E02 : หลักสูตรอบรม LibreOffice 6.2(Writer, Calc, Impress)

อบรมการใช้งาน โปรแกรมฟรีแวร์ ชุดออฟฟิส โอเพนซอร์ส
 

E02: หลักสูตรอบรม LibreOffice 6.2(Writer, Calc, Impress)

หลักสูตร OpenOffice.org หรือ LibreOffice สำหรับผู้ต้องการนำไปใช้งานในธุรกิจทั่วไป ประกอบไปด้วยโปรแกรมหลักๆของการใช้งานใน Office ทั่วไปคือ Writer, Calc และ Impress โดยไม่ต้องมีพื้นฐานมาก่อน ผู้ที่ผ่านการอบรมแล้ว สามารถนำไปใช้งานได้จริงทันที ทั้งการจัดการเอกสาร การเขียนจดหมายธุรกิจ จดหมายเวียน การคำนวณตัวเลขในบัญชีต่างๆ พร้อมทั้งสูตรคำนวณต่างๆ (Calc) อีกทั้งยังสามารถสร้างงานนำเสนอ (Impress) ทางธุรกิจต่างๆได้ พร้อมการใส่ Effects และอื่นๆอีกมากซึ่งโปรแกรมทั้งหมดนี้เป็นโปรแกรม Open Source หรือเป็นโปรแกรมฟรี ไม่มีลิขสิทธิ์ใดๆ สามารถดาวน์โหลดเพื่อใช้งานได้ทันที เนื้อหาจะครอบคลุมถึงเครื่องมือใช้งานทั่วๆ ไป จนถึง การจัดการความเข้ากันได้ หรือปัญหาที่เกิดขึ้นเมื่อใช้งานร่วมกันกับชุดโปรแกรมของ Microsoft Office ด้วย

         โปรแกรม OpenOffice และ LibreOffice ในเวอร์ชันที่ต่ำกว่า 4 จะมีความคล้ายกันมาก ผู้เรียนสามารถเลือกเรียนได้ตัวใดตัวหนึ่งก็ได้ แต่สำหรับเวอร์ชันที่สูงขึ้นในอนาคตอาจมีความแตกต่างกันออกไปบ้าง 

พิเศษ : สำหรับบริษัท/องค์กร ที่สนใจจัดอบรมในหลักสูตรนี้ เพื่อต้องการลดค่าใช้จ่ายด้านลิขสิทธ์ซอฟต์แวร์ภายในองค์กร รับส่วนมากกว่า 50%   โทร. 02-958-3112

* สามารถเลือกอบรมเฉพาะโปรแกรมหนึ่ง ๆ ได้ หรือกำหนดชั่วโมงเรียนได้ในกรณีจัดกลุ่มอบรมเฉพาะ

หลักสูตรนี้สอนโดยวิทยากรที่ได้รับการรับรอง
จาก Microsoft Office Specialist (MOS)

 

พื้นฐานผู้อบรม

 • ใช้โปรแกรม MS Office พื้นฐานได้
 • ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ทั่วไป
 • ไม่จำเป็นต้องเคยใช้ LibreOffice มาก่อน
 • ระดับหลักสูตร :: ผู้ใช้งานทั่วไป

ประโยชน์ที่ได้รับ

 • ใช้งานโปรแกรม LibreOffice ได้อย่างเข้าใจ
 • เข้าใจและพร้อมรับมือกับการใช้งานไฟล์ ร่วมกับ MS Office
 • หลังอบรม มีใบประกาศนียบัตรรับรองให้ทุกหลักสูตร
 • เรียนซ้ำฟรีในระยะเวลา 2 ปี

 

คอร์สที่ต้องเรียนก่อน

คอร์สต่อไปที่แนะนำ

 

 

รายละเอียดหลักสูตร

 
Open Office.org / LibreOffice [ Writer ]

 1. ความเหมือน/แตกต่าง ของ Writer กับ Microsoft Word
 2. ความสามารถ หลักการใช้งาน ภาพรวมของ Writer ที่ควรทราบ
 3. การตั้งค่าการใช้งาน เช่น หน้ากระดาษ หน่วยวัด การกำหนดค่า Font เริ่มต้น
 4. คำสั่งพื้นฐานในการพิมพ์งาน การปรับแต่งค่าต่าง ๆ , Paragraph,Tab, Bullet and Numbering
 5. เทคนิคการแก้ไขข้อมูล, การแทรกรูปภาพหลายๆ รูปแบบ การปรับแต่งรูปภาพและคุณสมบัติ
 6. ระบบงานอัตโนมัติเช่น AutoText, Track Change, Mail Merge
 7. เทคนิคเกี่ยวกันการสร้างตาราง และปรับแก้ไขตาราง
 8. การสั่งพิมพ์ชิ้นงาน และคำสั่งต่างๆ ที่เลือกใช้
 9. รูปแบบ Style & Template
 10. การโอนย้ายเอกสารรูปแบบ Word to Writer, Writer to Word, Writer to PDF 

     Workshop : สร้างเอกสารเต็มรูปแบบ ใส่สี ตาราง และข้อมูล

 Open Office.org / LibreOffice [ Calc ] 

