A09 : หลักสูตร Excel VBA Advanced level

เขียนโค้ด Excel VBA ให้เก่งยิ่งๆขึ้น เน้น Workshop

A09: หลักสูตรอบรม Excel Macro VBA for Beginners

หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับผู้ที่เคยผ่านการอบรม Excel Macro VBA for Beginners มาแล้วสามารถใช้คำสั่ง Record Macro อย่างเข้าใจในระดับหนึ่ง และมีเข้าใจสูตรฟังก์ชั่นหรือเครื่องมือของ intermediate Excel  มาพอสมควรแล้ว หรือมีประสบการณ์เขียนโปรแกรมด้วยภาษา Visual Basic มาบ้างแล้ว เช่น มีประสบการณ์ในการใช้คำสั่ง If-Then-Else, Looping เป็นต้น เหมาะสำหรับผู้ที่มีความประสงค์พัฒนา ประสิทธิภาพ ของงานให้มีความ สามารถรองรับงานที่หลากหลาย มากขึ้น เช่น ความสามารถนำมาประยุกต์ใช้ติดต่อกับฐานข้อมูล, การนำข้อมูลมาสร้างเป็นตารางในลักษณะ Pivot Table หรือ Chart รูปแบบต่าง ๆ

โปรแกรมที่ใช้ : MS Excel 2013/2016/2019 หรือ Office365

หลักสูตรนี้สอนโดยวิทยากรที่ได้รับการรับรอง
จาก Microsoft Office Specialist (MOS)

 

พื้นฐานผู้อบรม

 • ใชสูตรและฟังก์ชั่น Excel มาในระดับหนึ่ง
 • เขียนและใช้งานจริงในคำสั่ง Macro และ VBA มาในระดับหนึ่ง
 • ระดับหลักสูตร :: ระดับสูง

ประโยชน์ที่ได้รับ

 • ใช้งานคำสั่ง VBA ได้ตรงจุดที่ต้องการ (แจ้งล่วงหน้า)
 • สรุปข้อมูลได้ง่ายขึ้น ลดเวลาการทำงาน
 • ประยุกต์เนื้อหาอบรม เข้ากับความต้องการของผู้เรียนได้
 • Workshop++ ไฟล์ตัวอย่างประกอบการเรียน

 

คอร์สต่อไปที่แนะนำ

 

 

รายละเอียดหลักสูตร


1) Introduction Excel Object Collection

 • เกริ่นถึง Excel Object Model Conceptual view เช่น การทำงานกับ Worksheet, Range, Cell Object เป็นต้น
 • การสร้างตัวแปร การเรียกใช้งาน และการจัดการกับตัวแปร ใน Excel VBA 
 • รวมถึงขอบเขตของตัวแปรที่มีการใช้งาน
 • แนวคิดของการสร้างโปรแกรมย่อยต่าง ๆ เช่น Procedure, Function เข้ามาใช้งาน
 • การสร้างรหัสคำสั่ง
 • การใช้งานข้อมูลในเชิง Array ใน 1 มิติ หรือ 2 มิติ
2) การดำเนินการกับ Text File ผ่าน Stream Object
 • อธิบายหลักการทำงานของ Stream Object
 • อธิบายวิธีการสร้างการติดต่อ และการใช้งานของ Stream Object
 • การนำหลักการนี้ไปดำเนินการของ Logger file
3) การดำเนินการกับข้อมูลในการใช้งาน Data Dictionary Object
 • อธิบายหลักการทำงานของ Data Dictionary Object
 • วิธีการเรียกใช้งานของ Data Dictionary Object
4) การดำเนินการใช้งานข้อความหลายข้อความ โดยผ่าน String Builder Class ของ .Net framework
 • อธิบายหลักการทำงานของ String Builder Class
 • การใช้งานของ String Builder Object
5) การดำเนินการใช้งานติดต่อในส่วนของ Windows API (Application Programming Interface)
 • อธิบายการทำงาน หรือการเรียกใช้  Windows API functions
6) การทำงานกับ Pivot Tables
 • อธิบายหลักการทำงานของ Pivot Table
 • การสร้าง Complex Pivot Table
 • การสร้าง Multiple Pivot Table
 • การสร้าง Reverse Pivot Table
7) การทำงานกับ Charts
 • การสร้าง Chart ในลักษณะของ Embedded Chart
 • การสร้าง Chart บน Sheet Object
 • การดำเนินการจัดการ Chart โดยผ่านคำสั่ง VBA เช่น การ Move Chart,  
 • การกำหนด Chart Sizing ต่าง ๆ เป็นต้น
8) การทำงานร่วมกับหลักการ Object Oriented Programming (OOP) ของ Class Module
 • อธิบายหลักการทำงานของ OOP ที่สามารถใช้งานร่วมกับ Excel
 • การดำเนินการสร้าง และใช้งาน Method, Property ในเชิงของ Class Pattern
9) การทำงานร่วมกับฐานข้อมูล โดยผ่านทาง UserForms
 • อธิบายหลักการทำงานของ ActiveX Data Objects(ADO) ที่นำมาใช้ในการติดต่อฐานข้อมูล
 • การสร้าง UserForm ในรูปแบบที่ต้องการ เพื่อดำเนินการเป็นตัวประสานการทำงานและติดต่อระหว่าง WorkSheet Object กับฐานข้อมูล ที่อาจจะเป็น Microsoft Access หรือ Microsoft SQL Server หรือฐานขอ้มูลที่เราต้องการในอนาคต
Workshop :  สำหรับการนำความรู้ทั้งหมดมาดำเนินการสร้างเป็น Solution 
-- ทุกหลักสูตรมีเอกสาร/หนังสือประกอบการอบรมให้ เมื่อผ่านอบรมมีใบประกาศนียบัตรรับรองให้ และสามารถกลับมาเรียนซ้ำได้ฟรี ในระยะเวลา 2 ปี --


