A05 : หลักสูตรอบรม Infographic Design with PowerPoint 2019

สร้างสรรค์ออกแบบงาน Infographic เพื่อประชาสัมพันธ์สื่อสารองค์กรด้วย MS PowerPoint
 

A06: หลักสูตรอบรม Infographic Design with PowerPoint 2019

    เรียนรู้ทักษะเบื้องต้นในการออกแบบสื่อ Infographic โดยใช้เทคนิคผสมผสานกับการใช้โปรแกรม Microsoft PowerPoint ในการออกแบบชิ้นงาน Infographic ซึ่งเป็น การนำข้อมูลหรือความรู้ มาสรุปในรูปแบบข้อมูลที่เป็นภาพ เข้าใจง่ายในเวลารวดเร็วและชัดเจน  สามารถสื่อให้ผู้ชมเข้าใจความหมายของข้อมูลทั้งหมดได้ และที่สำคัญ การนำเสนอ Infographic สามารถแสดงเป็นภาพหรือกราฟฟิกซึ่งบ่งชี้ ถึงข้อมูล ไม่ว่าจะเป็นสถิติ ความรู้ ตัวเลข ฯลฯ เรียกว่าเป็นการย่อข้อมูล  ด้วยการอธิบาย น้นสัญลักษณ์ หรือภาพแทนข้อความ เหมาะสำหรับ การสื่อสารทั้งภายในและภายนอกองค์กร เพราะทำให้เข้าใจได้รวดเร็ว ประมวลผลให้เข้าใจได้ง่ายและตรงจุด

   โดยในคอร์สจะเริ่มตั้งแต่ หลักในการออกแบบงาน การเลือกใช้ชุดสี การเลือกใช้ข้อความ ประเภทของงาน ขั้นตอนในการออกแบบ สิ่งที่ควรทำและไม่ควรทำในงาน Infographic ฯ ควบคู่ไปกับการใช้คำสั่งของโปรแกรม PowerPoint ที่เป็นตัวช่วยต่างๆ ในการสร้างชิ้นงานเช่น Shape, Symbol, Chart, SmartArt, Template ฯ นำมาปรับแต่งให้เป็น สไตล์ที่โดดเด่น ไม่ซ้ำซากจำเจ ทดลองทำ Workshop และ ยังได้เรียนรู้เทคนิคเคล็ดลับต่างๆ ที่ถูกซ่อนอยู่ในโปรแกรมนำเสนอ  สร้างสรรค์ Presentation ให้เกิดความแตกต่างในการนำเสนอ เพิ่มความ ทันสมัย ตรงเป้า เพิ่มสมรรถภาพด้านการสื่อสาร สามารถสร้างมูลค่า ทางรายได้ และได้ผลลัพธ์สูงสุดในการสร้างสรรค์งาน


โปรแกรมที่ใช้ :
MS Excel 2013/2016/2019 หรือ Microsoft 365

หลักสูตรนี้ สอนโดยวิทยากรที่ได้รับการรับรองจาก
Microsoft Office Specialist (MOS) – Expert 2019

 

พื้นฐานผู้อบรม

 • ใช้โปรแกรม PowerPoint เป็นแล้วในระดับหนึ่ง
 • ใช้งานคำสั่งคอมพิวเตอร์พื้นฐานได้
 • ระดับหลักสูตร :: ผู้ใช้งานทั่วไป

ประโยชน์ที่ได้รับ

 • ผู้อบรมสามารถใช้เครื่องมือใน PowerPoint ที่มีประโยชน์มากขึ้น ในการสร้างสรรค์งาน
 • เข้าใจในหลักการของการสร้างงาน infographic
 • ได้รับเทคนิคใหม่ๆ ที่จะนำไปใช้งานงานออฟฟิสอื่นๆ
 • ผู้เข้าอบรมสามารถนำความรู้ที่ได้ไปถ่ายทอดให้แก่บุคคลอื่นๆได้
 • Workshop++ ไฟล์ตัวอย่างประกอบการเรียน

 

คอร์สที่ต้องเรียนก่อน

คอร์สต่อไปที่แนะนำ

 

 