 1. ความเหมือน/แตกต่าง ของ Calc กับ Microsoft Excel
 2. ความสามารถ หลักการใช้งาน ภาพรวมของ Calc ที่ควรทราบ
 3. รูปแบบการป้อนข้อมูล การจัดวางรูปแบบของเซลล์(Cells) คอลัมน์(Column) และแถว (Row)
 4. คำสั่งการคำนวณพื้นฐานใน Calc แบบ Formula และ Function
 5. การอ้างอิงตำแหน่งเซลล์
 6. ฟังค์ชั่นที่ใช้ง่ายบ่อยๆ เช่น การหาผลรวม การนับจำนวน การใส่คำสั่งเงื่อนไข ฟังค์ชั่นเกี่ยวกับตัวเลข
 7. การป้องกันเอกสาร โดยกำหนดรหัสผ่าน
 8. การสรุปข้อมูลในหลายๆรูปแบบ เช่น Auto Filter, Standard Filter Consolidate เป็นต้น
 9. เทคนิคการสร้างกราฟหลายๆรูปแบบ
 10. ใส่ Plug-in เสริม ต่างๆ เช่น ตัวคั่นหลักพัน, คำสั่ง RemoveAll PrintRange
 11. การโอนย้ายเอกสารรูปแบบ Excel to Calc, Calc to Excel, Calc to PDF

     Workshop  : สร้างและทดลองการคำนวณ บวกลบ เงินเดือนในบริษัทหนึ่งๆ 

 Open Office.org / LibreOffice [ Impress ] 

 1. ความเหมือน/แตกต่าง ของ Impress กับ Powerpoint
 2. ความสามารถ หลักการใช้งาน ภาพรวมของ Impress  ที่ควรทราบ
 3. การใส่การเคลื่อนไหวที่กำหนดเอง (Animationให้กับข้อความและรูปภาพ ทั้ง 4 รูปแบบ และการปรับตั้งค่า
 4. การปรับแต่ง Animation การเลือกทิศทาง  ความเร็ว การจับเวลา
 5. การเปลี่ยนพื้นหลัง และการเปลี่ยนภาพนิ่ง
 6. การเลือกเค้าโครงแม่แบบ (Templateอัตโนมัติ
 7. การใส่เสียงต่างๆ ให้กับรูปภาพ ( special Effect )
 8. การใส่เสียงประกอบสไลด์ Background Music และการปรับแต่ง
 9. การใส่ไฟล์ภาพยนตร์ ที่สามารถเล่นบนชิ้นงานได้
 10. การใส่ไฟล์ .swf หรือ Flash Animation ที่กำลังเป็นที่นิยมอยู่ในขณะนี้ลงในชิ้นงาน
 11. การตั้งค่ากำหนดเวลาให้ชิ้นงานนำเสนอเองโดยไม่ต้องคลิกเลื่อนสไลด์
 12. เทคนิคและคำสั่ง Effect ต่างๆ ที่มีในการนำเสนองาน
 13. การพิมพ์งานออกเป็นเอกสารในรูปแบบต่าง  เช่น Hand out Paper, Outline
 14. หลักการในการสร้างไฟล์พรีเซนเทชั่นที่ดี
 15. การโอนย้ายเอกสารรูปแบบ PPT to Impress, Impress to PPT, Impress to PDF

     Workshop : ปรับตั้งค่า Extension และใส่ Plug in เสริมต่าง ๆ จากอินเตอร์เน็ต ให้สามารถใช้งานได้สะดวกมากขึ้น
 

-- ทุกหลักสูตรมีเอกสาร/หนังสือประกอบการอบรมให้ เมื่อผ่านอบรมมีใบประกาศนียบัตรรับรองให้ และสามารถกลับมาเรียนซ้ำได้ฟรี ในระยะเวลา 2 ปี --


ตารางเรียนล่าสุด

ตารางอบรม รอบที่เปิด วันที่เริ่มอบรม
เลือกวันอบรมเอง / ขอราคา

เปิดรอบได้ทันทีเมื่ออบรมพร้อมกัน 2 ท่าน
หรือ ต้องการอบรมส่วนตัว Private

 โปรดติดต่อสอบถามเพื่อหาวันอบรมที่ใกล้ที่สุด 
โทร. 083-034-9593, line : @trainzit

* ตารางที่แสดงเป็นเพียง บางส่วน เท่านั้นสามารถสอบถามรอบวันอื่นๆที่สะดวกเรียนได้ทันที
**ราคาค่าอบรมนี้ ยังไม่รวม VAT 7%

ราคาค่าอบรม :: 2900 บาท / 6 ชม. ( 1 วัน )
เวลาอบรม :: 10:00-17:00น.  [ดูแผนที่]
Training in Englishวิทยากรสามารถอบรมเป็นภาษาอังกฤษได้ :: ✓Available
Live Online Trainingบริการอบรมตัวต่อตัวแบบไลฟ์สดออนไลน์ระยะไกล :: ✕Unavailable


โปรโมชั่น

 • สำหรับลูกค้าเก่าลดทันที 500 บาท/หลักสูตร
 • อบรมพร้อมกัน ท่านที่ 2 ลด 20% ท่านที่ 3++ ลด 30%
 • อบรมกลุ่มนอกสถานที่ราคาพิเศษ In-House, On-Site >ขอใบเสนอราคา<


การชำระเงิน

 1. ชำระโดยโอนเข้าบัญชี
 2. ชำระด้วยเช็คขีดคร่อม
 3. ชำระด้วยเงินสดที่ศูนย์อบรมก่อนเริ่มวันเรียน (มัดจำล่วงหน้า)
  *สามารถออกหนังสือหัก ณ.ที่จ่าย 1% หรือ 3% ได้ [คลิกดูรายละเอียด]

ตัวอย่างบริษัท/หน่วยงานบางส่วนที่ได้ส่งพนักงาน มาอบรมกับ TrainzIT


ภาพบรรยากาศอบรม ศูนย์รังสิต

ภาพบรรยากาศ อบรมนอกสถานที่ On-site

 


TAG คำค้นหา ::

อบรม Libre Office
คอร์ส Open Office
เรียน Libre Office 6.2
Libre Office 6.2 Training
Libre Office Course
อบรม LibreOffice Open Source
Libre Office Course 2019