมพิวเตอร์ และการสื่อสาร การวางแผนองค์กร งานประชาสัมพันธ์ และอื่นๆ ทั้งยังเหมาะ สร้างแบบแปลนต่าง ๆ เช่น แบบแปลนบ้าน วงจรอิเลคโทรนิคส์ แผนฝังสำนักงาน ทั้งยังสามารถนำไปใช้กับไฟล์งานในชุด Microsoft Office ได้เป็นอย่างดีหรือจะนำไฟล์งานอื่นเข้ามาใช้ เช่น แปลน 2D จาก AutoCAD เป็นต้นโดยอบรมไปทีละขั้นตอน และสามารถปรับเปลี่ยนเนื้อหาอิง กับทางกลุ่มผู้เข้าอบรมได้

 

 


โปรแกรมที่ใช้ :
MS visio 2013/2016 หรือ Office365

หลักสูตรนี้สอนโดยวิทยากรที่ได้รับการรับรอง
จาก Microsoft Office Specialist (MOS)

 

พื้นฐานผู้อบรม

 • ใช้ ms Office พื้นฐานได้
 • เหมาะกับผู้ใช้งานใน Office ทั่วไป
 • ระดับหลักสูตร :: ผู้ใช้งานทั่วไป > ระดับสูง

ประโยชน์ที่ได้รับ

 • ใช้โปแกรม Visio ในการออกแบบงานได้
 • สร้างไดอะแกรมต่างๆของงานตามที่ต้องการได้
 • Workshop++ ไฟล์ตัวอย่างประกอบการเรียน

 

คอร์สที่ต้องเรียนก่อน

คอร์สต่อไปที่แนะนำ

 

 

รายละเอียดหลักสูตร


 • เริ่มแนะนำ MS Visio  การใช้งานพื้นฐานของ Tools ต่างๆ
 • รู้จักกับเทมเพลท ลักษณะการใช้งาน (Productivity Enhancements)
 •  การใช้งาน Task Pane -   ปรับปรุงลักษณะทั่วไปของโปรแกรม  Visio - รู้จักกับไดอะแกรมต่างๆ
 • เริ่มการใช้งาน Visio - กำหนดคอนฟิกกูเรชั่นของ Visio หน่วยการวัด   
 • การกำหนดมาตราส่วนของภาพวาด - การใช้งานไม้บรรทัด - การใช้งาน stencil และ คอนเนกเตอร์   ลักษณะพื้นฐานของคอนเน็กเตอร์
 • ชนิดของคอนเนกเตอร์ Dynamic VS Static Connector - การทำงานพื้นฐานกับหน้ากระดาษ
 • การทำงานกับเชพและข้อความ - ลักษณะพื้นฐานของเชพ การทำงานพื้นฐานกับเชพ
 • การเลื่อนเชพ ควบคุมการเลื่อนเชพบน Drawing - การจับกลุ่มเชพเข้าด้วยกัน
 • การเพิ่มและกำหนดตำแหน่งของเชฟ - การเชื่อมต่อเชพ - การสร้างเชพใหม่
 • การแก้ไขเชพ เพิ่ม vertices การลบเซ็กเมนต์ออกจากเชพ - การกำหนดหมายเลขอ้างอิงให้กับเชพ (Shape Numbering)
 • การทำงานกับข้อความ - การใช้งานเลเยอร์ (Layer) และสไตล์ (Style) - เลเยอร์
 • ลักษณะทั่วไปของเลเยอร์ – การสร้างเลเยอร์ - การเพิ่มเชพเข้าไปยังเลเยอร์ - การล็อกเลเยอร์ (Lock Layer)
 • การเลือกเชพในเลเยอร์ - การกำหนดรูปแบบของไดอะแกรม (Style) - กำหนดรูปแบบขึ้นมาใช้งาน
 • การกำหนดรูปแบบให้กับเชพ - กำหนดดีฟอลต์สไตล์ให้กับเชพ - การสร้างเทมเพลท
 • การพิมพ์งาน และการตั้งค่า
 • การจัดเตรียมไดอะแกรม กำหนดขนาดหน้ากระดาษ
 • กำหนดขนาดของการพิมพ์บนพรินเตอร์
 • กำหนดหัวกระดาษ (Header) และท้ายการดาษ (Footer)
 • การพิมพ์ไดอะแกรมขนาดใหญ่
 • การสร้างและการใช้งานไดอะแกรมร่วมกัน
 • การติดตามการเปลี่ยนของไดอะแกรม (Track Markup)
 • การใช้ไดอะแกรมร่วมกับผู้ใช้งานคนอื่น
 • การนำข้อมูลชนิดอื่นเข้ามายังไดอะแกรม (Importing)

Workshop :   ทดลองสร้างและใช้งานผังภูมิ Diagram หลายๆรูปแบบ โดยการควบคุมอย่างใกล้ชิดโดยอาจารย์ผู้สอนตั้งแต่เริ่มจนจบทุกขั้นตอน


-- ทุกหลักสูตรมีเอกสาร/หนังสือประกอบการอบรมให้ เมื่อผ่านอบรมมีใบประกาศนียบัตรรับรองให้ และสามารถกลับมาเรียนซ้ำได้ฟรี ในระยะเวลา 2 ปี --


ตารางเรียนล่าสุด

หลักสูตร รอบที่เปิด วันที่เริ่มอบรม
visio 2016 Intermediate to Advanced วันธรรมดา (ติดต่อสอบถาม)
เสาร์ 20, 27 มี.ค.
อาทิตย์ (ติดต่อสอบถาม)

* ตารางที่แสดงเป็นเพียง บางส่วน เท่านั้นสามารถสอบถามรอบวันอื่นๆที่สะดวกเรียนได้ทันที
**ราคาค่าอบรมนี้ ยังไม่รวม VAT 7%

ราคาค่าอบรม :: 4900 บาท / 12ชม. ( 2 วัน )
เวลาอบรม :: 10:00-17:00น.  [ดูแผนที่]
Training in Englishวิทยากรสามารถอบรมเป็นภาษาอังกฤษได้ :: ✓Available
Live Online Trainingบริการอบรมตัวต่อตัวแบบไลฟ์สดออนไลน์ระยะไกล :: ✓Available


โปรโมชั่น

 • สำหรับลูกค้าเก่าลดทันที 500 บาท/หลักสูตร
 • อบรมพร้อมกัน ท่านที่ 2 ลด 20% ท่านที่ 3++ ลด 30%
 • อบรมกลุ่มนอกสถานที่ราคาพิเศษ In-House, On-Site >ขอใบเสนอราคา<


การชำระเงิน

 1. ชำระโดยโอนเข้าบัญชี
 2. ชำระด้วยเช็คขีดคร่อม
 3. ชำระด้วยเงินสดที่ศูนย์อบรมก่อนเริ่มวันเรียน (มัดจำล่วงหน้า)
  *สามารถออกหนังสือหัก ณ.ที่จ่าย 1% หรือ 3% ได้ [คลิกดูรายละเอียด]

ตัวอย่างบริษัท/หน่วยงานบางส่วนที่ได้ส่งพนักงาน มาอบรมกับ TrainzIT


ภาพบรรยากาศอบรม ศูนย์รังสิต

ภาพบรรยากาศ อบรมนอกสถานที่ On-site

 


TAG คำค้นหา ::

อบรม Visio
หลักสูตร microsoft Visio
visio พื้นฐาน
เรียน visio ที่ไหนดี
เรียน visio FlowChart
คอร์ส visio
คอร์ส visio
เรียน visio intermediate