รายละเอียดหลักสูตร

 • อินโฟกราฟิกคืออะไร อินโฟกราฟิกที่ดีเป็นอย่างไร
 • หลักการออกแบบ Infographic ที่ต้องรู้ การจัดองค์ประกอบศิลป์ให้ทันสมัยตามเทรนด์  
 • แนะนำโปรแกรมเพื่อให้เข้าใจระบบ Vector Graphic รู้จักกล่องเครื่องมือ (Toolbox) ต่างๆ 
 • ประเภท Infographic ด้วย PowerPoint ให้หลุดออกจากกรอบรูปแบบเดิม ๆ
 • แนะนำเว็บไซด์สำหรับ จัดการออกแบบ Layout ของงาน Infographic
 • ขั้นตอนในการออกแบบงาน Infographic
 • การจัดการเป้าหมายที่อยู่ในใจให้เป็นรูปธรรม
 • การตั้งค่าหน้ากระดาษเริ่มต้นสำหรับงาน Infographic แบบต่างๆ 
 • คำสั่ง Transition และ Animation สำหรับ Infographic แบบเคลื่อนไหว
 • ร่างและจัดการเลเอาท์เนื้อหา แบบ data Visualization
 • การจัดการเรื่อง Design
 • Info Objects ประเภทวัตถุต่างๆ ที่นำมาประกอบ Infographic
 • การใช้ Diagram หรือ SmartArt แบบต่างๆ มาใช้ในงาน
 • หลักการใช้รูปแบบ วิธีการลงสีสัน Color Palettes ของชิ้นงานรวมถึง ขนาดและสีตัวอักษรเพื่อนำมาสร้างสรรค์ และสร้างความ โดดเด่น เพื่อนำมาสร้างสรรค์และสร้างความโดดเด่น
 • การจัด Group, Layers และ Infographic Anatomy
 • กำหนดเป้าหมายและ Content ของ Infographic เพื่อสื่อสารภายในและภายนอกองค์กร  
 • เทคนิคการเลือกองค์ประกอบการจัด Layout และวัตถุลงในตัวชิ้นงาน
 • การเปลี่ยนเนื้อหาใน Slide ที่มีตัวหนังสือเยอะๆ ให้เหลือแต่คำสำคัญ
 • เคล็ดลับการนำเสนอด้วยการวางโครงสร้างที่ดี
 • การแปลง SmartArt ใน PowerPoint ให้เป็นรูปทรงที่เอาไปปรับแต่งต่อได้
 • เทคนิคการลงองค์ประกอบเพิ่มเติม
 • การเลือกภาพให้เหมาะสำหรับการวางตัวอักษรแล้วอ่านได้ง่าย
 • การเลือกสีให้เหมาะสมเพื่อสลับใช้ และสร้างทิศทางไปแนวเดียวกัน
 • การกำหนด Typography ปรับขนาดให้อ่านง่ายหรือต้องการเน้น
 • การฝัง Font ลงในงาน PowerPoint
 • การจัดการรูปแบบTable ในงาน Infographic
 • การจัดการรูปแบบ Chart แบบต่าง ๆในงาน Infographic
 • เทคนิคในการเปลี่ยนรูปทรงของ Chart ให้เป็นไอคอนรูปภาพที่สวยงาม
 • การแปลง Chart ให้เป็นรูปทรงเพื่อให้ปรับแต่งได้อิสระ
 • เทคนิคการโหลด Add-in เสริมที่น่าสนใจ เช่น People Graph
 • การจัดการ Icon และ Icon Files สำหรับนำมาตกแต่งชิ้นงาน
 • การออกแบบไอคอนด้วย Shape โดยการใช้คำสั่ง Merge Shape
 • การตั้งค่า Resolution ของงานให้มีคุณภาพคมชัดกว่า 300dpi
 • แนะนำ แหล่งข้อมูลอ้างอิง ในอินเตอร์เน็ตเพื่อนำมาพัฒนาตัวงาน Graphic
  • การนำภาพ Vector Graphic มาแปลงเป็น Shape ใน PowerPoint
  • การเลือกหา Stock Photo แบบฟรี และแบบลิขสิทธิ์เพื่อนำมาใช้ในงาน
  • ความเข้าใจในลิขสิทธิ์แบบต่าง ๆ ของไฟล์ข้อมูลในโลกออนไลน์

ตัวอย่างงาน ออกแบบ Infographic ของผู้อบรมที่เรียนในคลาสนี้ :


 

 

 

-- ทุกหลักสูตรมีเอกสาร/หนังสือประกอบการอบรมให้ เมื่อผ่านอบรมมีใบประกาศนียบัตรรับรองให้ และสามารถกลับมาเรียนซ้ำได้ฟรี ในระยะเวลา 2 ปี --


ตารางเรียนล่าสุด

หลักสูตร รอบที่เปิด วันที่เริ่มอบรม
Infographic Design with PowerPoint วันธรรมดา 17 มี.ค.
เสาร์ 27 มี.ค.
- -

* ตารางที่แสดงเป็นเพียง บางส่วน เท่านั้นสามารถสอบถามรอบวันอื่นๆที่สะดวกเรียนได้ทันที
**ราคาค่าอบรมนี้ ยังไม่รวม VAT 7%

ราคาค่าอบรม :: 2900 บาท / 6 ชม. ( 1 วัน ) *เข้าอบรมเรียนซ้ำฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย!
เวลาอบรม :: 10:00-17:00น.  [ดูแผนที่]
Training in Englishวิทยากรสามารถอบรมเป็นภาษาอังกฤษได้ :: ✓Available
Live Online Trainingบริการอบรมตัวต่อตัวแบบไลฟ์สดออนไลน์ระยะไกล :: ✓Available

** ทุกหลักสูตร ของ TrainzIT หน่วยงาน/บริษัท สามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้ 200% [ดูรายละเอียด]


โปรโมชั่น

 • สำหรับลูกค้าเก่าลดทันที 500 บาท/หลักสูตร
 • อบรมพร้อมกัน ท่านที่ 2 ลด 20% ท่านที่ 3++ ลด 30%
 • อบรมกลุ่มนอกสถานที่ราคาพิเศษ In-House, On-Site >ขอใบเสนอราคา<


การชำระเงิน

 1. ชำระโดยโอนเข้าบัญชี
 2. ชำระด้วยเช็คขีดคร่อม
 3. ชำระด้วยเงินสดที่ศูนย์อบรมก่อนเริ่มวันเรียน (มัดจำล่วงหน้า)
  *สามารถออกหนังสือหัก ณ.ที่จ่าย 1% หรือ 3% ได้ [คลิกดูรายละเอียด]

ตัวอย่างบริษัท/หน่วยงานบางส่วนที่ได้ส่งพนักงาน มาอบรมกับ TrainzIT


ภาพบรรยากาศอบรม ศูนย์รังสิต

ภาพบรรยากาศ อบรมนอกสถานที่ On-site

 


TAG คำค้นหา ::

อบรม infographic
อบรมอินโฟกราฟฟิก
เรียนออกแบบ Infographic
คอร์ส infogrpahic
infographic Course