ตารางเรียนล่าสุด

ตารางอบรม รอบที่เปิด วันที่เริ่มอบรม
เลือกวันอบรมเอง / ขอราคา

เปิดรอบได้ทันทีเมื่ออบรมพร้อมกัน 2 ท่าน
หรือ ต้องการอบรมส่วนตัว Private

 โปรดติดต่อสอบถามเพื่อหาวันอบรมที่ใกล้ที่สุด 
โทร. 083-034-9593, line : @trainzit

* ตารางที่แสดงเป็นเพียง บางส่วน เท่านั้นสามารถสอบถามรอบวันอื่นๆที่สะดวกเรียนได้ทันที
**ราคาค่าอบรมนี้ ยังไม่รวม VAT 7%

ราคาค่าอบรม :: 7900 บาท / 18ชม. ( 3 วัน )
เวลาอบรม :: 10:00-17:00น.  [ดูแผนที่]
Training in Englishวิทยากรสามารถอบรมเป็นภาษาอังกฤษได้ :: ✓Available
Live Online Trainingบริการอบรมตัวต่อตัวแบบไลฟ์สดออนไลน์ระยะไกล :: ✓Available


โปรโมชั่น

 • สำหรับลูกค้าเก่าลดทันที 500 บาท/หลักสูตร
 • อบรมพร้อมกัน ท่านที่ 2 ลด 20% ท่านที่ 3++ ลด 30%
 • อบรมกลุ่มนอกสถานที่ราคาพิเศษ In-House, On-Site >ขอใบเสนอราคา<


การชำระเงิน

 1. ชำระโดยโอนเข้าบัญชี
 2. ชำระด้วยเช็คขีดคร่อม
 3. ชำระด้วยเงินสดที่ศูนย์อบรมก่อนเริ่มวันเรียน (มัดจำล่วงหน้า)
  *สามารถออกหนังสือหัก ณ.ที่จ่าย 1% หรือ 3% ได้ [คลิกดูรายละเอียด]

ตัวอย่างบริษัท/หน่วยงานบางส่วนที่ได้ส่งพนักงาน มาอบรมกับ TrainzIT


ภาพบรรยากาศอบรม ศูนย์รังสิต

ภาพบรรยากาศ อบรมนอกสถานที่ On-site

 


TAG คำค้นหา ::

อบรม excel Macro
อบรมเอกเซล vba
Excel Advance Macro VBA
เรียน excel VBA ขั้นสูง
เรียน excel Macro
คอร์ส Excel Macro VBA
คอร์ส Excel VBA
อบรม Pivottalbe
เรียน macro Vba ที่ไหนดี